Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 727 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA tva intracomunitare
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

tva intracomunitare

buna seara.
va prezint urmatoarea speta si sper sa ma ajute cineva.
sunt PFA si in acelasi timp reprezentant fiscal pentru o societate din germania, care este inregistrata in scopuri tva atat in germania cat si in romania.
societatea germana a incheiat un contract cu o soecietate din romania pentru achizitia de materii prime, care emite o factura catre codul tva din romania, factura fiind cu tva.
mai departe, materia prima, nu paraseste teritoriul romaniei si este trimisa la prelucrare direct de la furnizor catre alti prestatori de servicii din romania, din dispozitia societatii germane.
dupa prelucrare, prestatorii interni factureaza manopera catre societatea germana, pe cod tva german, iar apoi expediaza produsul finit in germania.
intrebarile mele ar fi:
1. tva aferenta materiei prime achizitionate cu tva din romania poate fi solicitata la rambursare?
2. pentru a face dovada plecarii efective a produsului finit din romania catre germania, ce documente trebuie sa prezinte reprezentantul fiscal?
3.ce evidenta sunt eu obligat sa conduc in calitate de reprtezentant fiscal si ce declaratii fiscale trebuiesc depuse?
4.transferul produselor din romania catre germania este o livrare intracomunitara de marfuri care se declara in 390?
multumesc.
Ultima modificare: Joi, 25 Februarie 2010
ContSters131703, utilizator
Cel mai recent răspuns: danike , utilizator 18:43, 25 Februarie 2010
potrivit art 128, alin 1 cod fiscal, este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.

Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri, în înţelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora, conform alin 9 din acelasi articol.

art. 128, alin 10: Este asimilat cu livrarea intracomunitară cu plată transferul de către o persoană impozabilă de bunuri aparţinând activităţii sale economice din România într-un alt stat membru, cu excepţia nontransferurilor prevăzute la alin. (12).

pct 6, alin 16 norme metodologice
În sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, transferul este o operaţiune asimilată unei livrări intracomunitare cu plată de bunuri, fiind obligatoriu să fie respectate toate condiţiile şi regulile aferente livrărilor intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxă.Caracteristic acestei operaţiuni este faptul că în momentul expedierii bunurilor dintr-un stat membru în alt stat membru, acestea nu fac obiectul unei livrări în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal şi pe cale de consecinţă, aceeaşi persoană impozabilă care declară transferul în statul membru unde începe transportul bunurilor va declara şi achiziţia intracomunitară asimilată în statul membru în care aceasta are loc.

potrivit art. 143, alin 2 cod fiscal, sunt scutite de taxa urmatoarele:
(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele:

a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, cu excepţia:

1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică, altele decât livrările intracomunitare de mijloace de transport noi;

2. livrărilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, conform prevederilor art. 152^2;
d) livrările intracomunitare de bunuri, prevăzute la art. 128 alin. (10), care ar beneficia de scutirea prevăzută la lit. a) dacă ar fi efectuate către altă persoană impozabilă, cu excepţia livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, conform prevederilor art. 152^2.

art. 155, alin 4 cod fiscal
Persoana impozabilă va emite o autofactură în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru, în condiţiile art. 128 alin. (10)

pct 71, alin (1) norme metodologice
Persoana înregistrată sau care ar fi fost obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, este obligată să emită facturi prin autofacturare, potrivit prevederilor art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru. Factura se emite numai în scopul taxei, fiind obligatorie menţionarea următoarelor informaţii:

a) numărul facturii va fi un număr secvenţial acordat în baza uneia sau mai multor serii, care identifică în mod unic o factură;

b) data emiterii;

c) la rubrica furnizor, numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România al persoanei impozabile, iar în cazul persoanei impozabile nestabilite în România, care şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România, se va înscrie denumirea/numele persoanei care efectuează transferul, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal;

d) numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat de autorităţile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizează transferul, la rubrica cumpărător;

e) adresa exactă a locului din care au fost transferate bunurile, precum şi adresa exactă a locului în care au fost transferate bunurile;

f) denumirea şi cantitatea bunurilor transferate, precum şi particularităţile prevăzute la art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, în definirea bunurilor în cazul transferului de mijloace de transport noi;

g) data la care au fost transferate bunurile;

h) valoarea bunurilor transferate;

(3) Informaţiile din facturile emise prin autofacturare conform alin. (1) se înscriu în jurnalele pentru vânzări, iar cele emise conform alin. (2) se înscriu în jurnalul pentru cumpărări şi sunt preluate corespunzător în decontul de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal.

mai departe
ART. 146

Condiţii de exercitare a dreptului de deducere

(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155;

pct 79, alin 2 din norme
Jurnalele pentru vânzări şi pentru cumpărări, registrele, evidenţele şi alte documente similare ale activităţii economice a fiecărei persoane impozabile se vor întocmi astfel încât să permită stabilirea următoarelor elemente:
a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de această persoană în fiecare perioadă fiscală
b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor achiziţiilor pentru fiecare perioadă fiscală
c) taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecare perioadă fiscală;

d) taxa totală deductibilă şi taxa dedusă pentru fiecare perioadă fiscală;

e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioadă fiscală, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic şi al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită pe bază de pro rata.

potrivit art. 10, alin 4 din OMEF 2421/2007, scutirea de taxa se justifica prin urmatoarele documente:
În cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri prevăzute la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se justifică, cu excepţiile prevăzute la acelaşi alineat, pe baza următoarelor documente:
a) autofactura prevăzută la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru al persoanei care realizează transferul din România;
b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru.


conform OMFP nr. 76/2010, in declaratia 390, la sectiunea a 2-a, se inscrie suma totala a livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei in conditiile art. 143, alin 2, lit a si d.

avand in vedere prevederile legale susmentionate, consider urmatoarele:
1.dvs ca si reprezentant fiscal veti emite o autofactura pt tranferul efectuat in germania, care se inscrie in jurnalul de vanzari si sumele sunt preluate in decontul de tva

2. scutirea se justifica cu documentele prevazute la art. 10, alin 4 din OMEF 2421/2007, in caz contrar transferul se face cu tva

3. livrarea se inscrie in declaratia 390, care trebuie depuse pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a luat nastere exigibilitatea taxei

4. exercitarea dreptului de deducere se face conform art. 146 din codul fiscal

mult succes!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Tva - taxare inversa - export florip florip Buna ziua, Va rog sa ma lamuriti care este diferenta intre scutirea de la plata TVA pentru o livrare de bunuri in UE (nu din cele supuse taxarii inverse in ... (vezi toată discuția)
Prestari servicii in ue sorinapopescu sorinapopescu Buna ziua! As avea si eu o itrebare, sper ca ma puteti ajuta. Daca o fimra din RO platitor de TVA, preasteaza servicii de ex in Ungaria catre persoane ... (vezi toată discuția)
Tva la marfa second-hand kerekesmargo kerekesmargo Buna ziua ! art.1522 din codul fiscal - regimul special pentru bunurile second-hand- se refera si la haine. ,exista ceva reglementari speciale in privinta ... (vezi toată discuția)