avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 794 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Fisa de evaluare a functionarului public de executie ...
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Fisa de evaluare a functionarului public de executie din primarie si promovarea in trepte de salarizare.

Sunt functionar public din anul 2000 acum referent clasa III superior treapta 3 gradatia 5 ,din anul 2005 nu sa mai acordat nici treapta nici gradatie iar fisa postului nu sa mai intocmit anual asa cum prevede legea .
Cine se face vinovat de aceste fapte din cadrul primariei si daca ma pot adresa parchetului pentru neglijenta in serviciu si abuz in functie ,mentionez ca primaria nu are serviciu personal ,de acesta se ocupa secretarul primariei??
Cel mai recent răspuns: Tanjiani , utilizator 07:12, 7 Aprilie 2011
Fisa de evaluare o intocmeste seful dumneavoastra direct si se vizeaza si contrasemneaza de secretar si primar.
In cazul in care nu aveti un sef direct (sef birou, sef serviciu) atunci probabil ca le intocmeste secretarul si le contrasemneaza primarul.
iar fisa postului nu sa mai intocmit anual asa cum prevede legea

Care este textul de lege care instituie obligativitatea intocmirii anuale a fisei postului???:hammer:

Sunt functionar public din anul 2000 acum referent clasa III superior treapta 3 gradatia 5 ,din anul 2005 nu sa mai acordat nici treapta nici gradatie

La fel unde scrie ca cineva era obligat sa va acorde "treapta"?
Gradatia 5 este maximul...#-o
de evaluare anuala a postului.!!!
Scuze??
Pot face plangere penala celui care nu si-a indeplinit obligatiile de serviciu!!!???
Ultima modificare: Joi, 7 Aprilie 2011
ANAFNAFA, utilizator
HOTÃRÂRE nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

ART. 107
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează de către evaluator.
(2) În sensul prezentei hotărâri, are calitatea de evaluator:
a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;
b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere;
c) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordine sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un funcţionar public de conducere, cu excepţia cazului în care există un raport direct de subordonare cu demnitarul;
c) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordine sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un funcţionar public de conducere, cu excepţia cazului în care există un raport direct de subordonare cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia;
d) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor;
e) demnitarul, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia.
e) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia.
ART. 108
(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.
(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al funcţionarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite;
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public este promovat în grad profesional.~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fisa de evaluare maria8574 maria8574 Buna ziua! As dori si eu daca se poate sa-mi spuneti pana la ce data se elibereaza fisele de evaluare, deoarece eu lucrez ca functionar public si nu am primit ... (vezi toată discuția)
Stabilire calificativ anual functionari publici cu doi evaluatori DIANA_RU DIANA_RU [b]Cum se pune in aplicare art. 108 al H.G. nr. 611 / 2008 care prevede : [/b] ART. 108 - (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie ... (vezi toată discuția)
Evaluare functionar public la reluare activitate DIANA_RU DIANA_RU Unui funcţionar public care a avut raportul de serviciu pentru concediu de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani i se poate întocmi raport de ... (vezi toată discuția)