avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 211 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... rog furnizati-mi o fisa de post dir. general!
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

rog furnizati-mi o fisa de post dir. general!

Profilul firmei este de confectii.Mi-ar fi de ajutor daca mi-ati oferi un model de fisa de post pt. functia de DIRECTOR GENERAL.
Multumesc anticipat celor care vor da dovada de promptitudine.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 10:19, 18 Martie 2008
DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR GENERAL
RELAŢII IERARHICE:
 este subordonat: Consiliului de Administraţie (CA)
 are în subordine: - Director Economic
- Director Vânzări şi Marketing
- Director Resurse Umane
- Director Tehnic
- Director Tehnologia Informaţiei
RELAŢII FUNCŢIONALE: Aprobă procedurile de importanţă generală pentru organizarea şi derularea proceselor principale la nivel de firmă.
În acest sens, are relaţii cu: Directorii
RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de organele de control de specialitate, în relaţia cu furnizorii, clienţii, persoanele/organizaţiile din ţară şi din străinătate cu care intră în contact în interes de serviciu.

ACTIVITÃŢI PRINCIPALE:
1. STABILEªTE OBIECTIVELE GENERALE DE DEZVOLTARE ALE FIRMEI, ÎN CONCORDANŢÃ CU STRATEGIA ELABORATÃ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
2.IDENTIFICÃ OPORTUNITÃŢI DE AFACERI
3.REPREZINTÃ FIRMA ÎN RELAŢIILE PROTOCOLARE CU FURNIZORII, CLIENŢII ªI ALTE ORGANISME/ORGANIZAŢII CU IMPACT REAL/POTENŢIAL ASUPRA REZULTATELOR FIRMEI
4. ASIGURÃ MANAGEMENTUL FIRMEI
5.ASIGURÃ REŢEAUA DE RELAŢII NECESARÃ DEZVOLTÃRII ACTIVITÃŢII FIRMEI

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):
1.Stabileşte obiectivele de dezvoltare ale firmei, în concordanţă cu strategia elaborată de Consiliul de Administraţie
 Stabileşte anual, împreună cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale de dezvoltare
 Comunică obiectivele şi urmăreşte ca acestea să fie comunicate întregului personal
 Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor
 Stabileşte obiective personale şi pentru top-management în strictă concordanţă cu obiectivele firmei
Participă la elaborarea bugetului,
 Aprobă sistemul de raportare folosit pentru urmărirea realizării bugetului
2.Identifică oportunităţi de afaceri
 Monitorizează piaţa şi identifică tendinţele de dezvoltare
 Analizează oportunităţile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi social
 Identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei
 Identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri
3. Reprezintă firma în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organisme/organizaţii cu impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei
 Asigură o bună imagine a firmei pe piaţă
 Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienţi, organisme financiare şi instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate
 Dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziţiei firmei
4. Asigură managementul firmei
 Comunică managementului valorile şi obiectivele strategice ale firmei
 Stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor
 Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuţie, financiare, service, resurse umane)
 Participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate
 Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine
 Asigură un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite
 Identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului firmei
 Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale managerilor din subordine
 Evaluează periodic activitatea managerilor din subordine
 Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
 Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine
 Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine
 Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine
5. Asigură reţeaua de relaţii necesară dezvoltării activităţii firmei
 Evaluează potenţialul furnizorilor şi al clienţilor
 Stabileşte posibile căi de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice
 Elaborează planuri de afaceri şi le implementează
 Dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de implicare în activitatea firmei

RESPONSABILITÃŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
 Calitatea relaţiei cu furnizorii şi clienţii
 Folosirea eficientă a resurselor firmei
 Respectarea obligaţiilor firmei faţă de furnizori, clienţi, organele financiare şi organismele guvernamentale
 Asigurarea drepturilor băneşti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale şi legislaţiei muncii
 Îndeplinirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor faţă de bănci, furnizori şi clienţi
 Calitatea climatului organizaţional
 Calitatea managementului firmei
 Corectitudinea datelor raportate
Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:
 Coordonarea eficientă a personalului din subordine
 Utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu echipamentele şi consumabilele necesare
 Calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru
 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

AUTORITATEA POSTULUI:
 Decide asupra noilor direcţii de dezvoltare
 Stabileşte planurile de vânzări şi profit
 Semnează documentele de angajare, colaborare şi încetare a relaţiilor de muncă
 Semnează deciziile de modificare a funcţiei/salariului pentru angajaţii firmei
 Semnează organigrama şi nomenclatorul de funcţii al firmei
 Semnează contracte cu furnizorii, clienţii şi partenerii strategici
 Aprobă procedurile de interes general ale firmei
 Semnează referate de investiţii, statele de plată şi rapoartele financiare ale firmei
 Solicită rapoarte de activitate şi ia măsurile necesare în vederea creşterii eficienţei activităţii firmei
 Utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina şi calculatorul puse la dispoziţie de firmă
 Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine
 Aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor
 Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fisa de post cirsteaioana cirsteaioana Buna ziua Ma poate ajuta cineva cu fisa de post pt DIRECTOR GENERAL pt firma de paza si protectie-CAEN 8010 Multumesc frumos. (vezi toată discuția)
Fisa postului manager portofoliu deeandr deeandr as dori daca sa poate o fisa de post pentru managerul de portofoliu cat de repede posibil (vezi toată discuția)