avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 232 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Inscriere in registrul operatorilor intracomunitari
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Inscriere in registrul operatorilor intracomunitari

O firma de transport marfa, care efectueaza transport marfa din Romania catre tarile UE si din tarile UE catre Romania, trebuie sa se inscrie in registrul operatorilor intracomunitari? Beneficiar al serviciului de transport, adica firma catre care se emita factura de transport, este firma din Romania, dar si firme din UE.
da
Cum se face inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari?
ncris78 a scris:

Cum se face inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari?


Buna ziua,

Ordonanţă de urgenţă nr. 54 din 23/06/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 23/06/2010
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

2. După articolul 1581 se introduce un nou articol, articolul 1582, cu următorul cuprins:
"Registrul operatorilor intracomunitari
Art. 1582. - (1) Începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele
impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) şi care
sunt scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) şi d);
b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 1321
alin. (5), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări
intracomunitare cu cod T în România;
c) prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică prevederile art. 133
alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile
nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în
care acestea sunt impozabile;
d) achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România potrivit prevederilor art.
1321;
e) achiziţii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 133 alin.
(2), efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv
neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de către persoane impozabile
nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, şi pentru care beneficiarul are obligaţia plăţii taxei
potrivit art. 150 alin. (2).
(2) La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 persoanele impozabile
şi persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent şi înscrierea în Registrul
operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni
intracomunitare, de natura celor prevăzute la alin. (1).
(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 1531 vor solicita înscrierea în
Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni
intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1), înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.
(4) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile şi
persoanele juridice neimpozabile trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere de înregistrare
însoţită şi de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală. În cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar
eliberat de autoritatea competentă din România al asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi al
administratorilor.
(5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), organul fiscal va analiza şi va dispune aprobarea sau
respingerea motivată a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, în termen de 10
zile calendaristice de la data înregistrării cererii de înregistrare la organul fiscal competent.
(6) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (3), organul fiscal va verifica îndeplinirea condiţiei
prevăzute la alin. (8) lit. c) şi va dispune aprobarea sau respingerea de îndată a cererii.
(7) Aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se face
prin decizie emisă de organul fiscal competent, care se comunică solicitantului conform Codului de
procedură fiscală. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu
data comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
(8) Nu pot fi înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 sau 1531;
b) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în
mişcare acţiunea penală şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare
dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).
(9) Organul fiscal competent va radia din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele
impozabile care depun o cerere în acest sens.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care figurează în lista contribuabililor
declaraţi inactivi potrivit legii;
b) persoanele impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
c) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în anul următor
înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la alin.
(1);
d) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 1531, care solicită anularea înregistrării în scopuri de
TVA, potrivit legii;
e) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în
mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).
(11) Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face în baza deciziei emise de către
organul fiscal competent, care se comunică solicitantului conform Codului de procedură fiscală.
Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării
deciziei în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
(12) Persoanele radiate din Registrul operatorilor intracomunitari conform alin. (9) şi (10) pot
solicita reînscrierea în acest registru după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, dacă
intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute la
alin. (1). Reînscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se efectuează de către organele fiscale
în condiţiile prevăzute de prezentul articol. De asemenea pot solicita înregistrarea în Registrul
operatorilor intracomunitari persoanele prevăzute la alin. (8) lit. a), dacă la data solicitării sunt
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, precum şi persoanele prevăzute la alin. (8)
lit. b), după înlăturarea cauzelor pentru care persoanele respective nu au fost eligibile pentru înscrierea
în registru.
(13) Organizarea şi funcţionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de
înscriere şi de radiere din acest registru, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
(14) Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de
TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform
art. 153 sau 1531."
Ultima modificare: Vineri, 25 Iunie 2010
Conta Orasanu, Consultant fiscal
(4) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile şi
persoanele juridice neimpozabile trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere de înregistrare
însoţită şi de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală. În cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar
eliberat de autoritatea competentă din România al asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi al
administratorilor.


Din treaba de mai sus rezulta ca daca o societate pe actiuni vrea sa s inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari atunci nu trebuie sa prezinte cazierul judiciar al actionarilor si administratorului, ci numai cererea de inregistrare.
Am inteles corect?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Registrul operatorilor intracomunitari roxanag roxanag Buna ziua, Noua gaselnita ANAF-REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI- -ce documnete avem nevoie? -unde se depun? - a depus cineva ? (vezi toată discuția)
Registrul operatorilor intracomunitari sasug sasug Bună ziua, Am o intreprindere Individuală neplătitoare de TVA, şi prestez servicii de dirigenţie de şantier în Ungaria. Întrebarea mea este, dacă ... (vezi toată discuția)
Radiere din oficiu din roi marianavatany@yahoo.com marianavatany@yahoo.com Buna ziua. O firma inreg in ROI in anul 2012 /luna aprilie ,si care nu efectueaza in cursul anului 2012 nici o achizitie /livrare intracomunitara este corect ... (vezi toată discuția)