avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 720 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Ce documentatie trebuie ptr.marire capital social a ...
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Ce documentatie trebuie ptr.marire capital social a unui SRL cu asociat unic si ce restrictii sunt ptr.a putea cheltui banii din capitalul social ?

Buna ziua...as dori sa imi spuneti ce documentatie imi trebuie ptr. marire de capital social a unui SRL cu asociat unic si unde trebuie depuse? Ce restrictii sunt ptr.a putea cheltui banii din capitalul social? Va multumesc anticipat!
Cel mai recent răspuns: kappauser , utilizator 00:57, 9 Octombrie 2010
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor decizia asociatului unic/decizia
Consiliului de administraţie/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv, original);
3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie
certificată); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original;
4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau
persoana sau persoanele desemnate (original);
5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii);
6. Actul constitutiv actualizat;
7. Prospectul de emisiune având semnăturile autentice a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în
caz de subscripţie publică (în copie); în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va
fi avizat de CNVM (în formă autentică);
8. Dacă este cazul:
- hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în
Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului;
- decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor
existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial;
- în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada
notificării adresate de societate CNVM cu privire la rezultatele ofertei publice;
- situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin incorporarea
rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune;
- actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului
social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii pe acţiuni;
- dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni
convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului
social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni.
9. Dacă este cazul:
- declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi
sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
-certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a
părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii;
- certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată
de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
10. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească
formalităţile legale (original).
11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.


Cererea se depune la Registrul Comertului de care apartineti.
Nici o restrictie.
Din ce motive doriti marirea capitalului social? Ce avantaje va aduce? Aveti nevoie de capital proaspat, e in regula. Doriti sa va vindeti o parte din firma, vindeti proportional din partile detinute.
Capitalul proaspat in conditile unui nou asociat. Altfel se poate face cu imprumut al firmei.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Majorare capital social srl mioaraclaudia mioaraclaudia ce acte imi sunt necesare pt.majorarea unui capital social la un srl?se doreste majorarea capitalului cu o parte din suma provenita din dividende iar o alta ... (vezi toată discuția)
Majorare capital social bettyna bettyna Buna ziua, Firma la care lucrez doreste sa faca o majorare de capital (prin depunerea unei sume de bani). Mentionez ca firma este un SRL si sunt doi asociati. ... (vezi toată discuția)
Majorare capital social LIVIU NISTEA LIVIU NISTEA O societate comerciala, avand ca unic actionar Consiliul Local, face o majorare de capital social printr-o hotarare a Consiliului Local. Ce acte trebuiesc ... (vezi toată discuția)