avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 619 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe venit, ... impozit chirie
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe venit, CAS, CASS

impozit chirie

am in proprietate 2 imobile , in unul locuiesc si pe cel de-al doilea intentionez sa-l inchiriez.Pentru cel de-al doilea imobil voi mai plati impozit suplimentar daca platesc impozit pe venituri din chirie cf. contractului de inchiriere?
Cel mai recent răspuns: cateldestept , utilizator 14:36, 14 Iulie 2010
Nu veti plati impozit suplimentar daca unul dintre imobile este dobandit prin succesiune legala.
OUG 59/2010 – Modificarea Legii nr. 571/2003 Codul fiscal
ORDONANTA DE URGENTA nr. 59/2010 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2010-07-01 – Data intrarii in vigoare: incepand cu 1 iulie 2010.
2010-06-30 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 442 din 30 iunie 2010
OUG nr. 59/2010 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Intrucat nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economica si financiara, pentru realizarea unui echilibru intre nivelul veniturilor si al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice, datorita necesitatii implementarii unor masuri de largire a bazei de impozitare, precum si de majorare a unor impozite in domeniul impozitelor si taxelor locale,
tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinta negativa imposibilitatea mentinerii deficitului bugetar in limitele stabilite,
in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele internationale, absolut necesare pentru asigurarea finantarii cheltuielilor publice si a mentinerii increderii investitorilor in climatul socio-economic romanesc,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 252 va avea urmatorul cuprins:
“Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 252 – (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.”
2. La articolul 263, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Nr. crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica - lei / 200 cmc sau fractiune din aceasta -
1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv 18
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv 72
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24
7 Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 30
8 Tractoare inmatriculate 18
ART. II
(1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
(2) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.
ART. III
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu 1 iulie 2010.
ART. IV
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cod fiscal carmen.balan1967@yahoo.com carmen.balan1967@yahoo.com Buna ziua ! Cand a intrat in vigoare art. 252 din codul Fiscal ? Multumesc ! (vezi toată discuția)
Impozit pe a doua cladire Tiberiu Lupu Tiberiu Lupu Daca a doua cladire este un garaj NELOCUIBIL se plateste pentru garaj impozit de 150%? Care este articolul de lege unde se leaga de cuvantul \"locuibil\" (sau ... (vezi toată discuția)
Aplicarea legii 88/2011 dodoambra dodoambra Buna ziua. doresc o informatie, daca ma puteti ajuta. Legea 88/2011 este valabila la stabilirea suprainpozitarii cladirilor inchiriate? Cei de la ... (vezi toată discuția)