avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 664 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit IMPOZIT PE PROFIT
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

IMPOZIT PE PROFIT

BUNA ZIUA
in final vom depune 2 declaratii 101 pentru per 01-30 sept si 01oct-31 decem?
cum se calculeaza impozitul pe profit pe trim IV?
se calculeaza pt cele 3 luni cu cota de 16% sau de calculeaza cumulat de la inceputul anului?#-o:((:sorry:
multumesc
Cel mai recent răspuns: ContSters123067 , utilizator 20:27, 5 Ianuarie 2011
Buna ziua

Vor exista doua perioade distincte pentru care se va calcula impozitul anual i se vor depune declaratii anuale de impozit pe profit 01 ianuarie - 30 septembrie 2010  01 octombrie - 31 decembrie 2010

Contribuabilii care definitivează până la 25 aprilie închiderea exercitiului financiar anterior

25 ianuarie 2011 termen de depunere pentru:
Declaratia 100 privind obligatiile de plată la bugetul de stat aferent trim. IV
25 februarie 2011 termen de depunere pentru:
Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2010
25 aprilie 2011 termen de depunere pentru:
Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru perioada 1 octombrie -31 decembrie 2010

Perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2010 : contribuabilii vor determina impozitul pe profit aferent acestei perioade si vor efectua comparatia cu impozitul minim anual prevazut la art. 18 alin. (3) recalculat corespunzator pentru perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2010 prin împartirea impozitului minim anual la 12 şi inînmultirea cu 9, stabilind impozitul datorat Perioada 01 octombrie - 31 decembrie 2010 : contribuabilii vor determina impozitul pe profit aferent acestei perioade
Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaz urmarindu-se metodologia de calcul prevazută de titlul II "Impozit pe profit" în mod corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veniturile iş cheltuielile înregistate.

Ultima modificare: Miercuri, 5 Ianuarie 2011
Popa Adrian, Contabil
cccristina a scris:

BUNA ZIUA
in final vom depune 2 declaratii 101 pentru per 01-30 sept si 01oct-31 decem?
cum se calculeaza impozitul pe profit pe trim IV?
se calculeaza pt cele 3 luni cu cota de 16% sau de calculeaza cumulat de la inceputul anului?#-o:((:sorry:
multumesc
Exemplu de calcul al impozitului pe profit trimestru 4 – 2010

Prin OUG nr. 87/2010 a fost eliminat impozitul minim. Masura eliminarii acestui impozit, coroborata cu celelalte prevederi ale ordonantei de urgenta va genera impartirea anului 2010, din punctul de vedere al impozitului pe profit, in 2 ani fiscali. Astfel in vederea definitivarii impozitului datorat pentru anul fiscal 2010, conform OUG 87/2010 (pct. 5) contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 (perioada ce poate fi analizata ca perioada fiscala separata):
- determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
- stabilirea impozitului pe profit datorat;

Exemplu:
Pe baza profitului contabil brut la 30 septembrie 2010 si a ajustarilor fiscale aferente perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie a rezultat un profit impozabil de 7.000 lei. Impozitul pe profit aferent este 7.000 x 16% = 1.120 lei.
Cum in anul 2009 veniturile luate in calcul la stabilirea marimii impozitului minim au fost de 48.500 lei, cuantumul anual al impozitului minim pentru anul 2010 este de 2.200 lei.
Pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 impozitul minim este de (2.200 /12) x 9 = 1.650 lei.
Comparand impozitul pe profit datorat pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 cu impozitul minim aferent acestei perioade rezulta ca se datoreaza un impozit pe profit de 1.650 lei.

– prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011;
NOUTATEA este data de faptul ca pana pe data de 25 februarie 2011 toti contribuabilii care in 2010 au datorat impozitul minim TREBUIE SA DECLARE IMPOZITUL AFERENT PERIOADEI 1 IANUARIE 2010 – 30 SEPTEMBRIE 2010 SI SA PLATEASCA IMPOZITUL REZULTAT DIN DEFINITIVAREA IMPUNERII.

Pe exemplu anterior, consideram ca evolutia impozitului pe profit si a impozitului minim pentru primele trimestre ale anului 2010 a fost urmatoarea:
- trimestrul I: impozit pe profit 2.300 lei, impozit minim 550 lei, deci impozit de plata pana pe 25 aprilie 2.300 lei.
- trimestrul II: impozit pe profit cumulat de la inceputul anului 2.000 lei, deci diferenta de impozit de plata -300 lei (2.000 – 2.300). Comparand cu impozitul minim rezulta obligatia de plata a sumei 550 lei, cu scadenta 25 iulie.
- trimestrul III: impozit pe profit cumulat de la inceputul anului 1.120 lei. Impozit platit la scadentele anterioare 2.300 + 550 = 2.850. Diferenta de plata 1.120 – 2.850 = – 1.730. Comparand cu impozitul minim rezulta un impozit de plata de 550 lei cu scadenta 25 octombrie 2010.
Aferent primelor 3 trimestre ale anului 2010 (perioada ce trebuie declarata in prima declaratie 101 aferenta anului 2010) a platit in cursul anului un impozit de 3.400 lei. Din definitivare rezulta un impozit de recuperat de 3.400 – 1.650 = 1.750 lei.

b) pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010:
- contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).

Conform noii versiuni a alin (17) al art 34 din Codul fiscal ((17) In aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II «Impozitul pe profit» in mod corespunzator pentru cele doua perioade, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate.) pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010 se determina profitul impozabil si impozitul pe profit ca si cum aceasta perioada ar fi fost un an fiscal distinct.

Continuand exemplul presupunem ca profitul impozabil aferent perioadei 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010 este de 2.000 lei. Impozitul pe profit aferent perioadei este de 2.000 x 16% = 320 lei, deci contribuabilul va datora pentru acest „al doilea an fiscal al anului 2010” suma de 320 lei.
Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent acestei perioade trebuie sa tinem cont de urmatoarele:
1) Conform art 34 alin (1) lit b) (am scos din prezentare contribuabilii care platesc impozit sub forma de plati anticipate) contribuabilii au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol nu se prevede altfel. Pe de alta parte la alin (10) al aceluiasi articol mentioneaza urmatoarele: contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 alin. (1). Deci, in contul trimestrului IV ar trebui platit suma de 550 lei (cea platita si in trimestrul III 2010, scadenta fiind 25 ianuarie), iar coroborat cu prevederile alin (1) ale art 35 depunerea declaratiei si definitivarea impozitului (cu recuperarea diferentei de 320 – 550 = 230 lei) sa se realizeze pana la 25 aprilie 2011
2) Fata de cele mentionate la punctul anterior avem insa o serie de exceptii:
i) alin (5) art 34: Contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, iar coroborat cu prevederile art. 35 alin (1) aceasta data este si data scadenta pentru depunerea declaratiilor cu privire la impozitul pe profit.
In cazul acestor contribuabili, chiar daca in mod normal ei determina impozitul pe profit anual, eliminarea impozitului minim incepand cu 1 octombrie 2010 ii va obliga la impartirea perioadei fiscale in doua: 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 si 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010, cu aplicarea prevederilor specifice fiecarei perioade.
ii) alin (11) art 34: Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior (in cazul de fata e vorba de perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010), depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor (si conform prevederilor ordinelor care reglementau Declaratia 101, nu erau obligati la plata impozitului pe profit aferent trimestrului IV).

Alte informatii utile:

Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, fiecare perioada fiind considerata an fiscal in sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.
Incepand cu 1 octombrie 2010 (la determinarea impozitului aferent perioadei octombrie-decembrie 2010) prevederea referitoare la stabilirea scutirii de impozit pe profit in cazul profitului reinvestit referitoare la obligativitatea platii unui impozit minim se elimina (se abroga alin 10 al art 192: În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligaţi la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).)

Autor: Lucian Tatu, conf. univ.dr. la ASE Bucuresti, Catedra de Finante,

Redactor-sef Curierul fiscal

Prezentarea schematica a exemplului de mai sus:

Perioada ianuarie-septembrie 2010
Trimestru Impozit profit cumulat Impoz profit la trimestru Impozit minim Impozit declarat si de plata Impozit inregistrat cumulat
I 2300 2300 550 2300 2300
II 2000 0 550 550 2850
III 1120 0 550 550 3400
Total x x 1650 3400 x

In declaratia 101 aferenta perioadei ianuarie-septembrie 2010, ce are termen de depunere 25.02.2011 se va trece impozit pe profit de recuperat in suma de 1750 lei ( 550*3-3400).

Perioada octombrie-decembrie 2010

2000*16%=320

Declaratia 101 aferenta perioadei octombrie-decembrie 2010 are termen de depunere :

a) 25 aprilie, situatie in care se declara un impozit in trim IV= cu impozit trim III=550 lei conform exemplului dat , sau

b) 25 februarie , cand finalizam calculul si declaram in trim IV suma de 320 lei.In acest caz nu se mai depune declaratia 100 pentru impozitul pe profit pentru trim IV.

B-)

[ link extern ] /

Ultima modificare: Miercuri, 5 Ianuarie 2011
ContSters123067, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratia 100 trim.iv 2010 rodia rodia Va rog sa ma lamuriti cu privire la urmatoarea situatie: Trim.III - pierdere dar s-a declarat( in decl.100) si s-a platit impozitul minim de 550 lei. In ... (vezi toată discuția)
Impozit profit 2010 laracroft4368 laracroft4368 In perioada ianuarie-sept 2010 am avut pierdere fiscala, am declarat si platit impozit minim lanuvelul veniturilor din anul 2009. In oct-decembrie 2010 am ... (vezi toată discuția)
Impozitul minim Ana Muntianu Ana Muntianu S-a publicat O.U.G. 87/2010 privind abrogarea impozitului minim si O.U.G. 88/2010 privind modificarea Codului de Procedura Fiscala - M.O. ... (vezi toată discuția)