avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 544 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Subventie pentru chirie primita de la AJOFM
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Subventie pentru chirie primita de la AJOFM

Care sunt conditiile pentru a primi subventia ( ajutorul) pentru plata chiriei in conditiile in care locul de m-ca fata de domiciliu este mai mare de 80 km?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 08:36, 27 August 2019
Beneficiază de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din Legea 76/2002 persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenții, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia și îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute la art. 76^2 și 76^3 din lege.

art.46^4 din Normele de aplicare a Legii 76/2002
(1) Pentru acordarea primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege, persoana va depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente, după caz:
a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 13^1;
b) actul de identitate care să ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare și, după caz, al soțului, soției și copiilor aflați în întreținere ori al altor persoane care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
c) actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76^4 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13^2;
e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
f) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alți angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;
g) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuință de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;
h) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuință de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, că persoana și, după caz, soțul, soția acesteia, copiii aflați în întreținere sau orice altă persoană care, împreună cu aceasta, constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 76^3 alin. (3) lit. g) din lege, precum și că persoana și, după caz, soțul, soția acesteia nu au beneficiat de primă de relocare sau de una dintre primele de mobilitate în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării;
i) declarație pe propria răspundere a absolvenților licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din lege nu au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz;
j) declarație pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care să rezulte că nu are obligația, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
k) certificatul de căsătorie și, după caz certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
m) contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
n) declarație pe propria răspundere privind membrii familiei și veniturile nete pe care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 46^3 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net care se realizează, după caz, în luna anterioară lunii în care se depun cererea și documentele care o însoțesc pentru solicitarea primei de relocare, însoțită de copie de pe extrasul de cont, adeverință, talonul de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situația veniturilor care se realizează din cedarea folosinței bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;
o) adeverința emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrată în muncă și care atestă venitul net din salarii și asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situația în care aceste informații nu sunt evidențiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la lit. c).

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prima de instalare CristianLazar CristianLazar Buna ziua, vreau sa accesez prima de instalare deoarece pot sa ma angajez la o distanta mai mare de 50 km de casa dar nu stiu exact ce acte si conditii trebuie ... (vezi toată discuția)
Prima de mobilitate digi2012 digi2012 Va rog sa-mi spuneti daca, fiind somer in plata, in cazul in care ma angajez(schimband domiciliul) in Bucuresti(domiciliul meu fiind la 100km distanta), pe o ... (vezi toată discuția)
Prima de instalare/relocare (mutare cu job-ul in alt oras) RolandSachelarescu RolandSachelarescu Buna ziua stimati domni! Va rog sa ma indrumati asupra procedurii pe care eu si sotia mea trebuie sa o urmam ca sa beneficiem de prima de relocare oferita ... (vezi toată discuția)