avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 186 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Beneficiez de indemnizatia de conducere a persoanei pe ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Beneficiez de indemnizatia de conducere a persoanei pe care o inlocuiesc, ea fiind in CM?

Situatie in sistemul bugetar:
Sunt personal contractual in sistemul bugetar, pozitie de executie.
Seful departamentului economic este in concediu medical, de peste 1 luna calendaristica. Acesta este functionar public si beneficiaza de indemnizatie de conducere. In perioada concediului medical a susnumitului eu am fost numita prin ordin de catre conducatorul institutiei sef departament economic.
Beneficiez de indemnizatia de conducere a acestuia cat am ordin de preluare a atributiilor de conducere? Procentual raportat la salariul meu sau suma absoluta de care beneficiaza titularul pe stat?
Beneficiez de salariul de baza a acestuia cat am ordin de preluare a atributiilor de conducere?
Rog cine stie sa-mi mentioneze acte normative ce reglementeaza aceasta chestiune, deoarece am scotocit in Codul Muncii, legislatia ce priveste salarizarea in domeniul bugetar, contractul de munca la nivel national, si nu am gasit explicit.

Cu stima,
Monica Lauleanu

Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 15:55, 4 Decembrie 2009
Urmatoarele prevederi legale sunt extrase din L188/1999 - Legea Statutului Functionarului Public. Analizati daca nu va aflati in una din situatiile de interdictie prevazute la art.6 (caz in care ordinul de numire este nul). Probabil ca ordinul de numire a dumneavoastra s-a facut in conformitate cu prevederile art.4 alin (3) lit. b. In aceasta situatie, aveti dreptul sa invocati prevederile art.92 alin (5).

Va urez succes !


Art. 4
(1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii.
(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, astfel:
a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective;
b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti in conformitate cu dispozitiile prevazute la lit. a). Persoana numita in aceste conditii dobandeste calitatea de functionar public numai pe aceasta perioada si nu beneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de rezerva al functionarilor publici.

Art. 6
Prevederile prezentei legi nu se aplica:
a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, paza, precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii;

Art. 13
(1) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice:
a) director general si director general adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;
b) director si director adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;
c) secretar al unitatii administrativ-teritoriale;
d) directorul executiv si directorul executiv adjunct in cadrul institutiei prefectului, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;

Art. 92
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice si care nu are in cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate in conditiile prezentei legi.
(5) Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.

Art. 94
(1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:
h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna, in conditiile legii;

Art. 96
(3) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioada determinata, in conditiile legii. Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu acordul functionarului public in cauza.
Daca sunteti personal contractual nu cred ca se putea sa inlocuiti pe perioada suspendarii raportului de serviciu un functionar public.
Potrivit Legii nr.188/1999 , ocuparea acestei functii se face cu respectarea prevederilor legale in materie.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Transfer functionar public ContSters359110 ContSters359110 Un functionar public incadrat pe o perioada nedeterminata poate cere transfer pe un un post vacant dar perioada determinata(resp 2 ani) ? (vezi toată discuția)
Redistribuire angajat ContSters203083 ContSters203083 Sunt angajat pe funcţia de referent al unei unitaţi administrativ teritoriale, care In urma aplicarii OUG 63/2010, a fost unul din cei 11 norocoşi ... (vezi toată discuția)
Functionar public angajat pe perioada determinata alexandra_g alexandra_g Poate fi un functionar public care este angajat pe perioada determinata [u] transferat [/u] pe un alt post vacant (titularul acestui post vacant avand ... (vezi toată discuția)