avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 583 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Schimbare loc de munca
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Schimbare loc de munca

Buna ziua. In urma cu 10 luni mi-a fost schimbat locul de munca, cu acordul meu, in cadrul aceleiasi institutii, printr-o decizie de transfer, cu modificarea cuvenita in cartea de munca si in CIM. Acum se doreste anularea acelei decizii.in mod unilateral de catre conducerea unitatii. Va rog frumos sa-mi raspundeti daca acest lucru este posibil.
Cel mai recent răspuns: jondoe1 , utilizator 12:53, 22 Ianuarie 2011
Trensferul e desfiintat de ani bun. Nu vi se poate spune mai mult decat daca se vad actele ce scrie in acea decizie..In esenta deciziile sunt tot acte unilaterale...
Angajatorul poate face orice modificare in structura organizatorica a unitatii fara sa ceara acordul salariatilor. Este adevarat ca art.41(1) din Codul muncii spune ca CIM poate fi modificat numai prin acordul partilor.
Dar tot in Codul muncii se precizeaza:
Art. 42. - (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de cãtre angajator prin delegarea sau detaºarea salariatului într-un alt loc de muncã decât cel prevãzut în contractul individual de muncã.
(2) Pe durata delegãrii, respectiv a detaºãrii, salariatul îºi pãstreazã funcþia ºi toate celelalte drepturi prevãzute în contractul individual de muncã.

Art. 17. [informarea cu privire la clauzele contractului de muncă]
(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(11) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.
(2) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:
a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi atribuţiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
j) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
m) durata perioadei de probă;
(3) Elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.
(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.
(41) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor alin. (5).
(5) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract determinat pe 3 luni se poate prelungi prin act aditional claudiughebauer1975 claudiughebauer1975 Am un contract determinat pe 3 luni iar de la resurse umane mi-au spus ca imi vor prelungi contractul care imi expira prin act aditional Este valabil prin act ... (vezi toată discuția)
Munca la domiciliu ASL ASL In cazul in care un salariat, care are contract individual de munca cu societatea, cere ca in continuare sa-si indeplineasca atributiile de serviciu de la ... (vezi toată discuția)
Reducerea programului de lucur adrianantn adrianantn Buna ziua, Lucrez in cadrul unei companii care merge tot mai jos. Ieri am primit un mail prim care eram anuntati ca data fiind situatia companiei, ... (vezi toată discuția)