avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 760 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... TAXE SI IMPOZIT PENTRU VANZARE TEREN
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

TAXE SI IMPOZIT PENTRU VANZARE TEREN

Buna seara,
va rog daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns.
Am un teren extravilan pe care urmeaza sa il vand si ma intereseaza ce taxe trebuie sa platesc;
- scoaterea din circuitul agricol stie cineva daca se mai plateste si ce valoare are?
- impozit ?
- se mai plateste ceva? bineinteles fara taxe notariale ca pe alea le stiu.
Ultima modificare: Joi, 30 August 2007
aniry_28, utilizator
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 14:04, 2 Septembrie 2007
Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare
din patrimoniul personal


Art. 771. - (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:
a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:
- 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:
- 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.
(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.
(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la această valoare.
(5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o dată pe an, expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se va realiza prin hotărâre judecătorească, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal competent horărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.
(7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3) se distribuie astfel:
a) cota de 40% se face venit la bugetul de stat;
b) cota de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării;
c) cota de 10% se face venit la bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru îndeplinirea activităţii de publicitate imobiliară.
(8) Procedura de calculare, încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. (1) şi (3), precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.Rectificarea impozitului


Art. 772. - În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. 771 alin. (1) şi (3), notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. 771 alin. (1) şi (3), în vederea încasării impozitului. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. 771 alin. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care, cu intenţie, nu şi-a îndeplinit această obligaţie.
.


Obligaţiile declarative ale notarilor publici
cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare


Art. 773. - Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie:
a) părţile contractante;
b) valoarea înscrisă în documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.

Buna seara,
va rog daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns.
Am un teren extravilan pe care urmeaza sa il vand si ma intereseaza ce taxe trebuie sa platesc;
- scoaterea din circuitul agricol stie cineva daca se mai plateste si ce valoare are?
- impozit ?
- se mai plateste ceva? bineinteles fara taxe notariale ca pe alea le stiu.


In urma modificarii Legii fondului funciar, aceste taxe au ajuns la 100% pentru terenurile aflate in categoriile 3, 4 si 5.
Taxa procentuala datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan:

Clasa terenului agricol
1 2 3 4 5
Taxa procentuala actuala
400 350 100 100 100
Taxa procentuala se aplica la valoarea terenului, prevazuta ca pret de parti in contract. Daca terenul nu a facut obiectul vânzarii-cumpararii si acesta este în proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie etc., taxa procentuala se calculeaza la valoarea de circulatie a terenului din zona respectiva. Pentru terenurile agricole aflate în extravilan, care se scot definitiv si temporar din circuitul agricol, se face în mod obligatoriu evaluarea de catre evaluatorii atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
Noile reglementari sunt prevazute in Legea nr. 358 din 6 decembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicata în Monitorul Oficial nr. 1.106 din 7 decembrie 2005.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozit vanzare apartament gabi-ficus gabi-ficus buna,as dori sa vand un apartament cu 60000e,pe care il am din 2005,ce impozit platesc la stat?multumesc. (vezi toată discuția)
Impozit pe venit din vanzare apartament ccflor ccflor Buna ziua, Va prezint urmatoarea situatie: Am primit prin donatie un apartament de la parinti (in loc Craiova, in anul 2007). Doresc sa il vind pentru a cu ... (vezi toată discuția)
Impozit pe tranzactii imobiliare? ilegal aplicat? abby abby Un notar mi-a zis ca la o vanzare cumparare vanzatorul plateste impozitul catre stat pentru tranzactie si cumparatorul taxele notariale. Intrebarea mea este ... (vezi toată discuția)