avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 644 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Termen intocmire dosar preturi de transfer
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Termen intocmire dosar preturi de transfer

Care sunt contribuabilii care au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer?...ce conditii trebuie sa intruneasca? in cat timp trebuie intocmit acest dosar?....daca vine un control de la ANAF si nu il prezint cand il cer ei?....care sunt sanctiuniile?

O entitate mica incadrata in categoria contribuabililor mici este obligata sa aiba acest dosar anual? sau cum?
Dar microintreprinderea si ea trebuie sa il aiba?

multumesc
Ultima modificare: Marți, 8 Iunie 2021
george-neagu, moderator
Cel mai recent răspuns: iMarian3 , utilizator 00:59, 8 Martie 2023
Toate aceste informatii le regasiti in Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer.

1. Doar contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificație, prevăzute la prezentul alineat, au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer. Termenul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Nivelul valoric al pragului de semnificație pentru contribuabilii/plătitorii anterior menționați, în funcție de tipul tranzacției desfășurate, este:

- 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
- 250.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
- 350.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

2. Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite mai sus, precum și contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici și mijlocii, care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificație, prevăzute la prezentul alineat, au obligația întocmirii și prezentării dosarului prețurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală. Modelul și conținutul solicitării sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Nivelul valoric al pragului de semnificație pentru contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor alin. (1), precum și pentru contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici și mijlocii, în funcție de tipul tranzacției desfășurate, este:

- 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
- 50.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
- 100.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Deci daca sunteti contribuabil mic veti intocmi dosarului prețurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal. Organul de inspecție fiscală va stabili termenul pentru prezentarea de către contribuabili/plătitori a dosarului prin formularul de solicitare. Termenul pentru prezentarea dosarului prețurilor de transfer va fi cuprins între 30 și 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice.

În situația neprezentării/prezentării incomplete a dosarului prețurilor de transfer organele de inspecție fiscală vor proceda la estimarea cuantumului prețurilor de transfer.

Cod Proc fiscala: Art. 336. - Contravenții
e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer în condițiile și la termenele prevăzute prin ordinul președintelui A.N.A.F., precum și nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condițiile art. 108 alin. (2);

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:
c) cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. e) -h);
multumesc pentru informatii

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Dosarul preturilor de transfer 2021 ionela11 ionela11 Buna ziua, Microintreprinderile si entitatile mici au obligatia intocmirii preturilor de transfer? multumesc (vezi toată discuția)
Sunt 2 firme cu aceeasi actionari (persoane fizice) si acelasi ... crys20 crys20 Sunt 2 firme cu aceeasi actionari (persoane fizice) si acelasi obiect de activitate, firma A din Romania si A1 din Belgia. Firma A din RO doreste sa cumpere ... (vezi toată discuția)
Firme cu aceiasi actionari PaulHaiducu PaulHaiducu Doua srl-uri cu aceiasi actionari, pot desfasura activitati de vanzare cumparare, sau alte contracte de prestari servicii (vezi toată discuția)