avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 746 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Recuperări de creanţe, datorii, ... POPRIREA TERTILOR DE CATRE FINANTE
Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

POPRIREA TERTILOR DE CATRE FINANTE

In cazul in care s-a primit de la finante o poprire pentru creantele datorate ale unui colaborator, dar in momentul respectiv nu exista nici-o suma. S-a facut acea declaratie la fisc ,cum ca nu exista nici-o creanta . Ulterior s-a reluat activitatea comerciala cu ace societate si facturile emise au fost insotite de chitante, care s-au achitat catre furnizor. La o perioada s-a primit de la fisc o adresa in care se precizeaza ca societatea datoreaza fiscului exact aceasi suma.:O
Ce e de facut in aceasta situatie???#-o:sorry:
Cel mai recent răspuns: ContSters158053 , utilizator 17:59, 14 Ianuarie 2011
cat timp poprirea la terti pe care a facut-o finantele exista la dv. si nu a fost ridicata trebuia sa o onorati
nu vad rostul adresei facute de societatea dv. catre finante
si nu faceau nici ei poprire fara un document in spate, respectiv o lista de clienti neincasati de la cel poprit
in momentul infiintarii popririi nu exista nici-o creanta ci doar un raport comercial 9 toate facturile erau achitate). ideea e ca dupa aceea s-a luat marfa( paine ) si s-a achitat cu chitanta, iar dupa 4 luni anaf-ul a trimis iar o instintare de infiintare a popririi insotita de o decizie alor, in care erau toate sumele ( valoarea facturilor pe cele 4 luni). Fabrica de paine cred ca era in reorganizare , iar in decembrie s-a declarat falimentul.
ce e de facut in acest moment, se poate face o contestatie sau ce
astept raspuns
va rog
va multumesc
SECŢIUNEA a 2-a
Executarea silită prin poprire

Art. 149
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
(1) Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
(2) Sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite.
(3) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectivă.
(4) Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă prin scrisoare recomandată, cu dovada de primire, terţului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.
(6) Poprirea nu este supusă validării.
(7) Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului.
(8) Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. În acest sens, terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
(9) După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat:
a) să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare;
b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta organul de executare.
(10) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit îi va anunţa în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 170.
(11) Pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, odată cu comunicarea somaţiei şi a titlului executoriu, făcută debitorului potrivit art. 44, o copie certificată de pe acest titlu va fi comunicată băncii la care se află deschis contul debitorului. Despre această măsură va fi înştiinţat şi debitorul.
(12) În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.
(13) Încălcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) şi (15) atrage nulitatea oricărei plăţi şi răspunderea solidară a terţului poprit cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător.
(14) Dacă debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie, organul de executare va înştiinţa de îndată în scris băncile pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor. În caz contrar banca este obligată să procedeze conform dispoziţiilor alin. (12).
(15) În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, băncile vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului.
(16) Dispoziţiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător.

Norme metodologice
CODUL DE PROCEDURA CIVILA

Art. 150
Executarea silită a terţului poprit
(1) Dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.
(2) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere.
(3) Pe baza hotărârii de menţinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate începe executarea silită a terţului poprit, în condiţiile prezentului cod.

va trimit maine normele la codul de procedura fiscala referitoare la acest articol ca nu le am in calculatorul asta, sa vedeti conditiile de validare a popririi
va rog sa imi dati un mesaj sa imi reamintiti
am revenit cum am promis
sa auzim de bine

Norme metodologice:

Art. 154

144.1. Când debitorii deţin titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale urmăribile, organul de executare poate proceda la aplicarea măsurilor de executare silită prin poprirea veniturilor rezultate din acestea. În acest caz terţul poprit este societatea comercială şi/sau autoritatea publică emitentă şi/sau intermediară a titlurilor de valoare respective.

144.2. Dacă debitorul are conturi deschise la mai multe bănci sau urmează să încaseze venituri rezultate din titluri de valoare ori alte bunuri mobile necorporale de la terţe persoane juridice pentru realizarea creanţei fiscale, în măsura în care este necesar, executarea silită prin poprire se poate întinde concomitent asupra mai multor conturi bancare ori asupra mai multor terţi popriţi.

144.3. Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde:

a) denumirea şi sediul organului de executare;

b) numărul şi data emiterii;

c) denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul terţului poprit;

d) temeiul legal al executării silite prin poprire;

e) datele de identificare a debitorului;

f) numărul şi data titlului executoriu, precum şi organul emitent;

g) natura creanţei fiscale;

h) cuantumul creanţei fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea, când acesta este mai mic decât cel evidenţiat în titlul executoriu, ca urmare a stingerii parţiale a debitului;

i) contul în care urmează a se vira suma reţinută;

j) semnătura şi ştampila organului de executare.

144.4. Salariile şi alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile, precum şi alte sume ce se plătesc periodic şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale debitorului sunt urmăribile în condiţiile prevăzute de art. 409 din Codul de procedură civilă.

144.5. În cazul în care debitorul îşi schimbă locul de muncă sau este pensionat, continuarea urmăririi prin poprire are loc potrivit art. 455 din Codul de procedură civilă.

Multumesc.
Te rog daca poti sa ma ajuti. Se poate face contestatie catre ANAF, daca da cum ar trebuii sa arate? Termenul in care ei zic ca se poate contesta este 30 zile (20 Ian 2011), darce sanse sunt de castig in fata lor.(
(Art. 150
Executarea silită a terţului poprit
(1) Dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.
(2) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere.
(3) Pe baza hotărârii de menţinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate începe executarea silită a terţului poprit, în condiţiile prezentului cod.)

Daca Firma respectiva face acea "instintare sau contestatie" si specifica ca in momentul de fata nu datoreaza nimic catre debitorul principal( e adevarat ca suma care au trimis-o a doua oara este valoarea din raportul comercial avut in perioada de la prima instintare de inf a pop.si a doua) el avand chitante emise de catre debitor , ce se intampla?
cum se mai pot recupera banii de la furnizor? , ei trebuiau sa primeasca instintarea ca au fost poprit tertul, raspunde in vrun fel?
Practic tert. pop. plateste de doua ori?
Scuza-ma ca te stresez
Daca poti ajuta-ma si cu un model de contestatie sau ce ar trebuii sa cuprinda:help::worthy:

Alte discuții în legătură

Recuperare creanta sorynagabryela sorynagabryela Buna ziua! Suntem o societate comerciala distribuitoare de produse din carne, pe baza de facturi fiscale, si, avem de recuperat de la diversi rau-platnici ... (vezi toată discuția)
Pot fi executat silit in calitate de asociat al unui af? indii indii Sunt asociat intr-un AF . Ficul ma poate executa pentru datoriile pa care le inregistrez pe cod fiscal la locul de munca unde lucrez acum, altul fata de cel ... (vezi toată discuția)
Poprire salariu girant jacqueline_k jacqueline_k Buna ziua! Vreau sa va intreb daca un executor judecatoresc poate cere societatii unde lucreaza salariatul infiintarea popririi pe 1/3 din veniturile sale ... (vezi toată discuția)