avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 379 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Impozite, taxe şi timbrul de ... impunere cladiri persoane juridice
Discuție deschisă în Impozite, taxe şi timbrul de mediu 2013. Legalitate şi interpretare juridică

impunere cladiri persoane juridice

In cazul unei cladiri scutite de la plata impozitului (proprietate publica a statului) dar care a inchiriat o suprafata de 0.5 mp unei firme pentru instalarea unui automat de cafea cum se procedeaza pentru impunerea acestei suprafete avand in vedere ca declaratia de impunere este cu valoarea toatala a cladirii?
Cel mai recent răspuns: Allynia , utilizator 10:57, 12 Mai 2010
...chiriasul nu e obilgat la plata impozitului pe cladire ci doar proprietarul...
nici nu am spus ca trebuie sa plateasca chiriasul
...preoprietate publica a statului poate fi inchiriata?...
...de pe net:"Regimul fiscal al cladirilor aflate in proprietatea statului

Regimul juridic al taxei pe cladiri este reglementat de Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ultima reglementare esentiala fiind Legea nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificareasi completarea Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal.
In conformitate cu art. 249 alin. (1) „Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anualimpozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit“.

La acelasi articol la alin. (3) se prevede faptul ca „Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri“.

Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri se datoreaza bugetului local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea, iar in cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza bugetului local al sectorului in care este amplasata cladirea.

Prin cladire se intelege orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Mai mult, incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

Potrivit art. 250 alin. (1) pct. 1, nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, pentru „cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice“.

Este clar faptul ca statul, potrivit art. 249 alin. (1) in calitate de proprietar de cladiri, nu datoreaza impozitul pe cladiri, decat conditionat, adica numai atunci cand acestea sunt folosite pentru activitati economice. O mare neclaritate, prin prisma regimului juridic, rezida in cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate sau date in administrare ori in folosinta, in baza de contract, persoanelor juridice care desfasoara in interiorul acestora activitati economice.

Exista o dubla interpretare.

a. Statul, in calitate de concedent sau locator, proprietar al bunului, datoreaza impozitul pe cladire, numai pentru incaperile utilizate de concesionar sau chirias in scop economic. Acest lucru se datoreste faptului ca, in baza contractului de cedare a folosintei bunului, statul realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor si, deci, desfasoara activitati economice in legatura cu incaperile mai sus mentionate. Prin urmare, persoana juridica, ca beneficiara a dreptului de folosinta, va datora si aceasta, in virtutea art. 249 alin. (2), taxa pe cladire.

Activitatile economice sunt deduse din Hotararea Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala „ CAEN, modificata prin Ordinul nr. 337 din 20 aprilie 2007 al presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN. Potrivit reglementarii sunt incluse in categoria activitatilor economice, la Sectiunea L – Tranzactii imobiliare, Diviziunea 68 – Tranzactii imobiliare, inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, Cod 682.

Mai mult, prin extensie, in Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 127 alin. (2) „activitatile economice cuprind activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora.

De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate“.

b. Persoana juridica, in calitate de concesionar sau chirias, potrivit art. 249 alin. (2) datoreaza taxa pe cladire, statul fiind exonerat de la plata impozitului pe cladire, deoarece nu acesta desfasoara „de facto” activitati economice in incaperile respective, ci persoana juridica. Prin urmare, statul iese de sub incident a art. 250 alin. (1) pct. 1, deoarece nu acesta desfasoara „de jure” activitati economice in respectivele incaperi.

In concluzie, consideram, ca legiuitorul nu este foarte precis cu privire la incaperile cladirilor proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, care sunt folosite pentru activitati economice, nefiind foarte clar daca cel care trebuie sa desfasoare activitati economice este statul, in calitate de proprietar, sau tertele persoane, in calitate de concesionari sau chiriasi.

Daca exceptia art. 250 alin. (1) pct. 1 se refera exclusiv la stat, in calitate de proprietar, atunci legiuitorul ar trebui sa clarifice acest fapt, specificandu-se ca cel care intra sub incidenta exceptiei este statul, daca in acele incaperi „acesta“ desfasoara activitati economice. Prin urmare, consideram ca ar trebui inlocuita constructia „care sunt folosite pentru activitati economice“ cu expresia „in care aceste desfasoara efectiv activitati economice“. In acest caz, autoritatile statului nu datoreaza impozitul pe cladirile aflate in proprietate, decat daca in incaperile acestea desfasoara efectiv activitati economice.

Insa daca exceptia art. 250 alin. (1) pct. 1, se refera exclusiv la concesionari, locatari, chiriasi s.a.m.d., in calitate de detinatori ai dreptului de folosinta, atunci legiuitorul ar trebui sa inlocuiasca expresia „care sunt folosite pentru activitati economice“ cu constructia „in care concesionarii, locatarii si/sau chiriasii acestora desfasoara efectiv activitati economice“. Si in spiritul acestei modificari autoritatile statului nu datoreaza impozitul pe cladirile aflate in proprietate, decat daca in incaperi chiriasii sau concesionarii desfasoara efectiv activitati economice.

In plus, cei din urma vor datora taxa pe cladiri, conform art. 249 alin (3), fiind pusa sub discutie o interpretabila dubla impozitare, materia vizata fiind incaperea cedata sub folosinta.

Este dubla impozitare doar daca taxa pe cladire are natura fiscala (inregistrata in bugetele locale la veniturile fiscale), precum impozitul pe cladire, altminteri discutia nu mai comporta nicio analiza."
da...poate fi inchiriata

Alte discuții în legătură

Impozit pe cladiri liliionescu liliionescu Va solicit un punct de vedere cu privire la impozitul pe cladiri in cazul spatiilor inchiriate de la institutii publice. Exemplu: O firma de telefonie ... (vezi toată discuția)
Scutire plata impozit badryana badryana Cabinetele medicale individuale( medici familie) si Cabinetele stomatologice care functioneaza la o comuna si sunt chiriasi ai spatiilor unde functioneaza sunt ... (vezi toată discuția)
Taxe si impozite locale stan camelia stan camelia Buna seara! as dori sa aflu daca este de bine ce mi se intampla. Sunt CMI Stomatologic(deci PFA sa desfasoare activitati independente) si am sediul unde-mi ... (vezi toată discuția)