avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 867 soluții astăzi
Forum Activitate agachea

Activitate agachea

1. În ce condiții legale mai poate fi emisă o Autorizație Integrată de Mediu, dacă în prealabil pentru același proiect, a fost respinsă o solicitare de obținere a Acordului de Mediu întrucât a fost încălcat articolul 23 (2) din legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului care specifică :“Pentru proiectele prevăzute de prezenta lege este interzisă emiterea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu, respectiv a aprobării de dezvoltare pentru lucrări de investiții inițiate sau realizate.”?
2. În condițiile în care se obține Acordul de Mediu pentru dezvoltarea unei lucrări de investiții și se emite o Autorizație Integrată de Mediu, iar ulterior instanța de judecată anulează acordul de mediu - ce se întâmplă cu Autorizația Integrată de Mediu care este deja emisă?
art. 46 din legea 215/2001 spune următoarele:
„Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”
Caz concret: un consilier local a fost căsătorit cu fata unui persoane care în momentul de față vinde o proprietate unei primării.În momentul de față sunt divorțați. Din relația lor a rezultat un copil.
În Consiliul Local este în dezbatere un proiect prin care primăria vrea să cumpere un imobil de la fostul socru (bunicul fiului consilierului local).
Acel consilier local poate lua parte la deliberare:
Se poate considera că fiul acestui consilier local (în fapt nepotul celui care vinde acel imobil)are un interes patrimonial în cauză?
Art. 408 indice 1. – Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui drept prevăzut de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pot fi supuse revizuirii, dacă consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.

Pot cere revizuirea:

a) persoana al cărei drept a fost încălcat;

b) soţul si rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia;

c) procurorul.

Cererea de revizuire se introduce la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care judecă cererea în complet de 9 judecători.

Cererea de revizuire se poate face în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului.

După sesizare, instanţa poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea executării hotărârii atacate.

Participarea procurorului este obligatorie.

La judecarea cererii de revizuire, părţile se citează. Partea arestată este adusă la judecată.

Când părţile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, se ascultă şi concluziile acestora.

Instanţa examinează cererea în baza actelor dosarului şi se pronunţă prin decizie.

Când instanţa constată că cererea este tardivă, inadmisibilă sau nefondată, o respinge.

Când instanţa constată că cererea este fondată:

a) desfiinţează, în parte, hotărârea atacată sub aspectul dreptului încălcat şi, rejudecând cauza, cu aplicarea dispoziţiilor din capitolul III, secţiunea II, înlătură consecinţele încălcării dreptului;

b) desfiinţează hotărârea şi, când este necesară administrarea de probe, dispune rejudecarea de către instanţa în faţa căreia s-a produs încălcarea dreptului, aplicându-se dispoziţiile din capitolul III, secțiunea II.

Decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este supusă nici unei căi de atac.“
********************************
1..:La ce anume se referă în mod concret când se spune:"capitolul III, secţiunea II"?
2..: şi a doua întrebare. CUM AR PUTEA ÎN MOD PRACTIC COMPLETUL DE 9 JUDECÃTORI AI ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ªI JUSTIŢIE SÃ DESFIINŢEZE ÎN PARTE O HOTÃRÂRE ATACATÃ ªI SÃ ÎNLÃTURE CONSECINŢELE ÎNCÃLCÃRII DREPTULUI, CÂND DREPTUL ÎNCÃLCAT ESTE CEL PREVÃZUT DE CONVENŢIA EUROPEANÃ A DREPTURLOR OMULUI LA ARTICOLUL 6 ALIN 3 LIT. D CARE SPUNE CÃ : „1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) a cauzei sale de către o instanță (...) care va hotărî (...) asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. (...)

3. Orice acuzat are, în special, dreptul: (...)

d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării; (...)”
********************************
Vă mulţumesc.