avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 262 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... Legea 360/2023 Art.46(2) intrat in vigoare la ...
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

Legea 360/2023 Art.46(2) intrat in vigoare la 01/01/2024 (2) ...

Legea 360/2023
Art.46(2) intrat in vigoare la 01/01/2024
Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie prevăzute la alin. (1) pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă și continuarea activității, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Intrebarea este:
Cel care optateaza pentru pensie de limita de varsta, o poate cumula cu salariul ? In interpetarea/opinia mea, poate cumula pensia cu salariul. -Care este interpretarea juristilor/avocatilor ?
Multumesc.
Ultima modificare: Marți, 16 Ianuarie 2024
Carp Mircea, utilizator
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 12:23, 24 Februarie 2024
Evident ca nu sunt este clara legea. Umbla pe net modele de declaratie pe proprie raspundere, unde este specificat in lege asta ? Se solicta de la angajator hartie ca nu faci obiectul art 46.2. Unde se specifica in lege asta? De ce ar trebui sa dea angajatorul asa ceva, iti desface contractul de munca si gata. Nu se specifica daca un angajator primeste un pensionar ulterior iesirii la pensie ca trebuie sa verifice daca face obiectul art 46.2. In cazul asta doar pensionarul este in culpa, conform declaratiei pe proprie raspundere. parerea mea este ca pica pentru pensionar ca raspunde penal, angajatorul nu are nicio vina, de altfel nu este specificata nicio sanctiune pentru un astfel de caz.
Va rog sa-mi transmiteti si mie raspunsul de la C.P.M.B. in privinta aplicarii art.46 alin 2 , la adresa de email: ioanacrina.andreica@yahoo.com
Va dau eu raspunsul primit de mine de la CNPP:
mircea.krp@gmail.com
Petiția adresată Casei Naționale de Pensii Publice
Stimate domn,
Urmare petiţiei dvs. adresată Casei Naționale de Pensii Publice, vă comunicăm următoarele:
Conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii: ,,Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2024, cu excepția art. 46 alin. (2), art. 84 alin. (6), art. 127, art. 168 alin. (2) și art. 169, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
Potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 360/2023:
,,(1) Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute în anexa nr. 5.
(2) Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie prevăzute la alin. (1) pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activității, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani."
Având în vedere faptul că :
prevederile alineatului (2) fac trimitere la alineatul (1), care reglementează acordarea pensiei pentru limită de vârstă la îndeplinirea cumulativă a condițiilor de stagiu minim (contributiv) şi vârstă standard de pensionare reglementate de Legea nr. 360/2023;
alineatul (2) al art. 46 din Legea nr. 360/2023 intră în vigoare cu data de 01.01.2024; - alineatul (1) al art. 46 din Legea nr. 360/2023 intră în vigoare cu data de 01.09.2024;
considerăm că prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 se aplică astfel:
1. În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pentru limită de vârstă respectiv vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare contributiv prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, începând cu data intrării în vigoare a legii, respectiv cu data de 01.09.2024, pot opta pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau continuarea activității, până la împlinirea vârstei de 70 ani, în condițiile prevăzute de art. 46 alin. (2) din legea menționată.
2. În perioada 01 ianuarie 2024 - 31 august 2024, în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii care fac obiectul alin. (2), condițiile de înscriere la pensie pentru limită de vârstă sunt vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.
Prin Decizia nr. 387/2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, și a constatat că acestea sunt constituţionale în măsura în care sintagma „,condiții de vârstă standard" nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
...
Precizăm de asemenea că, prin Decizia nr. 112/2021, Curtea Constituțională a admis ,,excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, şi ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ..." şi a constatat că acestea sunt constituţionale în măsura în care sintagma „,condiții de vârstă standard" nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
Prin urmare, în contextul Deciziilor nr. 387/2018 și nr. 112/2021 ale Curții Constituționale, femeilor care fac obiectul acestor decizii le sunt aplicabile prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 la împlinirea vârstei de 65 ani, respectiv dacă împlinirea acestei vârste se realizează după data de 01.01.2024, data intrării în vigoare a articolui menționat.
Conform prevederilor art. 56 alin (4) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii: „Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă."
Conform prevederilor art. 517 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
""
În mod excepţional, pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, funcționarul public poate fi menţinut în funcția publică deținută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu. Pe perioada în care este dispusă menţinerea în activitate pot fi aplicate dispozițiile art. 378."
Având în vedere cele de mai sus, considerăm că prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 nu sunt aplicabile în cazul persoanelor care au îndeplinit condițiile de vârstă
Mai precizăm faptul că, prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 vizează deschiderea dreptului de pensie în condițiile în care persoana optează pentru acordarea pensiei, prevederile referitoare la cumulul pensiei cu venituri regăsindu-se la art. 118 din Legea nr. 263/2010, respectiv la art. 105 din Legea nr. 360/2023.
Menţionăm totodată că la depunerea cererii pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă persoanelor care ar putea intra sub incidența art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 li se solicită o adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu fac obiectul articolului menţionat precum și o declarație pe propria răspundere că nu continuă activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani, acte care nu se mai cer după împlinirea vârstei de 70 de ani.
În speranţa că aceste informații au adus clarificările necesare, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
Cu stimă,
ROMANIA
XXXXXX XXXXXXXXX
Abureala maxima.
Citez :
“Având în vedere cele de mai sus, considerăm că prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 nu sunt aplicabile în cazul persoanelor care au îndeplinit condițiile de vârstă”
Mai jos citez :
“Menţionăm totodată că la depunerea cererii pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă persoanelor care ar putea intra sub incidența art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 li se solicită o adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu fac obiectul articolului menţionat precum și o declarație pe propria răspundere că nu continuă activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani, acte care nu se mai cer după împlinirea vârstei de 70 de ani.”
Sunt sau nu aplicabile ?
In normele publicate la legea 360 art 65 scrie clar :
ART. 65 Pensionarii sistemului public de pensii pot cumula pensia cu orice tip de venit, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 105 lit. a) sau b) din lege.

Nici in norme nu scrie undeva ca trebuie solicitata declaratie pe proprie raspundere si hartie de la angajator.

Mie inca nu mi-a venit raspunsul........
Sunt in dezbatere pe site-ul Ministerului muncii, norme de aplicare a legii. Vezi aici: [ link extern ]
si aici: [ link extern ]
si aici: [ link extern ]
Dupa completare in urma discutiilor la normele puse in discutie, aprobare in guvern si publicare in MO, ar trebui sa primim raspuns la multe din nelamuririle noastre. Asa ar fi normal, dar ... vom vedea.

Alte discuții în legătură

Incheiere contract individual de munca pensionar 2024 Brindusa_C Brindusa_C Vă rog să-mi comunicați un punct de vedere față de următoarea situație, aplicabila intr-o societate cu capital privat: Conform noilor modificări ... (vezi toată discuția)
Bună ziua. am o nelămurire şi aş dori să ma ajutaţi. am ... ildifree67 ildifree67 Bună ziua. Am o nelămurire şi aş dori să ma ajutaţi. Am un muncitor de întreţinere la şcoală care în februarie 2024 împlineşte vârsta standard de ... (vezi toată discuția)
Bună ziua.sunt funcționar public,în februarie 2024 urmează ... Insuratei1 Insuratei1 Bună ziua.Sunt funcționar public,în februarie 2024 urmează să ies la pensie de limită de vârstă.Daca rămân în continuare în activitate,pot ... (vezi toată discuția)