avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 269 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... Bună ziua, Trebuie să actualizăm procedura SSM în ...
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

Bună ziua, Trebuie să actualizăm procedura SSM în ANCOM și ...

Bună ziua,

Trebuie să actualizăm procedura SSM în ANCOM și vă rog dacă se poate să-mi răspundeți la următoarele întrebări:

1. Se derulează anual Programul Oficial de Internship al Guvernului în calitate de instituție organizatoare și ANCOM în calitate de organizație gazdă, cum le facem instruirea SSM participanților (desfășoară activitatea cam 3 luni/an), ei nu sunt angajații ANCOM (pe fișă colectivă sau fișă individuală) și dacă se face pe fișă individuală, cine le face instruirea introductiv generală;
2. ANCOM are sediul central, Direcțiile Regionale (București, Cluj, Iași, Timiș) unde avem câte un responsabil SSM și în subordinea Direcțiilor regionale avem Oficiile Județene (în fiecare municipiu reședință de județ, cu 3-5 angajați), întrebarea este: Pentru firmele care vin să facă mentenanța sistemelor sau alte lucrări, cine face instructajul SSM (fișă colectivă) și cine verifică?
3. Este vreo problemă, având în vedere protecția datelor, dacă fișele le păstrează responsabilul SSM și nu conducătorul locului de muncă?

Cu stimă,
Cel mai recent răspuns: POPA GHEORGHE , Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 15:18, 21 Noiembrie 2022
1. Cred ca acei participanti se pot incadra aici
Art. 5, lit. c) din legea 319/2006
alți participanți la procesul de muncă - persoane aflate în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activități în folosul comunității sau activități în regim de voluntariat, precum și someri pe durata participării la o formă de pregătire profesională și persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în forma scrisă și pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale și a prestațiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba;
a) lucrator - persoana angajata de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenții, elevii în perioada efectuării stagiului de practica, precum și ucenicii și alți participanți la procesul de muncă, cu excepția persoanelor care prestează activități casnice;
Art. 82 din H.G. 1425/2006
(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere și/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepția altor participanți la procesul de muncă, așa cum sunt definiți potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabilește prin regulamentul intern instrucțiuni privind deplasarea acestora în întreprindere și/sau unitate.

Dvs., ANCOM, ar trebui sa aveti un contract in baza caruia dvs. ii primiti pe acestia la internship.
Dvs. "le predati" sau asigurati doar suportul logistic si cei din Program asigura partea "teoretica" și lucrarile practice?
Daca fac practica la dvs. ii puteti incadra si ca lucratori si atunci le faceti Fisa de instruire, ca la proprii angajati...


2. (2) Pentru lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior care desfășoară activități pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general.
(3) Rezultatul instruirii prevăzute la alin. (2) se consemnează:
a) pe suport hârtie în fișa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; sau
b) în format electronic, cuprinzând informațiile prevăzute în anexa nr. 12.
(la 07-03-2022, Alineatul (3) din Articolul 82 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )
(4) Fișa de instruire colectivă se întocmește pe suport hârtie în două exemplare sau în format electronic și se păstrează atât de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție care a efectuat instruirea, cât și de către angajatorul lucrătorilor instruiți sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. Dacă este întocmită în format electronic, fișa de instruire colectivă se semnează cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

De principiu... Aceasta instruire o face Lucratorul desemnat si la "Verificat" semneaza seful lui ( la fel ca la Instrurea introductiv-generala).

3. Art. 81 din acelasi H.G.
(4) Fișa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, și va fi însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.
Ultima modificare: Joi, 17 Noiembrie 2022
Ionut.ion, utilizator
Multumesc!
Instruirea lucratorilor veniti in program se efectueaza la cabinetul ssm al firmei/ ANCOM. Instruirea se semneaza de catre persoana care a instruit si se contrasemneaza de catre seful SIPP al firmei.
Se desemneaza o persoana din cadrul SIPP care va insoti/ supraveghea lucratorilor veniti in program. In conditiile in care lucratorii inscrisi in program merg pe la mai multe locuri de munca, la fiecare din aceste locuri de munca se efectueaza instruire specifica respectivului loc de munca. Conducatorul locului de munca aproba accesul lucratorilor din program, dupa instruire, la respectivul loc de munca,
Pastrarea fiselor la responsabilul ssm contravine legilatiei in vigoare.
Bună ziua,
Problema stă în felul următor: internshipii apar ca angajați ai SGG-ului, ei sunt plătiți de SGG dar efectuează o perioadă de muncă (3 luni) la ANCOM. Eu consider că ei trebuie să aibă fișă de instructaj întocmită de SGG (inclusiv fișa de medicina muncii) și noi să-i facem instructajul specific locului de muncă.
Iar pentru persoanele care vin să efectueze mentenanța, PRAM etc. se face fișă colectivă de instructaj, problema e că la Oficiile județene nu avem responsabil SSM, acolo este un șef OJ și doi, trei subalterni, cine face instructajul și cine verifică?
Atunci ii puteti incadra ca si lucratori si proceda cum a spus Domnul Popa mai sus.
Legat de instruirea colectiva pentru cei de la mentenanta... Eu zic ca Lucratorul desemnat sa trimita tematica catre seful OJ, acesta face instruirea, completeaza Fisa colectiva si nu mai semneaza nimeni la "Verificat', semneaza doar el si seful de echipa al muncitorilor intruiti, care pastreaza un exemplar.

Alte discuții în legătură

Completare iper fise ssm 10188 10188 Buna ziua, Sunt serviciu extern la o companie cu cca 600 salariati. Completarea in fisele de SSM a instruirii periodice ar trebui facuta de conducatorii ... (vezi toată discuția)
Instructaj ssm si psi RuxandraLarisa RuxandraLarisa este obligatoriu ca efectuarea instructajului sa fie consemnata in fisele de ssm si psi?sau se poate face pe o coala sa zicem, gen model tipizat(care sa ... (vezi toată discuția)
Fise de aptitudine vechi mmarza mmarza Buna ziua Am o intrebare legata de fisele de aptitudine vechi (expirate). Legat de cadrul legal, inspectorii ITM, cand vin in control si verifica fisele de ... (vezi toată discuția)