avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 428 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA plafon tva
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

plafon tva

depasire plafon tva la societatile infiintate in cursul unui an se raporteaza la 35.000 eur,sau proportional cu perioada de la infiintare
ex sc s-a infiintat in 01.07.2009,in luna nov.2009 am depasit 35000:12x5
depun vectorul pana pe 10.12.2009?
Cel mai recent răspuns: Management Account , Consultant fiscal 17:46, 8 Decembrie 2009
ART. 152

Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(1) Persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie poate solicita scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, incluzând şi operaţiunile scutite cu drept de deducere şi pe cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(3) Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.

(4) O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).

(5) În sensul alin. (4), pentru persoana impozabilă care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă, conform art. 153. Norme metodologice

(7) După atingerea sau depăşirea plafonului de scutire sau după exercitarea opţiunii prevăzute la alin. (3), persoana impozabilă nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar dacă ulterior realizează o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de scutire.

(8) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire:

a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile art. 145 şi art. 146;

b) nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau alt document;

c) este obligată să menţioneze pe orice factură o referire la prezentul articol, pe baza căreia se aplică scutirea.

(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare şi ajustările de efectuat în cazul modificării regimului de taxă
micromet.sa a scris:

depasire plafon tva la societatile infiintate in cursul unui an se raporteaza la 35.000 eur,sau proportional cu perioada de la infiintare
ex sc s-a infiintat in 01.07.2009,in luna nov.2009 am depasit 35000:12x5
depun vectorul pana pe 10.12.2009?


Da pana pe data de 10 decembrie depuneti cererea de inregistrare in scopuri TVA.
Deveniti platitor de TVA incepand cu data de 1 ianuarie 2010

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Oare devin platitor de tva ??? MOCANU DOINA MOCANU DOINA Buna ziua, am o firma (cod 8690- alte activitati privind sanatatea umana), si am incheiat un contract de prestatii cu Arabia Saudita. Am de platit o factura ... (vezi toată discuția)
Cabinet individual stomatologic elicoidal elicoidal la 31.12.2011 CMI a depasit cifra de afaceri de 35000 euro devine platitor de tva? sau este scutit indiferent de cifra de afaceri? mentionez ca de la ... (vezi toată discuția)
Atingere plafon de tva hmarce hmarce Buna ziua ! O societate infiintata in mai 2018, atinge la 31.10.2018 i cifra de afaceri de 150 000 lei; Tinand cont de plafonul de 300 000 lei pentru 12 luni ... (vezi toată discuția)