avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 573 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA 2 rectificative la aceeasi declaratie, se poate?
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

2 rectificative la aceeasi declaratie, se poate?

Pe luna martie 2010 am facut rectificativa la declaratia 390, in sensul ca a trebuit sa mai adaug un furnizor in declaratie, deoarece eu am trecut toata suma declarata pe un singur furnizor, si de fapt erau 2. Acum in august am descoperit ca o factura de storno in valoare de 50 lei am inregistrat-o si in martie si in aprilie, cand de fapt trebuia sa o inregistrez doar pe aprilie. Pot sa mai fac rectificativa pentru martie la 390? Si vreau sa mai spun ca am avut control de rambursare de tva pentru acele luni si nu au constatat organele fiscale greseala.
Ce sa fac sa las asa cum sunt lucrurile sau sa ma apuc de rectificative??
Cel mai recent răspuns: deacroxana , utilizator 10:50, 18 August 2010
eu zic sa le lasati asa. altfel, riscati sanctiune.


CORECTAREA DECLARAȚIILOR FISCALE
DE CÃTRE CONTRIBUABILI
Rodica CIOFLICEANU
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat se face
fie prin declarație fiscală, în condițiile art. 82 și art. 86 din Codul de procedură fiscală1, fie prin decizie emisă de
organul fiscal, în celelalte cazuri.
În funcție de modalitatea de stabilire a obligațiilor de plată, în declarațiile fiscale se declară:
- impozitele, taxele și contribuțiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligația calculării impozitelor și
taxelor revine contribuabilului;
- impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligația de a calcula, de a reține
și de a vărsa impozite și taxe;
- bunurile și veniturile impozabile, precum și alte elemente de bază de impozitare, dacă legea prevede
declararea acestora.
Alături de informația de natură fiscală, în conținutul unei declarații fiscale se regăsesc, în mod obligatoriu,
elemente de identificare ale plătitorului (date de identificare, semnătură), precum și elementele prevăzute
de lege care oferă informații suplimentare privind modul de stabilire a bazei de impunere sau a creanței
fiscale sau diverse informații de interes pentru organul fiscal, prevăzute în scopuri de administrare.
Atât în rândul contribuabililor, cât și din partea organului fiscal, există preocupări pentru limitarea erorilor
de completare a declarațiilor fiscale, fiind prevăzute instrumente informatice care facilitează preluarea datelor
din evidența contabilă și verificarea completitudinii și coerenței datelor preluate.
Cu toate acestea, datorită unor cauze diverse, în completarea unei declarații fiscale pot apărea erori de
stabilire a obligației de plată sau erori materiale.
Modalități de corectare a declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale se face de către contribuabil, ori de câte ori se constată erori în declarația
depusă. Constatarea erorilor poate fi făcută fie de către organul fiscal de administrare în procesul de prelucrare
a formularelor, fie de către contribuabil, ulterior depunerii declarației.
În cazul erorilor constatate de organele de inspecție, sunt aplicabile procedurile privind inspecția fiscală.
Potrivit pct. 81.2 din normele metodologice date în aplicarea art. 84 din Codul de procedură fiscală,
identificăm următoarele modalități de corecție a declarațiilor fiscale:
1. Corectarea erorilor prin depunerea unei declarații rectificative
1.1. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și cel care se corectează,
situație în care se va înscrie “X” în căsuța prevăzută în acest scop.
Declarația rectificativă va fi completată, în această situație, înscriindu-se toate datele și informațiile
prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.
Această modalitate de corecție se utilizează pentru corectarea următoarelor formulare:
- declarații prin care se declară veniturile persoanelor fizice (formular 200 ”Declarație privind veniturile
realizate”, 201 “Declarație privind veniturile din străinătate”, 204 “Declarație anuală de venit pentru asocierile
fără personalitate juridică”, 224 ”Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de
către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale
misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în Romania” etc.);
- declarații informative (formular 210 ”Fișa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii”, 205 “Declarație
informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit”, 208
”Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal”, 120 ”Decont privind accizele”, 130 ”Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă”, Declarația
recapitulativă 390 VIES etc.);
- 101 ”Declarație anuală privind impozitul pe profit”, 104 ”Declarație privind distribuirea între asociați a
veniturilor și cheltuielilor”;
- 301 ”Decont special de taxă pe valoarea adăugată”.
1Codul de procedură fiscală al României din 31.07.2007 (M.O. nr. 513/31.07.2007), cu modificările și completările
ulterioare.
36 RFPC nr. 5/2010
FISCALITATE
1.2. Declarația rectificativă se întocmește prin completarea unui formular distinct. Această modalitate de
corecție se utilizează în cazul impozitelor care se stabilesc de plătitori prin autoimpunere sau reținere la sursă,
declarate în formularele 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și 102 ”Declarație privind
obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale”.
Corectarea obligațiilor declarate eronat se face prin depunerea formularului 710 ”Declarație rectificativă”,
aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.340/20092.
În această situație, declarația rectificativă se completează numai pentru obligațiile declarate eronat, iar
pentru corectarea fiecărei obligații fiscale se înscrie în formular, atât suma care s-a completat eronat în declarația
care se rectifică (formularul 100, formularul 102 sau, după caz, formularul 710), cât și suma corectă,
datorată în perioada la care se referă declarația corectată.
2. În cazul taxei pe valoarea adăugată
2.1. Corectarea formularului 301 ”Decont special de taxă pe valoarea adăugată” se face prin depunerea
unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular, în condițiile de la pct. 1.1.
2.2. În cazul formularului 300 ”Decont de taxă pe valoarea adăugată“, sumele rezultate din corectarea
erorilor de înregistrare în evidențele de taxă pe valoarea adăugată se înregistrează la rândurile de regularizări
din decontul lunii în care au fost operate corecțiile.
2.3. Corectarea erorilor materiale din formularul 300 ”Decont de taxă pe valoarea adăugată“ se efectuează
în baza prevederilor art. 48 din Codul de procedură fiscală, în conformitate cu procedura aprobată prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 179/20073.
Erorile materiale care pot fi corectate sunt strict delimitate prin procedura aprobată prin ordin, fără a
exista posibilitatea extinderii acestora prin analogie cu alte tipuri de erori. Acestea sunt erori de transcriere în
decont, rezultate din preluarea eronată a sumelor din Jurnalul de vânzări și Jurnalul de cumpărări, inversarea
unor cifre în decontul depus inițial, preluarea eronată a soldului de plată sau a sumei de rambursat din decontul
perioadei fiscale anterioare, înregistrarea în decont a diferențelor suplimentare de plată a TVA, constatate de
organele de inspecție fiscală și preluate în decizia de impunere ca titlu de creanță, înscrierea în decontul de
TVA a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară, omisiuni de bifare a casetei pentru solicitarea
TVA de rambursat din perioada fiscală de raportare.
Erorile materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate atât din inițiativa organului
fiscal de administrare, cât și din inițiativa plătitorului de TVA, pe baza unei cereri.
Corectarea erorilor se face de organul fiscal prin decizia de corectare.
Depunerea declarației rectificative
Declarația rectificativă se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat
ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.
În cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declarația rectificativă,
corespunzător activității sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat
sediul secundar.
În ceea ce privește modalitatea de depunere a declarației rectificative, se poate utiliza oricare din metodele
de depunere prevăzute de actele normative în vigoare: depunerea la registratura organului fiscal, transmiterea
prin poștă, cu confirmare de primire sau transmiterea prin mijloace electronice sau prin sisteme de
transmitere la distanță.
Având în vedere dispozițiile art. 86 și 88 și ale art. 90 din Codul de procedură fiscală, erorile constatate
după depunerea unei declarații fiscale la organul fiscal pot fi corectate de contribuabil numai în perioada în care
obligația stabilită se află sub rezerva verificării ulterioare, adică nu a făcut obiectul unei inspecții fiscale sau se
află în perioada de prescripție.
Sancțiuni
Corectarea obligației de plată prin depunerea unei declarații rectificative nu constituie contravenție, cu
excepțiile prevăzute de lege.
În cazul în care, corectarea unei declarații recapitulative (formular 390 VIES) se face după împlinirea
termenului legal de depunere, ca urmare a unui fapt imputabil persoanei impozabile, fapta se sancționează
contravențional, în conformitate cu dispozițiile art. 2191 din Codul de procedură fiscală.
2Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.340/16.07.2009 privind aprobarea modelului
și conținutului formularului 710 ”Declarație rectificativă”, cod 14.13.01.00/r (M.O. nr. 508/23.07.2009)
3Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 179/14.05.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor
materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr. 347/22.05.2007)
Ultima modificare: Miercuri, 18 August 2010
ContSters123067, utilizator
Pai amenda ar fi 50 x 2% = 1 leu. Cred ca mi-ar lua si fara amenda rectificative. La decontul de tva nu se da amenda pentru corectie.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Rectificative confidus confidus Buna ziua! Imi puteti spune va rog, daca exista vreun act legal , care reglementeaza la modul general dreptul de a depune declaratii rectificative sau, ... (vezi toată discuția)
Decont tva si d390, cum se rectifica? alina240 alina240 Buna ziua, Am o intrebare daca ma puteti ajuta. A fost declarat in D390 la achizitii intracomunitare o suma in plus, deci si in Decontul de TVA a fos ... (vezi toată discuția)
Gresit declaratia tva:(( ioana2685 ioana2685 s-a intamplat din graba ...am uitat sa trec achizitiile scutite de taxe in decontul de tva ....#-o:-/ ce mai pot face acum ????? multumesc (vezi toată discuția)