avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 702 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... schimbare destinatie spatiu comun
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

schimbare destinatie spatiu comun

Buna ziua,
Unul din vecinii nostrii solicita sa i se dea spatiul comun al uscatoriei in proprietate privata deoarece acesta se afla perete in perete cu apartamentul lui. Care este procedura ce trebuie urmata pentru a realiza acest lucru? In ce proportie trebuie sa fie de acord vecinii?
Cel mai recent răspuns: asociatia ic dragan , utilizator 18:35, 8 Februarie 2020
Pentru corecta si completa dv informare studiati atent disp L nr 196/2018 care geverneaza infiintarea,
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si care contine sectiune speciala referitor la conditiile necesare schimbarii destinatiei partii comune din condominiu
Articolul 36
Schimbarea destinaţiei proprietăţii comune este permisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiţii:
a)numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalţi coproprietari;
b)numai dacă prin aceasta nu se împiedică folosirea în condiţii normale a condominiului de către
toţi proprietarii;
c)în baza acordului în scris al tuturor proprietarilor din condominiu;
d)după obţinerea prealabilă a acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor necesare prevăzute de
legislaţia în vigoare, emise în condiţiile legii de instituţiile/autorităţile abilitate în acest sens.
Articolul 37
(1) Zidurile ce separă proprietăţile individuale şi/sau părţile comune dintr-un condominiu sunt
proprietate comună.
(2) Zidurile dintre proprietăţile individuale, care nu fac parte din structura de rezistenţă a
condominiului, pot fi reamplasate cu acordul proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor respective,
în baza unei expertize tehnice şi a autorizaţiei de construire, eliberate de autoritatea publică locală,
în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu înştiinţarea asociaţiei de proprietari.
(3) Zidurile dintre proprietăţile individuale şi proprietatea comună care nu fac parte din structura de
rezistenţă a condominiului pot fi reamplasate numai în baza unei expertize tehnice, prin modificarea
acordului de asociere, cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu şi a autorizaţiei de
construire, eliberate de autoritatea administraţiei publice competente în conformitate cu legislaţia în
vigoare, numai dacă prin aceste modificări nu sunt lezate drepturile celorlalţi proprietari din
condominiu.
(4) Proprietarii din condominii au obligaţia de a depune la preşedintele asociaţiei de proprietari
fotocopii după autorizaţiile de construire pentru executarea lucrărilor, eliberate în condiţiile legii, în
scopul recalculării suprafeţelor utile şi a suprafeţelor construite.
(5) Orice modificare a proprietăţii individuale care necesită emiterea unei autorizaţii de
construire/desfiinţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se aduce la cunoştinţa asociaţiei
pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie
a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a planurilor din
proiectul tehnic.
Articolul 38
(1) Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condiţiile acordului de asociere, atât spaţiul
care constituie bunul principal, cât şi părţile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalţi
proprietari şi fără a schimba destinaţia clădirii.
(2) Părţile comune pot fi utilizate de către terţi, persoane fizice sau juridice de drept public şi/sau
privat, numai ca urmare a hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, adoptată cu
acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu şi cu acordul tuturor
proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosinţă sau de
concesiune, semnat de preşedinte în numele asociaţiei şi avizat de cenzor/comisia de cenzori.
Articolul 40
(1) Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă, prezente în proiectul iniţial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului
executiv şi cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan
orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării.
(2)Odată cu acordul menţionat la alin. (1), proprietarii direct afectaţi cu care se învecinează, pe
plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării şi proprietarul care solicită acordul pentru
schimbarea destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă semnează şi
o convenţie cu privire la declararea activităţii care se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi
numărul de persoane în funcţie de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane.
(3)O copie a convenţiei prevăzute la alin. (2) se înmânează preşedintelui asociaţiei de proprietari în
vederea anexării acesteia la acordul de asociere.
Articolul 41
Anterior modificărilor constructive în cadrul proprietăţilor individuale, proprietarii obţin avizele şi
autorizaţiile aşa cum sunt reglementate de legislaţia în vigoare şi au obligaţia să nu pună în pericol
integritatea structurală a condominiului sau a altor proprietăţi individuale, precum şi sănătatea
populaţiei, conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 43
(1) Părţile comune pot fi atribuite proprietarilor în folosinţă exclusivă numai dacă prin aceasta nu
sunt lezate drepturile celorlalţi proprietari.
(2) Hotărârea de atribuire în folosinţă exclusivă se adoptă cu acordul tuturor proprietarilor din
condominiu şi ai cotelor-părţi indivize.

(3) Atribuirea în folosinţă exclusivă se face în baza unui contract încheiat între asociaţia de
proprietari şi proprietarul căruia i se atribuie în folosinţă exclusivă partea de proprietate comună.

(4)Contractul prevăzut la alin. (3) se încheie pe o perioadă de maximum 12 luni şi poate fi reînnoit
numai cu acordul ambelor părţi şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(5)Veniturile obţinute din atribuirea părţilor comune în folosinţă exclusivă respectă prevederile art.
70 din prezenta lege.
Articolul 44
(1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din condominii se poate hotărî
motivat cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu.

(2)În cazul prevăzut la alin. (1) devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită. Cu
toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza numai cu acordul tuturor proprietarilor din
condominiu.

(3) Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune se face prin hotărâre
a adunării generale a asociaţiei de proprietari adoptată în unanimitate de către proprietarii din
condominiu.


"Solicita sa i se dea spatiul comun in proprietate privata" ?... Cui solicita? Conducerii asociatiei? Ce-mi plac mie "solicitarile" astea si imaginatia unora :)
Vrea sa cumpere? daca asta doreste, mai intai trebuie si sa vrea si toti proprietarii din acel bloc sa vanda si abia apoi sa se intereseze cum si ce sa faca.


Nu cumva persoana respectiva doreste cumva folosinta exclusiva? Daca doar asta vrea, detaliile le gasiti la Art. 43 al Legii 196/2018,i

Vecinul solicita in proprietate privată!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Bună ziua as vrea sa stiu in ce mod pot construi unii locatari ... Imsm Imsm Bună ziua As vrea sa stiu in ce mod pot construi unii locatari un gratar din cărămidă pe spațiul comunsi câți % dintre locatari trebuie sa fie deacord ... (vezi toată discuția)
Se mai poate achiziționa uscătoriile de bloc în 2022 din folosință ... KD007 KD007 Se mai poate achiziționa Uscătoriile de bloc în 2022 din folosință comună în bun propriu? Dacă da, care este procedura? (vezi toată discuția)
Vanzare uscatorie adm.borodi adm.borodi Buna ziua. Locatarii de pe o scara vor sa vanda uscatoria si au gasit un client. Ma puteti ajuta, va rog, cu procedurile si documentatia ... (vezi toată discuția)