avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 536 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale broker de asigurari
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

broker de asigurari

Buna ziua,
Va rog respectuos sa-mi dati cateva lamuriri referitor la posibilitatea infiintarii unei societati de asigurari si conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru ca aceasta sa poata functiona.

Deasemeni, va rog sa-mi raspundeti cum este mai bine, sa infiintez o societate sau o sucursala (passporting) pe teritoriul Romaniei si in ce conditii.

Mentionez ca sunt broker de asigurari strain dintr-un stat al Uniunii Europene.

Va multumesc anticipat!
Cel mai recent răspuns: CLASOR CONSULT , Consilier juridic 18:07, 31 Martie 2010
Buna ziua,

domeniul pieţei de capital
• Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare:
“Art. 6 – Societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiţii financiare şi care
funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.”
“Art. 44 – (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M.”
“Art. 53 – (1) Societatea de administrare a investiţiilor, denumită în continuare S.A.I., este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează numai în baza autorizaţiei
C.N.V.M.”
“Art. 124 – (1) Pieţele reglementate de instrumente financiare se organizează şi se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de
piaţă.”
“Art. 146 – (1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată şi supravegheată de 4 C.N.V.M., care efectuează operaţiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum şi orice operaţiuni în
legătură cu acestea.”
“Art. 159 – (1) Casa de compensare şi contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.”
Aceste activităţi sunt prevăzute la clasele CAEN
6611 - Administrarea pieţelor financiare;
6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare;
6630 – Activităţi de administrare a fondurilor.

domeniul asigurărilor
• Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare
“Art. 11 – (1) Activitatea de asigurare în România poate fi exercitată numai de:
a) persoane juridice române, constituite ca societăţi pe acţiuni şi/sau societăţi mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor potrivit procedurii reglementate la art. 12;”
Aceste activităţi sunt prevăzute la clasele CAEN
6511 - Activităţi de asigurări de viată;
6520 - Activităţi de reasigurare;
6512 – Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)

domeniul pieţei de capital
• Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare:
“Art. 29 – Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu opţiuni.”
Aceste activităţi sunt prevăzute la clasele CAEN
6420 – Activităţi ale holdingurilor;
6430 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a..

ASIGURÃTORII/REASIGURÃTORII ªI BROKERII DE ASIGURARE&REASIGURARE
• Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare:
Art. 5 – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are următoarele atribuţii principale:
[…]
b) autorizează asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare să desfăşoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări, după caz, şi aprobă orice modificare a documentelor sau condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare; prin documente se înţelege statutul şi/sau actul constitutiv al societăţii, studiul de fezabilitate şi, numai în cazul persoanelor semnificative, organigrama şi/sau regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice
alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise în aplicarea prezentei legi.”
„Art. 11 – (1) Activitatea de asigurare în România poate fi exercitată numai de:
a) persoane juridice române, constituite ca societăţi pe acţiuni şi/sau societăţi mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor […];
b) asigurători sau reasigurători autorizaţi în statele membre, care desfăşoară activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul României în conformitate cu dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii;
c) sucursale aparţinând unor societăţi-mamă guvernate de legi dintr-un stat terţ, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii prevăzute la art. 12 şi cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit cap. III^2;
d) filiale ale unor asigurători sau reasigurători din state terţe, autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii reglementate la art. 12;
e) asigurători sau reasigurători care adoptă forma de companie europeană pe acţiuni (SE - Societas Europaea).
(2) Un asigurător nu poate fi înregistrat în registrul comerţului fără avizul prealabil în vederea înregistrării emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.”
”Art. 39 – […]
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
q) efectuarea oricăror modificări ale documentelor şi/sau ale condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;”
• Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor Nr. 3110/2004, cu modificările ulterioare:
„Art. 2 – În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie persoană juridică română în a cărei denumire să fie cuprinsă în mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", după caz, în limba română ori într-o limbă uzuală pentru domeniul asigurărilor şi să nu inducă în eroare publicul;
b) să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 250 milioane lei;
c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă valabil pe întreg teritoriul României, cu o limită minimă de acoperire de 450.000 euro/eveniment şi sumă agregată de 750.000 euro pe an, fără franşiză;
d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare;
e) să aibă un sediu permanent unde se va transmite sau se va primi corespondenţa de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la alte instituţii sau autorităţi;
f) din documentele prezentate să rezulte că nu este acţionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurător sau al unui agent de asigurare ori de reasigurare şi că nu are ca acţionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător sau un agent de asigurare ori de reasigurare;
g) asociaţii ori acţionarii semnificativi şi/sau persoanele semnificative să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală şi cazier fiscal; în situaţia în care au desfăşurat activitate de intermediere în asigurări ca agenţi de asigurare să nu fi fost radiaţi din Registrul agenţilor de asigurare ca urmare a încălcării prevederilor art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă au avut calitatea de asistent în brokeraj, să nu le fi fost anulată procura din motive imputabile;
h) conducătorii executivi să aibă studii superioare şi o experienţă de cel puţin 3 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul asigurărilor sau de cel puţin 5 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul financiar-bancar; această prevedere se aplică şi administratorilor, atunci când aceştia au atribuţii similare conducerii executive. Prin funcţie de conducere operativă se înţelege inclusiv cea de şef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor sau cel financiar-bancar, precum şi funcţia de director de agenţie sau de sucursală a unei entităţi care operează în aceste domenii;
i) conducătorii executivi să nu deţină această calitate la o altă persoană juridică română sau străină după obţinerea autorizaţiei de funcţionare;
j) să achite o taxă de autorizare de 50 milioane lei.
„Art. 4 – După obţinerea autorizaţiei de funcţionare orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizaţie se va face numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Orice modificare a actelor constitutive ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerţului numai însoţită de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”


Cu stima,
Ionita Florin
Ultima modificare: Miercuri, 31 Martie 2010
CLASOR CONSULT, Consilier juridic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Activitate asigurari si creditare just.rain just.rain buna ziua, o cerere de infiintare srl a fost respinsa de orc pt ca actul constitutiv continea si cateva coduri caen privitoare la activitatile de ... (vezi toată discuția)
Înființare ii Mihai B L Mihai B L Buna ziua! As dori sa înființeze un PFA sau II pentru a practica terapii alternative (masaj terapeutic, reflexoterapie, osteopatie, fitoterapie, ... (vezi toată discuția)
Acte necesare csa normand_imobiliar@yahoo.fr normand_imobiliar@yahoo.fr buna , vreau sa deschid o firma de brokeraj ,ce acte as-i avea nevoie sa depun la comisiea de supraveghere a asigurarilor (C.S.A) (vezi toată discuția)