avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 461 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Folosirea numelor fostilor angajati pe site-ul ...
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Folosirea numelor fostilor angajati pe site-ul fostului angajator....

Buna ziua,
Pe site-ul fostului meu angajator apar eu impreuna cu inca 4 colegi desi nu mai suntem nici unul angajatii acestei firme. La sectiunea "Departamente" fiecare dintre noi apare cu numele complet, adresa de e-mail alta decat cea care o aveam(cel putin eu) si numere de telefon. L-am rugat pe administratorul acestei firme, printr-un e-mail sa actualizeze datele afisate pe site. Se pare ca nu vrea...Avand in vedere acest fapt, ce ramane de facut ?
Nu va ramane decat sa ii faceti plangere la politie ! daca asta vrea , asta va capata! In mod cert va sterge datele dvs de pe acel site al companiei!
:D
Puteti sa faceti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal care este in masura sa investigheze prelucrarea datelor cu caracter personal care cad sub incidenta Legii 677/2001 si sa aplice sanctiuni daca se constata incalcarea acestor date.
Art. 5: Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor
(1)Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate la art. 7 alin. (1), art. 8 şi 10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.
(2)Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
a)când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
Art. 15: Dreptul de opoziţie
(1)Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2)Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
(3)În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(4)Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
(2)Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
(3)Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.
Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou pentru spaţiul legislativ din România. Conţinutul său priveşte, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.

În acest scop, a luat fiinţă şi în România, o autoritate centrală abilitată cu astfel de atribuţii de control, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Recent înfiinţată, prin Legea nr. 102/2005, Autoritatea îşi exercită competenţa stabilită în principal de Legea nr. 677/2001, în condiţii de independenţă faţă de orice autoritate publică sau entitate de drept privat.

Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date a fost transpus acquis-ul reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic general al protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene.

Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt specifice oricărei instituţii de control, putând investiga prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 şi aplica sancţiuni, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.

Pentru că aplicarea corectă a unui act normativ nou presupune o cunoaştere corespunzătoare a prevederilor sale, considerăm că prin intermediul informaţiilor furnizate prin intermediul site-ului atât operatorii de date cu caracter personal, cât şi persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate, vor avea ocazia de a aprofunda şi înţelege care sunt obligaţiile şi, respectiv, drepturile reglementate.

Date furnizate de www.dataprotection.ro la "Cuvant Inainte"
Ultima modificare: Miercuri, 25 Noiembrie 2009
Cabinet de Avocat "Stan Petru Radu", Avocat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Confidentialitatea datelor de identificare personale quasimodo_50 quasimodo_50 Buna seara. Succint..cateva intrebari: 1. La semnarea unui contract de credit bancar se asigura sau nu confidentialitatea datelor personale? 2. Daca da, ... (vezi toată discuția)
Interzicerea accesului fotografilor in scolile gimnaziale Simonactin Simonactin Buna ziua, Doresc sa depun o cerere la direcțiunea școlii unde învață copilul meu, pentru a interzice accesul fotografilor în școală și ... (vezi toată discuția)
Legea 677 - date cu un caracter personal cenush cenush Buna ziua, As dori sa stiu daca este legal ca un operator de date cu caracter personal care a colectat date cu caracter personal in timpul unei campanii ... (vezi toată discuția)