avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 541 soluții astăzi

Curs practic: Cum aplicăm TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE? | Lector: Delia Cataramă - Tax Partner, Viboal FindEx. Vezi agenda și participă → 

Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Expertiză pentru risc seismic
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Expertiză pentru risc seismic

1.In cazul în care avem suspiciuni asupra cladirii in care locuim și solicitam expertiza , cine suportă cheltuielile ecpertizei
2.Suntem 2 proprietari într-o casă. Cel de la etaj solicita expertiza pentru risc seismic.Nu am niciun indiciu in apartament că ar fi o problrmă de risc seismic. . Pot refuza expertiza ? Multumesc Carmen Voinescu
Cel mai recent răspuns: -ELLA- , utilizator 13:48, 22 Ianuarie 2019
Cine solicita expertiza urmeaza sa desfasoare demersuri pentru numire expert tehnic ,a carui expertiza urmeaza sa fie suportata de solicitant
Avand in vedere ca este vorba despre imobil de locuit in comun este in interesul dv sa aveti concluziile unui expert tehnic asupra starii sistemului de rezistenta al cladirii
Buna ziua!
[ link extern ]
ORDONANTA NR. 20/1994 PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE*)
actualizata la data de 06.08.2018

Art. 2
(1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii au obligatia sa actioneze pentru:

a) urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor din proprietate sau din administrare;
b) expertizarea tehnica, de catre experti tehnici atestati pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate, a constructiilor existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice in vederea incadrarii acestora in clasa de risc seismic si fundamentarii masurilor de interventie. In cazul in care, in termenele prevazute de prezenta ordonanta, nu au fost realizate masurile de interventie fundamentate in expertiza tehnica initiala sau in cazul in care codul/normativul de proiectare seismica in baza caruia s-a efectuat expertizarea tehnica initiala si incadrat constructia existenta in clasa de risc seismic si-a incetat aplicabilitatea, se poate efectua, la solicitarea proprietarilor/asociatiei de proprietari, in scopul actualizarii masurilor de interventie pentru reducerea riscului seismic, o noua expertiza tehnica a constructiei existente in conformitate cu continutul-cadru prevazut in codul/normativul de proiectare seismica aflat in vigoare la data solicitarii, finantata din bugetele locale. Expertiza tehnica se insuseste de proprietari/asociatia de proprietari in vederea continuarii, in conditiile legii, a actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al constructiei existente, dupa avizarea prealabila in Comisia Nationala de Inginerie Seismica organizata pe langa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
---------
(la 06-08-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificata de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 223 din 31 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 03 august 2018)
---------
c) transmiterea concluziilor raportului de expertiza tehnica si a incadrarii constructiei in clasa de risc seismic catre autoritatile administratiei publice locale competente, precum si catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica, in vederea asigurarii, in conditiile legii, a monitorizarii actiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv inscrierii in partea I a cartii funciare a imobilului a clasei de risc seismic in care a fost incadrata constructia existenta;
d) aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (6), in functie de concluziile fundamentale din raportul de expertiza tehnica.

Art. 5
(1) In vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, proprietarii si detinatorii cu orice titlu ai constructiilor supuse reglementarilor prezentei ordonante au obligatia de a permite intrarea in imobilele pe care le detin, pentru desfasurarea activitatilor de expertizare, efectuare a masuratorilor pentru intocmirea documentatiei cadastrale necesare inregistrarii imobilului in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, conform legislatiei speciale in materie de cadastru si publicitate imobiliara, proiectare sau de executie a lucrarilor de interventie a constructiilor sau a altor asemenea lucrari. In acest scop, persoanele respective vor fi instiintate cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceperea lucrarilor.
--------
(la 06-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 223 din 31 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 03 august 2018 )

(2) In caz de refuz, intrarea in orice incapere a constructiilor supuse lucrarilor necesare de expertizare, cadastrare, proiectare, executie sau a altor asemenea lucrari se va face cu autorizarea instantei judecatoresti, prin ordonanta presedintiala, potrivit dispozitiilor din Codul de procedura civila, data cu citarea partilor. Potrivit acelorasi dispozitii, daca este necesar, instanta judecatoreasca va putea dispune restrangerea folosintei incaperilor din constructiile supuse lucrarilor respective sau evacuarea, pe timpul desfasurarii lucrarilor de interventie a constructiilor in cauza, a persoanelor care nu au eliberat in termen spatiul detinut in constructiile supuse consolidarii. In cazul in care instanta dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (8) lit. c) teza a doua sunt aplicabile.
--------
(la 06-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 223 din 31 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 03 august 2018 )

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Confiscarea apartamentului de patre primarie lilianamcn lilianamcn Am un prieten care este proprietar al unui apartament intr-un bloc cu risc seismic, in care primaria capitalei a demarat proceduri de reabilitare. Acest ... (vezi toată discuția)
Obligatii primarie pentru cladirile din cateogriile de risc cutremur BX BX Pana in 1996 categoriile de urgenţă (U1-4) reprezentau prioritatea începerii lucrărilor de consolidare a clădirilor expertizate tehnic. Pentru fiecare ... (vezi toată discuția)
Bloc incadrat grad seismic u3 cristina_pop cristina_pop Buna ziua. Doresc sa vand un apartament ce se afla intr-un bloc incadrat la U3 grad seismic. Stiu ca nu este acceptat de banci pentru credit. Pot face o ... (vezi toată discuția)