avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 567 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Prestari servicii in afara comunitatii
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Prestari servicii in afara comunitatii

Societatea noastra a incheiat un contract de prestari servicii cu o firma din Israel, ( obiectul contractului constand in trimiterea de personal in Israel, pentru servicii munca).
Intrebare: Sunt aceste servicii scutite de TVA?
Daca da, in baza carui art. din Codul Fiscal?
Va multumesc anticipat.
Cel mai recent răspuns: danike , utilizator 18:20, 18 Martie 2010
ART 133.
Ceea ce am inteles eu pana acum este ca daca persoana careia doriti sa-i puneti la dispozitie astfel de servicii este o persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de tva atunci serviciul prestat va fi scutit de tva.

Daca persoana careia doriti sa-i prestati serviciile nu este impozabila din punct de vedere al tva atunci dv. veti factura cu TVA
art 133 alin 5 lit

" (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii este considerat a fi:

a) locul în care este efectuată operaţiunea principală în conformitate cu prevederile prezentului titlu, în cazul serviciilor prestate de un intermediar care acţionează în numele şi în contul altei persoane şi beneficiarul este o persoană neimpozabilă; Norme metodologice

b) locul unde are loc transportul, proporţional cu distanţele parcurse, în cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri, către persoane neimpozabile; Norme metodologice

c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate către persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se înţelege orice transport de bunuri ale cărui loc de plecare şi loc de sosire sunt situate pe teritoriile a două state membre diferite. Loc de plecare înseamnă locul unde începe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distanţele parcurse pentru a ajunge la locul unde se găsesc bunurile, iar loc de sosire înseamnă locul unde se încheie efectiv transportul de bunuri; Norme metodologice

d) locul în care se prestează efectiv serviciile către persoane neimpozabile, în cazul următoarelor:

1. servicii constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora;

2. servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale;

3. evaluări ale bunurilor mobile corporale;

e) locul unde beneficiarul este stabilit sau îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită, dacă respectivul beneficiar este o persoană neimpozabilă care este stabilită sau îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în afara Comunităţii, în cazul următoarelor servicii:

1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excepţia tuturor mijloacelor de transport;

2. operaţiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepţia tuturor mijloacelor de transport;

3. transferul şi/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare;

4. serviciile de publicitate;

5. serviciile consultanţilor, inginerilor, juriştilor şi avocaţilor, contabililor şi experţilor contabili, ale birourilor de studii şi alte servicii similare, precum şi prelucrarea de date şi furnizarea de informaţii;

6. operaţiunile de natură financiar-bancară şi de asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepţia închirierii de seifuri;
7. punerea la dispoziţie de personal;
Trebuie sa stiti daca beneficiarul serviciilor respective este o persoana impozabila sau nu
facturati fara tva, oricum ar fi.

conform codului fiscal, locul prestarii serviciilor tine cont daca persoana beneficiara este impozabila sau nu, necontand faptul ca aceasta este sau nu inregistrata in scopuri tva in tara sa.
13. (1) Pentru stabilirea locului prestării serviciilor potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, se are în vedere noţiunea de persoană impozabilă, astfel cum este aceasta definită din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată. Identificarea altor elemente, cum ar fi faptul că persoana impozabilă realizează operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată sau că aceasta aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici, nu influenţează modul în care regulile care guvernează locul prestării se aplică atunci când persoana impozabilă prestează sau primeşte servicii.

in cazul de fata este vorba despre o operatiune de punere la dispozitie de personal catre o firma din Israel, deci persoana impozabila stabilita inafara UE.

(8) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliţi în România către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliţi în afara Comunităţii, sau, după caz, sunt prestate de prestatori stabiliţi în afara Comunităţii către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliţi pe teritoriul României, urmează aceleaşi reguli ca şi serviciile intracomunitare în ceea ce priveşte determinarea locului prestării şi celelalte obligaţii impuse de prezentul titlu

cum serviciile nu se incadreaza in nici o categorie exceptata, se aplica regula de baza B2B, locul prestarii serviciului fiind Israel, operatiunea nu este impozabila in Romania, deci se factureaza fara TVA.

chiar daca prestarea se realiza catre o persoana neimpozabila, operatiunea se incadra la exceptiile de la art. 133, alin 5, lit. e), pct 7, iar locul prestarii serviciului era considerat locul unde beneficiarul este stabilit, adica Israel, deci s-ar fi facturat fara TVA.
Ultima modificare: Joi, 18 Martie 2010
danike, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Tva servicii turcia cristian_conea cristian_conea Sunt Intrepr.individ. cu obiect de activ. \"SERVICII\" inregistrat in scopuri de TVA si stiu ca locul prestarii serviciului se considera a fi la client. Pt.un ... (vezi toată discuția)
Tva intracomunitar bobotan bobotan Lucrez pt o firma din Romania, care are incheiat un contract de prestari de servicii cu o firma intracomunitara inregistrata in scop de TVA cu un cod fiscal ... (vezi toată discuția)
Tva la prestari servicii extracomunitar anca_stan anca_stan Buna ziua. Am urmatoarea situatie: prestari servicii asupra unor vagoane apartinand unui client din Elvetia. Vagoanele opereaza pe teritoriul Romaniei. ... (vezi toată discuția)