avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 415 soluții astăzi

Curs practic de implementare e-Factură / e-Transport. Reguli de aplicare și discuții practice. Vezi detalii și participă → 

Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... expertiza juridica
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

expertiza juridica

se poate face expertiza juridica pt acte contabile ce depasesc 5 ani?ma refer aici la facturi fiscale
Cel mai recent răspuns: Mihail Cazacioc , Consilier juridic 20:42, 9 Martie 2010
Va rog sa fiti mai explicit.
Doriti o expertiza contabila care sa stabileasca realitatea si sinceritatea unor operatiuni contabile legate de acele facturi sau o expertiza grafica care sa stabilleasca cine a intocmit si semnat facturile etc
daca se cere in instanta expertiza contabila ptr o perioada de ex din 2000 pana in prezent,este normal ca instanta sa incuviinteze aceasta tinand cont ca unele acye se pastreaza sau se arhiveaza pe o peroada de 5 ani cnf legii contabilitatii 82/1991 si OM 3512/2008
multumesc
Facturile fiscale au termen de pastrare 10 ani. Vor fi expertizate acelea care sunt pastrate inca in arhive .
Uite mai jos un extras din OMF pe care l-ai indicat:
"F. Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile
50. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate.
Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz.
Registrele şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva, în baza unor contracte de prestări de servicii, cu titlu oneros, de către alte persoane juridice române care dispun de condiţii corespunzătoare. ªi în acest caz, răspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare.
Unitatea care a încredinţat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiară, va înştiinţa organul fiscal teritorial de care aparţine despre această situaţie.
Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la cerere, să prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.
Organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative şi contabile şi în alte locaţii decât la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dacă consideră că acestea nu sunt păstrate corespunzător.
51. Termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de păstrare a registrelor şi a documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia celor prevăzute la pct. 52, 53 şi 54.
52. Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinării taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt şi persoanele parţial impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal, se vor păstra conform termenului prevăzut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
53. Documentele prevăzute în anexa nr. 4 se pot păstra pe o perioadă de numai 5 ani dacă necesităţile proprii ale unităţii nu impun păstrarea acestora pe o perioadă de timp mai mare.
54. Documentele financiar-contabile care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 10 ani se păstrează, de regulă, pe o perioadă de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.
55. În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, documentele contabile se arhivează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie, după caz.
56. Arhivarea documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale şi cu următoarele reguli generale:
- documentele se grupează în dosare, numerotate, şnuruite şi parafate;
- gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui exerciţiu financiar la care se referă acestea. În cazul fuziunii sau al lichidării societăţii, documentele aferente acestei perioade se arhivează separat;
- dosarele conţinând documente justificative şi contabile se păstrează în spaţii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
- evidenţa documentelor la arhivă se ţine cu ajutorul Registrului de evidenţă, potrivit legii, în care sunt consemnate dosarele şi documentele intrate în arhivă, precum şi mişcarea acestora în decursul timpului.
57. Eliminarea din arhivă a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face de către o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, după caz. În această situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidenţă al arhivei.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Arhivarea documentelor teslovan florentina teslovan florentina Va rog sa-mi spuneti daca exista un ordin mai nou cu privire la arhivarea documentelor financiar-contabile.Eu stiu doar ordinul 3512/2008.Multumesc. (vezi toată discuția)
Impozit anairam2807 anairam2807 pe trimestrul IV al anului trecut 2010 se mai plateste forfetarul? daca da va rog sa imi spuneti si mie in baza carei legi. cat timp se tin documentele unei ... (vezi toată discuția)
Arhiva societate Dana2000x Dana2000x Buna ziua!As dori sa intreb ce fac cu arhiva de acte contabile(facturi,chitante,monetare,note contabile etc) mai veche de 10 ani???Pot sa o depun in ... (vezi toată discuția)