avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 330 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale AutorIzare farmacie
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

AutorIzare farmacie

Infiintare farmacie comunitara intr-o localitate componenta a unei statiuni balneoclimaterice
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 14:19, 2 Septembrie 2015
Legea nr. 266/2008 a farmaciei :
Art. 6
(1) Farmacia comunitară se înfiinţează şi funcţionează în cadrul unei societăţi organizate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Societatea prevăzută la alin. (1) va avea în obiectul de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice, precum şi a produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi e).
.......
Art 10
(1) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se acordă pe numele persoanei juridice şi al farmacistului-şef de farmacie de către Ministerul Sănătăţii.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la art. 8 alin. (1), solicitantul depune următoarele documente:
a) cererea-tip;
b) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-şef al unităţii, şi certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, eliberat în condiţiile legii, însoţit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmaciştilor din România, în copie certificată, pentru conformitate cu originalul;
c) fişele de atribuţii ale farmaciştilor, avizate de Colegiul Farmaciştilor din România;
d) actul constitutiv al societăţii prevăzute la art. 6 alin. (1), în copie certificată, pentru conformitate cu originalul;
e) certificatul de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului, în copie certificată, pentru conformitate cu originalul;
f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spaţiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;
g) schiţa în care să fie prezentate suprafeţele încăperilor, certificată de reprezentantul legal al solicitantului, întocmită conform modelului stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii;
h) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică;
i) lista privind dotarea cu mobilier, ustensile şi aparatură;
j) dovada încadrării în prevederile art. 12 alin. (1);
k) dovada achitării taxei prevăzute la art. 42 pentru autorizare, mutare, preschimbare sau orice altă modificare în autorizaţia de funcţionare a farmaciilor.
(3) Documentaţia prevăzută la alin. (2) se depune la Ministerul Sănătăţii.
(4) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se eliberează în urma unui raport de inspecţie favorabil întocmit de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.
(5) Inspecţia se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete prevăzute la alin. (2).
(6) În cazul unui raport de inspecţie cu recomandări, se acordă un termen de maximum 30 de zile pentru remedierea deficienţelor. (7) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se eliberează în maximum 30 de zile de la efectuarea inspecţiei, în cazul unui raport de inspecţie favorabil.
(8) În cazul în care farmacia comunitară îşi schimbă persoana juridică pe numele căreia a fost eliberată autorizaţia prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătăţii eliberează o nouă autorizaţie de funcţionare pe numele noii persoane juridice, în termen de 30 de zile de la data solicitării; până la eliberarea noii autorizaţii, farmacia comunitară funcţionează în baza vechii autorizaţii. Documentele pe baza cărora se vor face modificările vor fi prevăzute în norme.
(9) Personalul care are calitatea de a efectua inspecţiile în vederea autorizării, supravegherii şi controlului farmaciilor şi drogheriilor trebuie să aibă gradul profesional de farmacist primar sau farmacist cu o vechime de minimum 8 ani în specialitate.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Infiintare farmacie ramy84 ramy84 Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru infiintarea unei farmacii, astfel incat sa poata incheia contract cu Casa Nationala de Asigurari de ... (vezi toată discuția)
Drogherie prodan eugen prodan eugen Doresc sa deschid o drogherie in mediul rural. va rog sa-mi spuneti daca poate fi infiintata ca PF, AF, intreprindere individuala, PFA sau doar ca SRL [ avand ... (vezi toată discuția)
Sunt pensionara si m_am angajat intr_o drogherie, detinand functia ... daneluta daneluta Sunt pensionara si m_am angajat intr_o Drogherie, detinand functia de farmacist sef.Autorizatia de funtionare este pe numele meu.Doresc sa demisionez din ... (vezi toată discuția)