avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 345 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Angajare cu nerespectarea conțiilor de studii din ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Angajare cu nerespectarea conțiilor de studii din organigrama

Buna ziua! Va rog sa primesc lămuriri cu privire la următoarele întrebări. Dacă la o societate de stat a fost angajata la solicitarea directorului o persoana fără studii iar condiția era de studii superioare care ar fi pe viitor implicațiile? Se pune problema de nulitate contractului? Salariatul ar putea fi pus in situația de a da banii iprimiți la salariu? Cine ar fi răspunzător? Persoana de la resurse umane pusă de director sa întocmească contractul? Directorul? Dacă exista o procedura de angajare in cadrul firmei și ea nu a fost aplicată , directorul poate angaja fără concurs personal ? Va mulțumesc!
Ultima modificare: Vineri, 15 Octombrie 2021
jenifer chelaru, utilizator
Neîndeplinirea condiţiilor de studii atrage nulitatea contractului individuald de munca.

Codul Muncii
art.57
...
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
....
Mulțumesc ca mi-ați raspuns. Va rog dacă puteți sa ma lămuriti și cu privire la celelalte aspecte din discuție.
Raspunzator este cel care a decis angajarea.

Daca este vorba despre sectorul bgetar :
Legea 55/2020
art. 11
Până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcționari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului și în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, și criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la inițiativa angajatorului. Numirea în cadrul unităților aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății se face prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcții, și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la inițiativa conducătorului instituției sau al unității angajatoare.

sau

OUG 103/2021
art. I
Prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi organizate și desfășurate concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2021, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2021.
Mulțumesc mult pentru completări. Cu stima!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Potrivit og nr. 19/2021 care modifica alin.3 al art. 27 din legea ... dana manea dana manea Potrivit OG nr. 19/2021 care modifica alin.3 al art. 27 din Legea nr.55/2020, spitalele aflate in subordinea consiliilor locale si judetene mai pot organiza ... (vezi toată discuția)
Buna ziua, va rog suntem institutie publica, personalitate juridica, ... lyly64 lyly64 Buna ziua, va rog suntem institutie publica, personalitate juridica, personal contractual in subordinea DGASPC, intrebarea este daca pe durata stării de ... (vezi toată discuția)
Angajari fara concurs - spital judetean Registered_user Registered_user Buna ziua! În baza prevederilor Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar ... (vezi toată discuția)