avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 650 soluții astăzi
Forum Activitate celeterm

Activitate celeterm

Răspuns la discuția Impozit 16% in vama import Italia
Multumesc pentru raspuns.
Răspuns la discuția Probleme cu ANAF
Buna seara. Trebuie sa faceti aceleasi demersuri la anaf cum ati facut si pentru persoana jurica detinator de semnatura.
Buna seara. O persoana fizica romana, achizitioneaza de la o persoana juridica din Italia o salina, ( utilajul necesar pentru functionarea salinei). Trebuie sa plateasca la vama impozit de 16%?
( cica ar exista o lege de prin 2014).
Mentionez ca acest utilej o sa fie folosit pe viitor, in Romania, dupa ce persoan fizica isi deschide societate comerciala.
Multuemsc
Stie cineva daca e 16% impozit pe dividende nerezidenti?
Nu stiu la ce reduceri va referiti, dara daca aveti deja un contract de munca, nu mai platiti contributia la pensii, o sa ramana doar impozitul pe venit si contributia la sanatate.
Răspuns la discuția Asigurare medicala fara venit
Persoanele care au obligaţia de a se asigura si nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate, pentru a obţine calitatea de asigurat, sa achite contribuţia legala lunara pe ultimii 5 ani, începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data plaţii, sau de la data ultimei plaţi a contribuţiei, respectiv de la data când plata contribuţiei era obligatorie daca perioada scursa este mai mica de 5 ani.
In cazul d-stra din 2011, ca pana atunci ati fost asigurata ca si studenta, eleva....

dar am gasit si prevederea asta care vorbeste de 6 luni:

Sursa: casa se sanatate iasi

"CATEGORII DE ASIGURAŢI

şi DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE privind dobândirea calităţii de asigurat în conformitate cu prevederile Legii 95/2006

actualizat la 20.09.2009I. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZÃ DE ASIGURARE,

FÃRÃ PLATA CONTRIBUŢIEI- Copii în vârstă de până la 18 ani

Act de identitate sau certificat de naştere, după caz

- Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi nu realizează venituri din muncă

Act de identitate
Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă

- Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Act de identitate
Adeverinţă eliberată de instituţia din sistemul de protecţie din care provine
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
Adeverinţă eliberată de primăria din localitatea de domiciliu care să ateste că nu beneficiază de ajutor social

- Persoane cu handicap

Act de identitate
Certificat de încadrare într-un grad de handicap
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate

- Soţul, soţia şi părinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate

Act de identitate
Copie certificat de căsătorie (pentru soţ, soţie) sau certificat de naştere (pentru părinţi)
Documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căruia se află persoana
Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii

- Beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr. 309/2002, ai Legii nr.42/1990, precum şi ai altor legi specificate la art. 213, al. (1), lit. c) din Legea 95/2006

Act de identitate
Document doveditor (legitimaţie, adeverinţă etc.) privind încadrarea în această categorie de persoane
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau de pensii

- Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară

Act de identitate
Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul specialist - pentru femeile însărcinate
Certificat de naştere al copilului – pentru lăuze
Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe ţară

- Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii

Act de identitate
Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sănătate
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

NOTÃ:

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2) din Ordinul CNAS nr.221/2005: "Asiguratul are obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat fără plata contribuţiei".II. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZÃ DE ASIGURARE DE SÃNÃTATE,

CU PLATA CONTRIBUŢIEI DIN ALTE SURSE
Persoane care satisfac serviciul militar în termen

Act de identitate
Act doveditor al calităţii de militar în termen

Persoanele care se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă în conformitate cu OUG 158/2005

Act de identitate
Certificat medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist

Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului

Act de identitate
Decizia emisă de DMPSS (copie)

Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv

Act de identitate
Adeverinţă emisă de instituţia abilitată

Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau de alocaţie de sprijin

Act de identitate
Carnet de şomer vizat la zi sau sau adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Act de identitate
Adeverinţă eliberată de Consiliul local din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social

Pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, până la limita supusă impozitului pe venit

Act de identitate
Cupon mandat poştal de achitare a drepturilor/ Talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară / Adeverinţă eliberată de instituţia care administrează fondul respectiv
Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii

Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal

Act de identitate
Adeverinţă emisă de instituţia abilitată sau de instituţia în grija căreia se află persoanaIII. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZÃ DE ASIGURARE DE SÃNÃTATE,

CU PLATA CONTRIBUŢIEI

Salariaţi

Act de identitate
Declaraţia angajatorului cuprinzând listele nominale cu personalul salariat depusă lunar la casele de asigurări

Persoane care exercită profesii libere sau sunt autorizaţi potrivit legii să desfăşoare activităţi independente

Declaraţie de impunere (tipizat) la care se ataşează deciziile de impunere emise de Administraţia Financiară
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare

Persoane cu venituri din agricultură şi silvicultură

Act de identitate
Adeverinţă privind veniturile agricole eliberată de Consiliul local
Declaraţie de impunere (tipizat)
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare

Persoane care înregistrează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende, venituri din dobânzi şi alte venituri supuse impozitului pe venit

Act de identitate
Declaraţie privind veniturile realizate (tipizat)
Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Administraţia Financiară sau Consiliul local
Copie după ultimul bilanţ contabil anual şi ultima balanţă de verificare, în cazul veniturilor din dividende şi în condiţiile în care nu realizează venituri de natura salarială sau asimilate
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare

Persoane asigurate facultativ (membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în ţară)

Paşaport (copie)
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare
Adeverinţă de permis de şedere temporară de la MAI – Autoritatea pentru Străini – Biroul pentru Străini (pentru cetăţenii străini şi apatrizii care solicită viză de şedere temporară de lungă durată)

NOTÃ:

Cetăţenii străini şi apatrizii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară sau au dreptul la şedere temporară de lungă durată în România au obligaţia de a se asigura conform art. 257, alin. (2) din Legea 95/2006:

Adeverinţă de asigurat
Permis de şedere temporară (copie)
Declaraţie privind veniturile realizate (tipizat)
Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu realizează venituri pe teritoriul României şi din care să reiasă scopul pentru care se află în România
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.

Alte categorii de persoane

Act de identitate
Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Administraţia Financiară sau Consiliul local
Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu au realizat venituri impozabile şi nu au solicitat servicii medicale în ultimii 5 ani.
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.

NOTÃ:

Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale.

Contribuţia în acest caz se calculează la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plăţii."

Răspuns la discuția PFA persoana nerezidenta
ma refeream la sanatate, pensii, somaj, impozit venit............
Răspuns la discuția PFA persoana nerezidenta
oki. Multumesc mult. Stii ce taxe plateste la stat?
Răspuns la discuția PFA persoana nerezidenta
alla1975 a scris:

cititi OUG 44/2008O trimitere la o lege nu e un raspuns. eu doream ceva concret de la cine stie in practica. Legea o pot citi si eu, dar mai exista norme de aplicare, trimiteri la late legi............
Un cetatean Italian poate face un pfa in Romania? ce taxe plateste?
Activitatea ar fi consultant.