avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 445 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Schimbarea locului de munca
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Schimbarea locului de munca

Am fost instiintat printr-o adresa ca urmeaza sa imi desfasor actvitatea in alt compartiment. Am refuzat primirea acesteia si angajatorul m-a amenintat ca voi fi sanctionat daca nu respect intocmai aceasta schimbare. Va rog sa ma lamuriti si pe mine ce mi sa poate intampla si daca nu voi accepta trecerea la alt compartiment se pot lua masuri disciplinare in acest sens
Cel mai recent răspuns: Luisa Mitroi legalista.ro , Consilier juridic 01:43, 21 Ianuarie 2010
Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este interzisă, fiind posibilă numai în cazurile speciale prevăzute de lege sau contractul colectiv de munca aplicabil.

In cazul dv., angajatorul este obligat sa va informeze in scris modificarea locului de prestare a muncii si sa încheie cu dv. un act adiţional la contract, în termen de 15 zile de la data încunoştinţării dv. în scris privind modificarea. De asemenea, aveti dreptul sa fiti asistat de avocat in relatia cu angajatorul pentru negocierea modificarii contractului de munca. Recomandarea mea este sa negociati abil o solutie convenabila pentru a nu intra in conflict direct cu angajatorul.

Codul Muncii prevede in Art. 17 (2) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:
a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi atribuţiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
j) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
m) durata perioadei de probă;
(3) Elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.
(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.
(4) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor alin. (5).
(5) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.
Ultima modificare: Joi, 21 Ianuarie 2010
Luisa Mitroi legalista.ro, Consilier juridic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Salariatele insarcinate popescu mihaela popescu mihaela Sunt insarcinata in 13 sapt. am anuntat in scris conducerea soc.(privata) la care lucrez si nu au vrut sa inregistreze instiintarea. dupa insistente am primit ... (vezi toată discuția)
Schimbare loc de munca masterand1 masterand1 Buna ziua. In urma cu 10 luni mi-a fost schimbat locul de munca, cu acordul meu, in cadrul aceleiasi institutii, printr-o decizie de transfer, cu modificarea ... (vezi toată discuția)
Dreptul de a sti Elleny Elleny Care este prevederea legala in baza careia pot solicita sa mi se aduca la cunostinta functia pe care sunt incadrata (pentru ca nu mi s-a dat nici o copie a ... (vezi toată discuția)