avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 470 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... 15 sau zile preaviz
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

15 sau zile preaviz

1 am primit instintare de disfintare post in care am preaviz de 20 zile dar in cim am scris ca perioada de preaviz in cazul concedieri este de 15 zile lucratoare
care este perioada corecta
2 locuiesc in alba iulia am lucrat in 3 judete cu masina firmei pentru service si pe contractul de munca locul de nmunca este cluj napoca (unde este sediul firmei) in perioada de preaviz am fost chemat la cluj pentru 4 ore cum pot rezolva legal sa nu fac naveta mai am concediu de odihna ?
Cel mai recent răspuns: Isa Radov , Consultant resurse umane 10:26, 3 Decembrie 2009
2.Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariatilor. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntări saulimitări.
Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
Durata efectivă a concediului de odihnă se stabileşte prin contractul colectiv de muncă, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proportional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
Prin exceptie, efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariatilor care, într-un an calendaristic, nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
Salariatii care lucrează în conditii grele, vătămătoare sau periculoase, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel putin 3 zile lucrătoare.
Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediuluinde odihnă sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.
În cadrul perioadelor de concediu stabilite prin programări, salariatul poate solicita efectuarea concediului de odihnă cu cel putin 60 de zile anterior executării acestuia.
În cazul în care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel putin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioadele în care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu a putut fi efectuat.
Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă.
Indemnizatia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care se efectueaza concediul de odihna, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă, în caz de fortă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului. În acest caz, angajatorul are obligatia: - - de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare revenirii la locul de muncă, precum şi
- eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern.

1.Persoanele concediate pentru inaptitudine fizica/psihica si necorespundere profesionala (art.61 lit.c) si d) din Codul Muncii), precum si pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art.65 si 66 din Codul Muncii) beneficiaza de dreptul la un preaviz care nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare.
Fac exceptie persoanele care nu corespund profesional în perioada de proba (art.61 lit.d) din Codul Muncii) carora nu li se acorda acest drept.
Decizia de concediere se comunica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu:
a) motivele care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere (art.70 alin.(2) lit.d) din Codul Muncii) numai în cazul concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant (art.64 din Codul Muncii - are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare pentru a-si manifesta expres consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit).
În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.

1. Prevederile din CCMUNN sunt mai favorabile salariatilor si, in acest caz, se aplica acestea:
- CO este de minim 21 de zile lucratoare (art.56(1) din CCMUNN);
- preavizul in cazul concedierii este de 20 de zile lucratoare (art.74(2) din CCMUNN).
2. Daca mai aveti CO de luat il puteti lua in timpul preavizului, fara sa se prelungeasca acesta si/sau in loc de cele 4 ore pe zi puteti lucra 10 zile a 8 ore si 10 zile sa fiti liber (art.74(3) din CCMUNN.
Perioada de preaviz este cea prevazuta in Cim.
Cim prevede specificarea locului de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;daca nu aveti un loc de munca fix acest lucru este specificat in Cim sau adaugat prin clauze specifice-clauza de mobilitate.

Art. 73. Codul muncii- (1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare.
Art 79.4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere.
Beneficiati de concediu de odihna sau de plata zilelor la incetarea cim.

multumesc pentru raspunsuri
@vioavram : cititi si CCMuNN !

Alte discuții în legătură

Demisia sau co libra_y2005 libra_y2005 HRISTOS A INVIAT! DORESC SA STIU DACA IN CAZUL IN CARE ITI DAI DEMISIA, CELE 15 ZILE LUCRATOARE PE CARE TREBUIE SA LE PRESTEZI DUPA DEMISIE POT SA ... (vezi toată discuția)
Concediu odihna cim determinat silvia99 silvia99 pot acorda 1, 75 (21:12) zile concediu unui angajat cu vechime de o luna in firma? daca da, cum ii calculez media veniturilor ultimelor 3 luni in cazul in care ... (vezi toată discuția)
Perioada de preaviz si concediul de odihna miha21 miha21 Sotul meu a fost concediat (motive ce nu tin de persoana salariatului )este in preaviz din data de 28.01.2015 pana in 25.02.2015 ,,angajatorul i-a adus o ... (vezi toată discuția)