avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 499 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... infiintare farmacie
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

infiintare farmacie

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru infiintarea unei farmacii, astfel incat sa poata incheia contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate? Multumesc
Cel mai recent răspuns: ramy84 , utilizator 14:18, 21 Septembrie 2010
Pot infiinta farmacii comunitare societatile comerciale ce au ca obiect de activitate comercializarea produselor farmaceutice si a medicamentelor ce necesita prescriptie pentru a fi eliberate.Farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist-sef ce detine certificat de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania.Farmaciile comunitare pot fi infiintate in mediul urban in functie de numarul de locuitori astfel: in Bucuresti - o farmacie la 3000 locuitori; in municipiile resedinta de judet - o farmacie la 3500 de locuitori; in celelalte orase - o farmacie la 4000 locuitori. Dovada incadrarii in aceste conditii se obtine prin adeverinta de la administratia publica locala. Exceptie fac farmaciile infiintate in gari, aerogari si centre comerciale de mare suprafata.
Spatiul farmaciei sa aiba o suprafata de minim 50 mp, excluzand holurile si grupurile sanitare, si sa fie amplasat la parterul cladirilor. Exceptie fac farmaciile amplasate in gari, aerogari si centre comerciale.Personalul de specialitate sa fie compus din: farmacist-sef, farmacisti, asistenti de farmacie.Firma farmaciei comunitare sa includa sintagma "Farmacie" insotita de denumirea unitatii sau societatii, si, sa afiseza simbolul distinctiv a crucii cu laturile intersectate in unghi drept, de culoare verde pe fond alb.Sa nu amenajeze spatii de autoservire pentru medicamente de uz uman.Personalul farmaciei sa poarte halate albe si ecusoane pe care sa fie inscriptionate numele farmaciei, numele farmacistului (sau asisstentului) si functia.
Sa detina autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii.
Documente necesare
- pentru farmaciile infiintate in baza criteriului demografic, sau prin exceptie de la acesta, se vor depune in original documentele eliberate de administratia locala.
- schita unitatii farmaceutice din care sa reiasa suprafetele prevazute de lege.
- memoriul tehnic cu privire la locatia farmaciei ce va cuprinde: amplasarea, tipul constructiei, compartimentarea, legaturile functionale, dotarea cu mobilier si aparatura.
- contractul de munca sau dovada exercitarii profesiei în forma liberala, pentru o norma întreaga cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitatii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din România, eliberat în conditiile legii, însotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din România
- dovada achitarii taxei de autorizare: 3000 RON pentru mediul urban; 150 RON pentru mediul rural.
- cerere tip.
- actul constitutiv al societatii.
- autorizatia de functionare, in original.
- dovada detinerii spatiului.
- inregistrrile la Registrul Comertului privind sediul social si punctul de lucru.
- declaratia din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de autorizare.
- raportul favorabil din partea comisiei de inspectia a Ministerului Sanatatii.

Legea farmaciei nr.266/2008

Sectiunea 1. Infiintarea farmaciei

ART. 7
(1) Farmacia comunitara se Infiinteaza si functioneaza ca sediu secundar sau, dupa caz, ca sediu social cu activitate al unei societati cu raspundere limitata sau societati pe actiuni conform normelor In vigoare, denumita In continuare societate farmaceutica.
(2) In societatea farmaceutica, unul sau mai multi farmacisti trebuie sa detina cel putin 51% din capitalul social si pozitia de administrator sau majoritatea In cadrul consiliului de administratie. Un farmacist poate sa detina majoritatea partilor sociale sau actiunilor la o singura societate farmaceutica.
(3) La momentul Inregistrarii societatii farmaceutice la Registrul Comertului, Oficiul Registrului Comertului de la nivel judetean sau al Municipiului Bucuresti verifica Indeplinirea conditiilor de la alin. (2) sub sanctiunea nulitatii.
(4) Societatea are ca obiect de activitate numai activitatile specifice functionarii farmaciei, clasificate conform Codului CAEN. Se pot desfasura si activitati conexe activitatilor de farmacie, fiind interzise desfasurarea concomitenta a activitatilor medicale, de productie, import sau distributie de medicamente.
(5) Societatea farmaceutica solicita Ministerului Sanatatii autorizarea de functionare a farmaciei.
(6) O societate farmaceutica constituita conform prevederilor prezentei legi, poate Infiinta o singura farmacie.
(7) Autorizatia de functionare este valabila numai pentru societatea careia i-a fost eliberata si numai pentru spatiul mentionat In autorizatie.

ART. 8

(1) Autorizatia de functionare se acorda pe numele societatii farmaceutice si al farmacistului sef de farmacie, de catre Ministerul Sanatatii prin directia de specialitate, In termen de maximum 60 de zile de la data Inregistrarii documentatiei complete prevazute In Norme, cu respectarea urmatoarelor conditii pentru actionarii/asociatii farmacisti ai societatii farmaceutice, respectiv pentru farmacistul sef:
a) este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene;
b) are capacitate juridica deplina ;
c) are drept de exercitare a profesiei de farmacist In conditiile legii si o experienta profesionala de cel putin un an Intr-o farmacie;
d) dovedeste ca nu se afla In situatiile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de legea privind exercitarea profesiei de farmacist;
e) nu s-a dovedit nedemn prin incalcarea grava sau repetata a dispozitiilor prezentei legi si a Normelor de organizare si functionare a farmaciei ;
f) declara In forma autentica faptul ca nu a Incheiat contracte care sa Incalce prevederile art. 26;
g) prezinta dovada detinerii spatiului In care va functiona farmacia, In conformitate cu prevederile Normelor;
h) este apt din punct de vedere medical sa conduca In mod corespunzator o farmacie ;
i) declara In forma autentica, daca si In ce loc din Romania sau dintr-unul din statele mentionate la lit. a) detine una sau mai multe societati farmaceutice care au autorizate farmacii;
j) prezinta avizul profesional eliberat de Colegiul Farmacistilor Judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti ;
k) sa faca dovada pregatirii profesionale continue.
(2) Daca farmacistul sef nu a exercitat profesia cel putin cinci ani fara Intrerupere, autorizatia se va elibera numai daca dovedeste ca a exercitat profesia cel putin 1 an de la data reluarii activitatii, Intr-o farmacie comunitara sau de spital din Romania sau dintr-unul din statele mentionate la lit. a) a alin. (1).
(3) Autorizatia poate fi eliberata numai daca In localitatea In care se doreste Infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau necesarul de servicii farmaceutice prin raportare la numarul de locuitori, nu este acoperit. In acest sens, In Bucuresti se poate Infiinta o farmacie la 2500 de locuitori In fiecare sector, In orasele resedinta de judet o farmacie la 3500 de locuitori, iar In celelalte orase o farmacie la 4000 de locuitori; In mediul rural se aplica prevederile art. 13 (1). Prezentele raporturi de natura demografica pot fi modificate prin hotarare de guvern.
(4) Detaliile privind confirmarea prealabila a oportunitatii Infiintarii farmaciei si determinarea numarului de locuitori, inclusiv masurile de crestere a transparentei In domeniul avizarii Infiintarii farmaciilor se stabilesc prin Norme.
(5) Autorizatia de functionare se elibereaza numai In urma unui raport de inspectie favorabil Intocmit de Inspectia de Farmacie. Inspectia se efectueaza In maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete.
(6) Cererile pentru eliberarea autorizatiei de functionare se rezolva In ordinea depunerii dosarelor.
(7) In cazul In care se schimba farmacistii asociati acestia au obligatia sa informeze Ministerul Sanatatii In termen de 30 de zile.
(8) Schimbarea farmacistului sef se comunica Ministerului Sanatatii cu cel putin o saptamana Inainte de producerea acesteia. Pe baza documentatiei depuse de solicitant, Ministerul Sanatatii mentioneaza schimbarea pe autorizatia de functionare.
(9) Autorizatia de functionare este valabila pe durata nedeterminata. Inspectia In vederea verificarii respectarii conditiilor de autorizare se efectueaza cel putin o data la trei ani.
(10) In centrele comerciale de mare suprafata se pot Infiinta farmacii prin exceptie de la prevederile alin. (3); sediul farmaciei astfel Infiintate nu poate fi mutat decat In interiorul aceluiasi centru comercial. Aceeasi prevedere se aplica si garilor, aerogarilor sau complexelor balneo-climaterice, daca nu exista deja o farmacie In incinta acestora sau la o distanta mai mica de 250 m. Farmaciile astfel Infiintate nu intra In relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
Va multumesc mult pentru promptitudine.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Drogherie prodan eugen prodan eugen Doresc sa deschid o drogherie in mediul rural. va rog sa-mi spuneti daca poate fi infiintata ca PF, AF, intreprindere individuala, PFA sau doar ca SRL [ avand ... (vezi toată discuția)
Autorizare farmacie ancagavris ancagavris Infiintare farmacie comunitara intr-o localitate componenta a unei statiuni balneoclimaterice (vezi toată discuția)
Sunt pensionara si m_am angajat intr_o drogherie, detinand functia ... daneluta daneluta Sunt pensionara si m_am angajat intr_o Drogherie, detinand functia de farmacist sef.Autorizatia de funtionare este pe numele meu.Doresc sa demisionez din ... (vezi toată discuția)