avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 711 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... termen revizuire
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

termen revizuire

in cate zile se poate inregistra la litigii de munca ( curtea de apel) revizuirea ( cale extraordinara de atac) conform cpc?

Ultima modificare: Miercuri, 1 Decembrie 2010
ContSters83715, utilizator
Cel mai recent răspuns: ContSters83715 , utilizator 00:17, 3 Decembrie 2010
Termenul de revizuire este de o luna, termen care incepe sa curga la date diferite, functie si de motivele revizuirii, astfel cum sunt acestea enumerate la art. 322 cod procedura civila.
Art. 324
Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti:
1. in cazurile prevazute de Art. 322 pct. 1, 2 si 7 alin. 1, de la comunicarea hotararilor definitive, iar cand hotararile au fost date de instante de recurs dupa evocarea fondului, de la pronuntare; pentru hotararile prevazute la punctul 7 alin. 2 de la pronuntarea ultimei hotarari;
2. in cazul prevazut de Art. 322 pct. 3, de la cel din urma act de executare;
3. in cazurile prevazute de Art. 322 pct. 4, din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea instantei penale de condamnare a judecatorului, martorului sau expertului ori de hotararea care a declarat fals inscrisul. In lipsa unei astfel de hotarari termenul curge de la data cand partea a luat cunostinta de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora;
4. in cazurile prevazute de Art. 322 pct. 5, din ziua in care s-au descoperit inscrisurile ce se invoca ori, dupa caz, din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea desfiintata sau modificata pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere;
5. in cazurile prevazute de Art. 322 pct. 6, de la comunicarea hotararii definitive facuta statului ori celorlalte persoane de drept public sau de utilitate publica, sau de la intoarcerea disparutului ori de la dobandirea capacitatii; in aceste din urma doua cazuri termenul fiind de 6 luni.
In cazul Art. 322 pct. 8 termenul de revizuire este de 15 zile si se socoteste de la incetarea impiedicarii.
Pentru motivul prevazut la Art. 322 pct. 9, termenul este de 3 luni de la data publicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ultima modificare: Miercuri, 1 Decembrie 2010
Mihaela Nevoie, Avocat
de la comunicarea hotararii despre rezultatul recurs / sau de cand se scrie in condica pronuntarea?

cine poate sa imi interpreteze corect:
Art. 324
Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti:
1. in cazurile prevazute de Art. 322 pct. 1, 2 si 7 alin. 1, de la comunicarea hotararilor definitive, iar cand hotararile au fost date de instante de recurs dupa evocarea fondului, de la pronuntare

ce inseamna "dupa evocarea fondului" ?
- recursul meu a fost respins ca nefondat si nu s-a judecat faptul ca am contestat preavizul de concediere - (parte intrinseca din documentele de concediere )

de ce scrie la mine in certificatul de grefa cu care am fost reconcediat "irevocabila" iar revizuirea se refera explicit la hotarare "definitiva"...

ce sa inteleg?
Ultima modificare: Miercuri, 1 Decembrie 2010
ContSters83715, utilizator
Poate daca ne-ati indica ce anume motiv prevazut de 322 CPC vreti sa invocati am putea sa va dam un raspuns mai exact.
Revizuirea trebuie sa se circumscrie in unul din cele 9 cazuri de revizuire prevazute de lege, in alte conditii va fi respinsa ca inadmisibila.
Se verifica mai intai admisibilitatea cererii dumneavoastra.
Hotararea dvs este irevocabila , iar termenul de revizuire este cel prevazut de art.324 C.proc.civ.
Recursul nu presupune examinarea cauzei sub toate aspectele, ci numai un control al legalităţii hotărârii atacate, respectiv, al concordanţei acesteia cu dispoziţiile legii materiale şi procesuale aplicabile , fără a se putea administra, în principiu, probe noi şi fără a avea loc, deci, o nouă judecată în fond .
as dori raspuns
unde ma incadrez: 30 de zile de la comunicare sau de la pronuntare ??

Domnule Președinte
Subsemnatul………cu domiciliul în………………….,fiul lui....... și al......... născut la data de..... în........posesor al CI seria……..nr……… CNP ........... vă rog să binevoiți a lua act de prezenta cerere prin care solicit revizuirea sentintei nr. ....... din a Curtii de Apel Bucuresti.
Conform art. 322 C.p.c. solicitarea mea de revizuire este întemeiată,în drept, întrucât instanța nu s-a pronunțat asupra lucrului cerut, în fapt asupra contestației la preaviz și la desfacerea contractului de muncă și asupra nulității de drept a întregii proceduri de concediere. Solicit astfel instanței să constate că preavizul este parte integrantă și sine qua non a procedurii de concediere și că prin contestarea acestui element s-a cerut implicit, lucru recunoscut ulterior explicit, anularea însăși a concedierii, a deciziei de concediere și a desfacerii contractului de muncă. Rog instanța să constate că procedura de concediere a fost constant viciată așa cum a constatat și instanța de la Tribunalul din Sectorul..... București și că actul juridic de concediere în toată complexitatea sa (acte premergătoare,preavizul, comunicările verbale, comunicări către alte instituții, decizia de concediere, desfacerea contractului de muncă etc...) este lovit de nulitate absolută. Nu se poate invoca nici tardivitatea nici prematuritatea cererii mele deoarece procedura de concediere a fost atacată chiar în timpul desfășurării ei. Decizia de concediere nu este un act juridic de sine stătător și nici suficient prin sine însuși , ci face parte dintr-un tot organic inscindibil, oricare din elementele ei în defect atrăgând nulitatea întregului act. Pe de altă parte, la data de 28.01.2009, deci la numai 9 zile de la redactarea deciziei de concediere obiectul cauzei 4/4/2008 a fost tocmai “contestatie decizie concediere” obiect formulat și dezbătut în ședință publică la care părțile au fost prezente, ceea ce face inutilă invocarea excepției de tradivitate. Mai mult decât atât motivul invocat (tardivitatea) nu are corespondent în codul de procedură civilă sau în codul muncii pentru recurs, acesta având o cu totul altă întrebuințare și se referă strict la termenul de prezentare a apelului care ar putea fi respins ca tardiv (art. 293 din C.p.c). Instanța probabil a vrut să se refere la procedura perimării, ori în speța de față perimarea nu a fost niciodată invocată și nici nu ar putea fi invocată... Rog instanța de asemenea să se autosesizeze că un document lovit de nulitate absolută ( în cazul de față decizia de concediere, nu poate să producă efecte juridice și nu este necesar să existe o cerere sau ca cineva să constate nulitatea lor, ori în speța de față este vorba tocmai de documente nule de drept care au produs efecte juridice vătămătoare.
Mai solicit instanței ca pentru motivele prezentate să dispună respingerea recursului formulat de ....... FC........ ca nefondat.
Ultima modificare: Miercuri, 1 Decembrie 2010
ContSters83715, utilizator

Alte discuții în legătură

Revizuire - art.322 pct.1 si 7 raluca30 raluca30 Buna ziua, ma adresez specialistilor in drept cu rugamintea de a ma ajuta avand in vedere urmatoarea situatie: - litigiu de munca solutionat cu hotarare ... (vezi toată discuția)
Termen de exercitare a caii revizuirii avvaslui avvaslui As dori opini in ceea ce priveste momentul de la care se calculeaza termenul de o luna pentru revizuire. Astfel, impotriva unei decizii din apel s-a formulat ... (vezi toată discuția)
Revizuire decizie tribunal obiect fond funciar Adriana B Adriana B Desi am castigat in prima instanta, judecatoria admitandu-mi cererea de reconstituire a dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991, comisia locala a ... (vezi toată discuția)