Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 7652 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Împreună cu 10 specialiști de la EY România, KMPG România, Viboal FindEx și Dobrinescu Dobrev discutăm despre: TVA în comerțul electronic, SAF-T, analiza de risc fiscal etc. Rezervă loc și participă!

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Chitanta pierduta.
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Chitanta pierduta.

S-a emis factura si chitanta la un client, pers. juridica, dar chitanta s-a pierdut de la sediul firmei pana la client.
Ce sa fac, trag la xerox chitanta in rosu, scriu pe ea conform cu originalul o stampilez si o dau clientului?
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Magda Staicu , Consultant fiscal 11:04, 26 Noiembrie 2009
45.În cazul în care documentul dispărut a fost emis de altă unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitentă, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitentă. În acest caz, unitatea emitentă va trimite unităţii solicitante, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
46.Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "DUPLICAT", cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
din
NORME METODOLOGICE din 27 noiembrie 2008 de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

Multumesc.
Daca clientul nu a facut cerere de reconstituire a doc. pierdut poate fi inreg. in contab. clientului, adica chitanta duplicat nu are pe ea nr. si data dispozitiei?
procedura de reconstituire prevede si anuntarea adm, apoi acesta da dispozitie de reconstituire etc ... am considerat ca nu e cazul sa scriu si aceste lucruri, dar aveti dreptate, trebuiau amintite ca nu se "leaga "
uitati cum e toata procedura din norma legala :
(E)Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
41.Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.
Pentru acele situaţii în care prin alte reglementări speciale se prevede că formularul original trebuie să fie păstrat la altă unitate, atunci la înregistrarea în contabilitate este folosită copia documentului respectiv.
42.Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducătorului unităţii (administratorului unităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective).
În termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, conducătorul unităţii trebuie să încheie un proces-verbal, care să cuprindă:
- datele de identificare a documentului dispărut;
- numele şi prenumele persoanei responsabile cu păstrarea documentului;
- data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal se semnează de către:
- conducătorul unităţii;
- conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcţie;
- persoana responsabilă cu păstrarea documentului; şi
- şeful ierarhic al persoanei responsabile cu păstrarea documentului, după caz.
Când dispariţia documentelor se datorează însuşi conducătorului unităţii, măsurile prevăzute de prezentele norme metodologice se iau de către ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, după caz.
În condiţiile în care documentul pierdut a fost întocmit de către unitate într-un singur exemplar, reconstituirea acestuia se face urmând aceleaşi proceduri prin care a fost întocmit documentul original, menţionându-se în antetul documentului că este reconstituit, şi stă la baza înregistrărilor în contabilitate.
43.Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune, se încunoştinţează imediat organele de urmărire penală.
44.Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", întocmit separat pentru fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea şi reconstituirea documentului dispărut, şi anume:
- sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentului;
- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
- dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a persoanei vinovate, după caz;
- dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituirea documentului;
- o copie a documentului reconstituit.
45.În cazul în care documentul dispărut a fost emis de altă unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitentă, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitentă. În acest caz, unitatea emitentă va trimite unităţii solicitante, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
46.Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "DUPLICAT", cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de călătorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate. În acest caz, vinovaţii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suportă paguba adusă unităţii, salariaţilor sau altor unităţi, sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale.
47.În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, emitentul trebuie să emită un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse.
Duplicatul poate fi:
- o factură nouă, care să cuprindă aceleaşi date ca şi factura iniţială, şi pe care să se menţioneze că este duplicat şi că înlocuieşte factura iniţială; sau
- o fotocopie a facturii iniţiale, pe care să se aplice ştampila societăţii şi să se menţioneze că este duplicat şi că înlocuieşte factura iniţială.
48.Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc răspunderi materiale, care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective.
Găsirea ulterioară a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii.
În cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-verbal, şi se păstrează împreună cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire.
49.Conducătorii unităţilor vor lua măsuri pentru asigurarea înregistrării şi evidenţei curente a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate, stabilirea şi evidenţa responsabililor de păstrarea acestora, evidenţa tuturor reconstituirilor de documente, precum şi pentru păstrarea dosarelor de reconstituire, pe toată durata de păstrare a documentului reconstituit.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Acte distruse emma08 emma08 daca din motive independente de mine actele contabile ale unei firme au fost distruse , cui trebuie sa anunt acest lucru si ce pot face ? nu am nici o ... (vezi toată discuția)
Acte contabile originale pierdute ContSters126274 ContSters126274 Poti sa inchizi o luna contabila neavand actele in original,extrase de banca,borderou depuneri neexistand(pierdut). (vezi toată discuția)
Cum pot inregistra niste facturi pierdute? yleana madalina yleana madalina buna dimineata!doresc sa stiu cum pot centraliza niste facturi pierdute care urmau a fi inregistrate in contabilitate.problema este ca in urma cu 2 zile mi-a ... (vezi toată discuția)