avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 723 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale majorare capital social srl
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

majorare capital social srl

ce acte imi sunt necesare pt.majorarea unui capital social la un srl?se doreste majorarea capitalului cu o parte din suma provenita din dividende iar o alta parte se depune la banca .care sunt pasii ce trebuie urmati?
Cel mai recent răspuns: Lăzăruţiu Lucian , Avocat 15:29, 15 Septembrie 2011
Pe langa hotararea AGA, contor de cuvinte, actul constitutiv actualizat si imputernicire aveti nevoie de:
- hotararea AGA din 31.12.2010 cu privire la incheierea exercitiului financiar pe anul 2010 din care sa rezulte ca asociatii au decis majorarea capitalului social prin reinvestirea profitului pe anul 2010;
- dovada depunerii la banca a diferentei de capital social prin care se face majorarea;
- bilantul pe 2010;
- ultima balanta.
La majorarea capitalului social prin mărirea numărului de părţi sociale trebuie să aveţi în vedere şi modul de distribuire a părţilor sociale între asociaţi. Astfel, nu plătiţi impozit pe dividende dacă distribuirea de părţi sociale suplimentare nu conduce la o modificare a procentului de deţinere a titlurilor de participare deţinute de asociaţi. De exemplu, daca în firmă există mai mulţi asociaţi şi părţile sociale sunt acordate doar unuia singur se consideră ca un avantaj acordat acelui asociat şi va fi impozitat ca şi dividend.
Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale:
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administraţie/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv, original);
3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original;
4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate (original);
5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii);
6. Actul constitutiv actualizat;
7. Prospectul de emisiune având semnăturile autentice a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în caz de subscripţie publică (în copie); în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va fi avizat de CNVM (în formă autentică);
8. Dacă este cazul:
- hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului;
- decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial;
- în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada notificării adresate de societate CNVM cu privire la rezultatele ofertei publice;
- situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin incorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune;
- actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii pe acţiuni;
- dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni.
9. Dacă este cazul:
- declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
-certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii;
- certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
10. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
onrc.ro

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ce documentatie trebuie ptr.marire capital social a unui srl cu asociat unic si ce restrictii sunt ptr.a putea cheltui banii din capitalul social ? diana2012 diana2012 Buna ziua...as dori sa imi spuneti ce documentatie imi trebuie ptr. marire de capital social a unui SRL cu asociat unic si unde trebuie depuse? Ce restrictii ... (vezi toată discuția)
Majorare capital social bettyna bettyna Buna ziua, Firma la care lucrez doreste sa faca o majorare de capital (prin depunerea unei sume de bani). Mentionez ca firma este un SRL si sunt doi asociati. ... (vezi toată discuția)
Majorare capital social LIVIU NISTEA LIVIU NISTEA O societate comerciala, avand ca unic actionar Consiliul Local, face o majorare de capital social printr-o hotarare a Consiliului Local. Ce acte trebuiesc ... (vezi toată discuția)