avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 923 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... drept de superficie
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

drept de superficie

Am cumparat un imobil ,constructie si teren, care este grevat cu un drept de superficie in favoarea Enel,asupra unei constructii constand intr-un post trafo.In prezent dorind sa iau un credit am incercat sa ipotechez imobilul si mi se cere de catre banca acordul superficiarului. Precizez ca Enel foloseste gratuit terenul pe care are postul. Ori aceasta cerinta nu ingradeste dreptul de dipozitie al proprietarului ?Daca el nu-si da acordul eu nu voi putea dispune liber de proprietatea mea?
Cel mai recent răspuns: Teodor Dobrean , Notar 16:01, 17 Noiembrie 2010
Dreptul de superficie este un drept real principal, dezmembrământ al dreptului de proprietate, asupra unui teren, care constă în dreptul de proprietate al unei persoane numită superficiar, asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări ce se află pe un teren proprietatea altuia, teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosinţă.

Caractere:
a) este un drept real imobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafaţă de teren;
b) este un drept perpetuu, în sensul că există atâta timp cât durează construcţia, plantaţia sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului. El nu se poate stinge prin neexercitare;
c) este un drept imprescriptibil extinctiv, în sensul că acţiunea în revendicare poate fi introdusă oricând până la stingerea însuşi a dreptului de superficie.

Exercitarea dreptului de superficie
Dreptul de superficie conferă titularului său atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie. Aceste atribute trebuiesc exercitate în strânsă legătură cu exercitarea dreptului de proprietate asupra construcţiei, plantaţiei sau lucrării.
Dreptul de dispoziţie juridică conferă superficiarului dreptul de a înstrăina construcţia, plantaţia sau lucrarea aflată pe terenul altei persoane, fără consimţământul proprietarului terenului. Deci, dreptul de superficie este transmisibil prin acte juridice între vii sau pentru cauză de moarte, cu titlu oneros sau gratuit. De asemenea dreptul de superficie poate fi grevat de sarcini reale cum ar fi: uzufruct, abitaţie, servitute, ipotecă.
Dispoziţia materială constă în faptul că superficiarul are posibilitatea de a dispune de substanţa terenului numai în vederea realizării construcţiei, plantaţiei sau lucrării ce urmează a fi amplasată pe acel teren (de ex: săpături, excavări etc).

Stingerea dreptului de superficie
Ca o consecinţă a caracterului perpetuu al dreptului de superficie, acesta durează atâta vreme cât există construcţia, plantaţia sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului, cu alte cuvinte el nu se stinge prin neexercitare.
Deci, acest drept se stinge numai în următoarele situaţii:
- când construcţia, plantaţia sau lucrarea a pierit sau a fost desfiinţată de către superficiar;
- când proprietarul terenului devine şi proprietar al construcţiei, plantaţiei sau lucrării respective.
Impactul Legii nr. 7/1996, republicată (art. 20 alin.2) asupra modului de stingere a dreptului de superficie
Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor în cartea funciară, cu consimţământul titularului dreptului.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Drept de proprietate gaab gaab Problema mea sta in felul urmator: actuala sotie (deci cea de-a doua) a cumparat un teren ,iar propietare sunt cele doua fete majore pe care le are din ... (vezi toată discuția)
Drept de superficie mihai09 mihai09 sunt proprietarul unui teren pe care este edificata o constructie de alta persoana pe baza unui contract de superficie asupra terenului. pot vinde acest teren, ... (vezi toată discuția)
Casa pe terenul altuia( parintii constructorului) VALI1980 VALI1980 Buna ziua, Impreuna cu sotul meu am construit o casa pe terenul parintilor mei. Autorizatia este pe numele lor, inclusiv procesul verbal de receptie. ... (vezi toată discuția)