avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 637 soluții astăzi
Forum Activitate bge

Activitate bge

Răspuns la discuția Exceptie de inadmisibilitate
Curtea de apel a admis recursul declarat impotriva sentiintei atacate, casand hotararea si retrimitand-o la instanta de fond pentru rejudecare. Pe fond credeti ca am sau nu dreptate? Am interpretat eu gresit textele legale sau au fost ele aplicate gresit?
Răspuns la discuția Exceptie de inadmisibilitate
Nu am atacat legea, ci modul de aplicare a legii.
Art. II
(1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
(2) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.

Art. III
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu 1 iulie 2010.

Dar eu aveam statutul de achitat pe acel an, cu chitanta care specifica expres" rest de plata 0"
Analizind acest text de lege este usor de observat ca nu se face referire la situatii in care obligatiile fiscale pe anul in curs ar fi fost achitate, deoarece ar fi in contradictie cu prevederile constitutionale.
In aceiasi ordine de idei, legislatia conventionala trebuie interpretata restrictiv, pe caz in parte, ce nu este prevazut expres de lege ca fiind obligatoriu sau ilegal, inseamna ca este legal sau nu este obligatoriu si nu invers.

Legea nr. 571 din 2003, intitulata si CODUL FISCAL, prevede:
la art. 1 alin. 3
În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal.
La art. 3 intitulat “Principiile fiscalitatii”:
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revive.
d) eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice.
ART. 4
Modificarea şi completarea Codului fiscal
(1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.

Din analiza acestor texte de lege, rezulta cu certitudine ca:
- avand in vedere textul art. 1 alin. 3 din Codul fiscal, Codul prevaleaza fata de orice alte acte normative ,deci inclusiv fata de art. 2 din OUG nr. 59/2010
- nici o ordonanta de urgenta, nu poate modifica Codul fiscal, pentru ca acesta se modifica numai prin lege, in sensul strict al termenului.
- efecte juridice produc eventual doar ordonantele de urgenta aprobate prin lege. Din moment ce OUG nr. 59/2010 nu a fost inca aprobata prin lege, ea nu produce nici un fel de efecte juridice de la 1 iulie 2010.
- conform art. 4 alin. 1 din Codul fiscal, orice modificare sau completare a Codului se face numai prin lege, iar in sensul art. 4 alin. 2 din acelasi act normativ, modificarile sau completarile intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin lege.
- avand in vedere textul art. 4 alin. 2 din Codul fiscal, oricum modificarile aduse Codului fiscal, nu pot produce efecte juridice mai devreme de 1 ianuarie 2011.
Aceasta din urma concluzie este sustinuta de un argument suplimentar: legiuitorul nu a prevazut expres in textul OUG nr. 59/2010 ca acest act normativ va intra in vigoare mai devreme, prin derogare de la art. 4 alin. 2 din Codul fiscal. O asemenea formula a fost folosita de legiuitor in cazul altor acte normative care au modificat Codul fiscal (de pilda, Legea nr. 163/2005, OUG nr. 24/2005), nu insa si in cazul OUG nr. 59/2010.
- nu in ultimul rand prin intrarea in vigoare a OUG nr. 59/2010 din data de 1 iulie 2010 sunt incalcate si principiile fiscalitatii prevazute la art. 3 din Codul Fiscal.
In anul 2010 in luna februarie mi-am achitat impozitele la primarie pentru anul respectiv, ulterior in noiembrie am aflat cu stupoare ca mai datorez 1500 lei, deoarece cu data de 01.07.2010 a intrat in vigoare OUG 59/2010 si au fost recalculate impozitele auto pentru sase luni. Consider ca suma respectiva nu o datorez, motiv pentru care am depus contestatie, solutionata negativ. In urma acestui demers am atacat in instanta de contencios administrativ instintarea de plata, anexand si dovada plangerii prealabile. Actiunea mi-a fost respinsa ca inadmisibila cu urmatoarea motivare:
Reclamantul a inteles sa conteste, asa cum s-a aratat mai sus actul cu nr. intitulat instintare de plata, depus la dosarul de fond la fila cu nr.8.
In speta sunt aplicabile prev. art.41 din OG 92/2003, comform carora, in intelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.
Prin prisma acestor dispozitii, tribunalul constata ca actul atacat este un act administrativ fiscal, in intelesul legii si este supus procedurii de contestare instituita prin Titlul IX din OG 92/2003, care reglementeaza procedura de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor administrativ fiscale.
Ceea ce poate fi atacat la instanta judecatoreasca de contencios administrativ sunt deciziile emise in solutionarea contestatiilor impotriva titlurilor de creanta, pracum si impotriva altor acte administrativ fiscale.
Prin cererea de chemare in judecata reclamantul nu ataca o decizie emisa in solutionarea contestatiei impotriva titlului de creanta, astfel actiunea in contencios administrativ este inadmisibila.
Pentru considerentele sus aratate, instanta in baza art. 205 din OG 92/2003 va admite exceptia inadmisibilitatii.:O

Deci actiune respinsa pe exceptie, motivare pe fond era greu de gasit.
Mai are vreun rost recursul?
Trebuia sa atac raspunsul la plangerea prealabila nu titlul de creanta?
Chiar daca instanta desfiinta raspunsul titlul de creanta ramane, deci tot bun de plata sunt.
Multumesc pentru raspuns.
Eu m-am gindit sa solicit investirea cu formula executorie a hotararii judecatoresti pronuntata in dosarul cu nr., care este compusa dintr-o sentinta si o decizie.
Este corect din punct de vedere juridic?
Finantele nu accepta la restituire hotararile neinvestite si care nu sunt irevocabile, astea sunt cerintele lor.
da, dar ea este modificata partial de curtea de apel, motiv suficient sa fie respinsa si o asemenea cerere de investire.
Am o hotarare judecatoreasca, o decizie a Curtii de Apel, irevocabila, pentru taxa de poluare, pentru care am depus cerere de invastire cu formula executorie. Prin aceasta decizie se admite recursul finantelor in sensul ca este inlaturata obligatia de plata a dobanzii legale, mentinand restul dispozitiilor sentiintei civile atacate, adica obligativitatea restituirii taxei de poluare si a cheltuielilor de judecata.
Cererea de investure cu formula executorie a deciziei a fost respinsa cu urmatoarea motivare
Analizand cererea, raportat la dispozitiile art. 269 pct 2 cpc, conform carora : hotararea investita se va da numai partii care a castigat sau reprezentantului ei, instanta urmeaza a retine ca aceasta este neintemeiata.
Hotararile judecatoresti se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare silita , iar pentru a fi puse in executare silita hotararile trebuie sa cuprinda dispozitii susceptibile de executare
Decizia civila nr. pronuntata de curtea de apel, prin care s-a admis recursul declarat de AFP... , nu cuprinde nici o dispozitie susceptibila de executare silita, astfel ca nu este necesara investirea cu formula executorie de catre petent.Sub acest aspect cererea in cauza este lipsita de interes procesual.
Intr-o asemenea situatie, raportat la faptul ca instanta a admis exceptia lipsei de interes a cererii, instanta, in temeiul art. 269 cpc va respinge cererea ca fiind lipsita de interes.


Nu stiu, nu mai inteleg nimic, n-am inteles eu ceva?
Ce ma sfatuiti sa fac?
Cum pot sa-mi recuperez taxa de poluare?
Este vorba despre o taxa de poluare admisa de tribunal,cu cheltuieli de judecata si dobanda legala, recurata de finante. Recurs admis in parte, citez:


Referitor la obligatia de plata a dobanzii, Curtea constata ca reclamantul a achitat la Administratia Finantelor Publica taxa de poluare si a solicitatobligarea paratei la plata dobanzii potrivit art.124 Cod pr. fisc., iar prima instanta a acordat altceva decat s-a solicita tde reclamant, respectiv dobanda legala in materie civila de la data platii taxei si pana la data restituirii sale integrale.
Incasarea nelegala a unei taxe produce un prejudiciu prin lipsirea de respectiva suma de bani pentru perioda cuprinsa intre data incasarii taxei si data restituirii efective.Normele speciale din materia dreptului fiscal nu reglementeaza acoperirea acestui prejudiciu, situatie in care devin incidente normele dreptului comun.Nu se poate accepta aplicarea prin analogie a dispozitiilor art.124 alin 2 raportat la art. 120 alin 6 si art. 117 C.p.f.deoarece este vorba de norme de exceptie, de stricta interpretare si aplicare doar la situatia pe care o reglementeaza.
Prima instanta era tinuta a avea in vedere dispozitiile art.3 alin. 3 din OG nr. 9/2000 daca ar fi fost investita cu un asemenea petit, or un capat de cerere privind obligarea paratei la plata dobanzii legale in materie civila nu a fost formulat.
Pe cale de consecinta, Curtea constata ca recursul declarat se vadeste a fi fondat si conform art.304 pct. 6 C.p.c. urmeaza a fi admis ca atare, in sensul inlaturarii obligarii de plata a dobanzii legale.

Iar suma platita este de 6500 lei, la data de 14.07.2008. In concluzie dobanda este destul de consistenta pe procedura fiscala..

Sau care ar fi calea de urmat, din punct de vedere procedural, in aceasta situatie pentru a putea obtine si dobanda legala?
Data pronuntarii este 10. 11. 2011.
In regula. Dar totusi ultima pronuntare in dosar va fi investirea cu formula executorie, pentru care am depus cerere in data de 10.01. 2012.
Sau gresesc?
Este admisibila o cerere de revizuire in baza art.322 pct.7 alin.2 C. p.c., daca Decizia Curtii de Apel a fost pronuntata in data de 10.11.2012, avand in vedere prevederile art. 324 alin.1, care prevede : "termenul de revizuire este de o luna si se va socoti:....., pentru hotararile prevazute la punctul 7 alin. 2 de la pronuntarea ultimei hotarari"?
Mentionez ca doar in data 10. 01.2012 am reusit sa obtin copia deciziei pentru a vedea motivarea, pana acum dosarul fiind la judecatorul de prima instanta pentru procedura de casare.Cu aceiasi data am inregistrat la acelasi numar de dosar Cerere de investire cu formula executorie.
In aceasta situatie se admite cererea de revizuire sau este tardiva?
Care sunt taxele de timbru pentru cererea de revizuire?
Acum si motivarea, citez:
"Referitor la obligatia de plata a dobanzii, Curtea constata ca reclamantul a achitat la Administratia Finantelor Publica taxa de poluare si a solicitatobligarea paratei la plata dobanzii potrivit art.124 Cod pr. fisc., iar prima instanta a acordat altceva decat s-a solicitatde reclamant, respectiv dobanda legala in materie civila de la data platii taxei si pana la data restituirii sale integrale.
Incasarea nelegala a unei taxe produce un prejudiciu prin lipsirea de respectiva suma de bani pentru perioda cuprinsa intre data incasarii taxei si data restituirii efective.Normele speciale din materia dreptului fiscal nu reglementeaza acoperirea acestui prejudiciu, situatie in care devin incidente normele dreptului comun.Nu se poate accepta aplicarea prin analogie a dispozitiilor art.124 alin 2 raportat la art. 120 alin 6 si art. 117 C.p.c.deoarece este vorba de norme de exceptie, de stricta interpretare si aplicare doar la situatia pe care o reglementeaza.
Prima instanta era tinuta a avea in vedere dispozitiile art.3 alin. 3 din OG nr. 9/2000 daca ar fi fost investita cu un asemenea petit, or un capat de cerere privind obligarea paratei la plata dobanzii legale in materie civila nu a fost formulat.
Pe cale de consecinta, Curtea constata ca recursul declarat se vadeste a fi fondat si conform art.304 pct. 6 C.p.c. urmeaza a fi admis ca atare, in sensul inlaturarii obligarii de plata a dobanzii legale."
Ce parere aveti de aceasta motivare originala?