avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 734 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale drogherie
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

drogherie

Doresc sa deschid o drogherie in mediul rural. va rog sa-mi spuneti daca poate fi infiintata ca PF, AF, intreprindere individuala, PFA sau doar ca SRL [ avand in vedere ca desfasor o activitate de comert cu produse medicamentoase, parafarmaceutice, plafar etc. intre Registrul comertului si Finante parerile sunt impartite.
Cel mai recent răspuns: darkynok , utilizator 00:12, 28 Iunie 2014
Activitatea unei drogherii este supusa legislatiei care reglementeaza activitatea de farmacie.Cu siguranta cel care desfasoara activitatea de drogherie trebuie sa aiba cel putin pregatire de asistent farmacist iar deschiderea unei drogherii cred ca implica si obtinerea unor avize de la MS si structuri profesionale ale farmacistilor.
Drogheria


Art. 23. - (1) Societăţile comerciale care au în obiectul de activitate comercializarea cu amănuntul a medicamentelor pot înfiinţa drogherii.
(2) Drogheria este condusă de un farmacist-şef sau de un asistent medical de farmacie şef.
(3) Poate fi farmacist-şef sau asistent medical de farmacie şef, în condiţiile alin. (2), farmacistul cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv asistentul medical de farmacie cu drept de liberă practică, membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
(4) Drogheria funcţionează numai în prezenţa a cel puţin unui asistent medical de farmacie sau a unui farmacist.
Art. 24. - (1) Autorizaţia de funcţionare a drogheriei se acordă de Ministerul Sănătăţii pe numele persoanei juridice şi al farmacistului-şef sau al asistentului medical de farmacie şef.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la alin. (1), solicitantul depune următoarele documente:
a) cererea-tip;
b) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-şef al unităţii, şi certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, eliberat în condiţiile legii, însoţit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmaciştilor din România;
c) contractul de muncă pentru normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore şi autorizaţia de liberă practică, emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, pentru asistentul medical de farmacie şef;
d) actul constitutiv al societăţii comerciale;
e) copia certificatului de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului;
f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spaţiului destinat drogheriei sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;
g) schiţa şi datele privind localul unităţii, conform ordinului ministrului sănătăţii;
h) lista privind dotarea cu mobilier şi aparatură;
i) dovada achitării taxei prevăzute la art. 43 pentru autorizare, mutare, preschimbare sau orice altă modificare în autorizaţia de funcţionare a drogheriilor.
(3) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la alin. (1) se eliberează în urma unui raport de inspecţie favorabil întocmit de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.
(4) Inspecţia se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete prevăzute la alin. (2).
(5) În cazul unui raport de inspecţie cu recomandări, se acordă un termen de maximum 30 de zile pentru remedierea deficienţelor.
(6) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la alin. (1) se eliberează în maximum 30 de zile de la efectuarea inspecţiei, în cazul raportului favorabil.
(7) În cazul în care drogheria îşi schimbă persoana juridică pe numele căreia a fost eliberată autorizaţia prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătăţii eliberează o nouă autorizaţie de funcţionare pe numele noii persoane juridice, în termen de 30 de zile de la data solicitării; până la eliberarea noii autorizaţii de funcţionare, drogheria funcţionează în baza vechii autorizaţii.
(8) Activitatea drogheriei se desfăşoară în conformitate cu Regulile de bună practică farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 25. - (1) Localul drogheriei trebuie să fie amplasat la parterul clădirilor, într-un spaţiu dedicat numai activităţii de drogherie.
(2) Localul drogheriei va avea o suprafaţă utilă de minimum 30 m2, excluzând din această suprafaţă holurile, grupul sanitar şi biroul asistentului medical de farmacie şef.
Art. 26. - La mutarea sediului drogheriei se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19.
Art. 27. - (1) Pentru motive întemeiate sau pentru motive obiective invocate de deţinătorul autorizaţiei prevăzute la art. 24 alin. (1), Ministerul Sănătăţii poate aproba întreruperea activităţii drogheriei pe o perioadă de până la 180 de zile.
(2) Drogheria îşi poate suspenda activitatea în mod voluntar pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Dacă perioada de suspendare depăşeşte 30 de zile calendaristice, este obligatorie anunţarea Ministerului Sănătăţii şi a colegiilor teritoriale.
Art. 28. - Drogheria îşi încetează activitatea prin anularea autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii, în următoarele situaţii:
a) la cererea deţinătorului autorizaţiei de funcţionare;
b) dizolvarea societăţii comerciale prevăzute la art. 23 alin. (1);
c) decesul titularului, respectiv al titularilor licenţei de înfiinţare;
d) retragerea autorizaţiei de funcţionare;
e) întreruperea activităţii pentru o perioadă de peste 180 de zile;
f) faliment.
Art. 29. - Condiţiile de organizare şi funcţionare a drogheriei se stabilesc prin norme.
Art. 30. - (1) Este interzisă folosirea de către drogherii a însemnelor farmaciei comunitare.
(2) Firma drogheriei va conţine obligatoriu numai denumirea de "drogherie", urmată de o denumire care să o deosebească de alte astfel de unităţi aparţinând altor persoane juridice.
(3) Este interzisă utilizarea în denumirea drogheriei a cuvântului "farmacie" sau a unui nume derivat ori prescurtat din acest cuvânt.

Legea 266/2008 republicata
Multumim pentru informatiile referitoare la infiintarea unei drogherii. Daca sunt noutati va rog sa-mi scrieti.
Va multumesc anticipat.
Bună ziua,

Pentru înfiinţarea unei drogherii mi se solicită să am un asistent medical de farmacie şef. Salariata are un certificat de absolvire a cursurilor de postliceală de 2 ani pentru specializarea de asistent de farmacie şi este încadrată pe această funcţie cod cor 321301. Întrebarea mea este ce cod cor îi atribui eu acestei funcţii "Asistent medical de farmacie şef"?
Vă mulţumesc anticipat!
Ordin 201/1999 NORME privind autorizarea de functionare a unitatilor farmaceutice Anexa 1 . Art.11-
(4) Asistentii de farmacie pot solicita autorizatia de functionare pentru drogherii in mediul urban, daca detin titlul de asistent principal si avizul de oportunitate al colegiului farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti, iar in mediul rural, asistentii de farmacie cu o vechime de minimum 3 ani in activitatea cu profil farmaceutic.

ART. 17
Drogheria se poate infiinta numai daca numarul farmaciilor din localitate, raportat la numarul populatiei, este insuficient.

ART. 13
(1) In mediul urban o farmacie se poate infiinta la 5.000 de locuitori si la o distanta de 250 metri fata de alta farmacie, urmarindu-se o repartizare cat mai uniforma in teritoriu. In calculul populatiei oraselor va intra si populatia comunelor invecinate sau subordonate acestora, in care nu exista farmacii.
(2) In zonele cu mari aglomerari urbane - piete, gari -, in mod exceptional, cu avizul de oportunitate al colegiului farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti, se pot infiinta farmacii fara a se tine seama de distanta si de numarul de locuitori.

ART. 18
(1) Drogheria are ca obiect de activitate aprovizionarea populatiei cu medicamente aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, avizat de Colegiul Farmacistilor din Romania, cu plante, cu ceaiuri medicinale si cu produse din plante medicinale anodine, cu cosmetice, cu produse dietetice, parafarmaceutice, cu exceptia celor implantabile si a celor care vin in contact cu sangele.
(2) Drogheria functioneaza in temeiul autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sanatatii la cererea solicitantului - asistent de farmacie -, pe baza documentatiei prevazute la art. 8 alin. (1).
(4) Drogheriile isi vor desfasura activitatea intr-un spatiu corespunzator la parter, care sa nu fie locuinta, cu o suprafata de minimum 30 mp, compus din doua incaperi si grup social, in care sa se asigure depozitarea si eliberarea produselor.

Art . 10
(2) De asemenea, in unitatile farmaceutice de distributie - farmacie, depozit farmaceutic, drogherie -, la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, de 2 ani, se efectueaza inspectia farmaceutica in vederea reautorizarii de catre Inspectia de farmacie; se va solicita avizul colegiului farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti.

Alte discuții în legătură

Infiintare drogherie in mediul rural luminuta luminuta As vre sa stiu daca pot deschide o drogherie in mediul rural, daca nu mi-am finalizat inca studiile si ce personal poate fi angajat? (vezi toată discuția)
Sunt pensionara si m_am angajat intr_o drogherie, detinand functia ... daneluta daneluta Sunt pensionara si m_am angajat intr_o Drogherie, detinand functia de farmacist sef.Autorizatia de funtionare este pe numele meu.Doresc sa demisionez din ... (vezi toată discuția)
Autorizare farmacie ancagavris ancagavris Infiintare farmacie comunitara intr-o localitate componenta a unei statiuni balneoclimaterice (vezi toată discuția)