avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 749 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Potrivit OG nr. 19/2021 care modifica alin.3 al art. ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Potrivit OG nr. 19/2021 care modifica alin.3 al art. 27 din Legea ...

Potrivit OG nr. 19/2021 care modifica alin.3 al art. 27 din Legea nr.55/2020, spitalele aflate in subordinea consiliilor locale si judetene mai pot organiza concuri de ocupare a posturilor vacante pe perioada nedeterminata?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 10:01, 3 Septembrie 2021
Potrivit legii ,până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcționari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului și în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, și criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la inițiativa angajatorului. Numirea în cadrul unităților aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății se face prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcții, și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la inițiativa conducătorului instituției sau al unității angajatoare.
Ma refeream strict la art. 27 alin.3 din Legea nr. 55/2020,modificat de OG nr. 19/2021 privind suspendarea concursurilor, nu la numiri pe functii de executie si conducere........,
art.27
..
(3) Până la încetarea stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), a posturilor și funcțiilor vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia, a posturilor și funcțiilor vacante din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate, a posturilor și funcțiilor vacante din unitățile sanitare publice aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură.
(la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )

In speta, instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
Ultima modificare: Vineri, 3 Septembrie 2021
Cornel Vasile, Consilier juridic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Angajare cu nerespectarea conțiilor de studii din organigrama jenifer chelaru jenifer chelaru Buna ziua! Va rog sa primesc lămuriri cu privire la următoarele întrebări. Dacă la o societate de stat a fost angajata la solicitarea directorului o ... (vezi toată discuția)
Buna ziua, va rog suntem institutie publica, personalitate juridica, ... lyly64 lyly64 Buna ziua, va rog suntem institutie publica, personalitate juridica, personal contractual in subordinea DGASPC, intrebarea este daca pe durata stării de ... (vezi toată discuția)
Buna ziua, va rog conform ordonantei nr. 99 din 10 septembrie ... lyly64 lyly64 Buna ziua, va rog conform Ordonantei nr. 99 din 10 septembrie 2021 se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și ... (vezi toată discuția)