avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 578 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Referat de specialitate - este bine intocmit?
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Referat de specialitate - este bine intocmit?

REFERAT DE SPECIALITATE
Privind acordarea de compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar .


Prezentul referat de specialitate este intocmit tinand cont de prevederile art.7 lit.q din H.G. nr. 1579/2005 si a art.40 alin (1) si (2) din LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006
privind apărarea împotriva incendiilor.
Conform acestor articole de lege :
- Legea 307/2006 -ART. 40 - (1) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are dreptul la indemnizaţii pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului.
(2) Cuantumul orar al indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte şi se acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii.
-HOTARAREA nr. 1.579 /2005 art 7 lit.q) compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte
activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar; cuantumul orar al
compensatiei acordate voluntarului se stabileste si se achita de consiliul local, diferentiat pe categorii de functii, si nu poate fi mai mic decat cuantumul orar calculat la valoareasalariului lunar minim pe economie.
-ART.13 LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 ,privind apărarea împotriva incendiilor lit.(b),(f) si (g) care spun:
b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
-ART.108 Legea 53/2003-Codul Muncii care spune: Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.

-art. 18 Legea voluntariatului care spune :
Se excepteaza de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituie conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare*).
• Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 a fost abrogata prin Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006. Legea nr. 307/2006 nu mai reglementeaza "serviciile de pompieri civili", ci consacra "serviciile de urgenta voluntare sau private".

-ART.38.-LEGEA NR.215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA : Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Deasemeni Conform Ordinului 718/30 iunie 2005, modificat prin Ordinul 195/2007 privind Criteriile de perfomanta ,privind structura organizatorica si dotare a Serviciilor voluntare , prevede la art.12. paragraph 6 –noile functii ale serviciului care spune :

10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Serviciul voluntar se incadreaza cu personal angajat si cu personal voluntar.
(6) Functiile personalului din serviciul voluntar sunt urmatoarele:
a) sef serviciu;
b) sef compartiment pentru prevenire;
c) specialist pentru prevenire;
d) sef formatie interventie, salvare si prim ajutor;
e) sef grupa de interventie;
f) sef echipa specializata;
g) servant;
h) conducator autospeciale.

propun urmatoarele niveluri de tarifare.

T.O.(LEI/ORA)=TARIF ORAR MINI=SALARIU MINIM PE ECONOMIE/170ORE

Categorii de functii in SVSUcf.Ord.718/2005 modificat prin Ordinul 195/2007 Tarif orar (lei/ora)
Sef formatie de interventie 2.75T.O.
Sef compartiment de prevenire 2,4 T.O.
Sef grupa de stin incendii 1.85.T.O.
Specialist prevenire 2.T.O.
Servant voluntar stins incendii 1.5T.O.
Conform Organigramei Serviciului Public Voluntar Pentru Situatii de Urgenta aprobat de catre Consiliul Local Vulturu ,propun acordarea acestor compensatii in bani urmatorilor voluntar incadrati in acest serviciu.

Compartiment prevenire:
1. Sef compartiment (170x2.4=408lei)
2. Specialist prevenire (170x2=340lei)
3. Specialist prevenire (170x2=340lei)
4. Specialist prevenire (170x2=340lei)

Grupa de stins incendii
1. Sef grupa de interventie (170x1.85=314,5lei)
2. Servant voluntar stins incendii 170x 1.5=255 lei)
3. Servant voluntar stins incendii (170x1.5=255lei)

Deasemeni, vã rog, domnule primar sa aprobati dotarea Sefului Serviciului cu telefon de servici pentru a putea comunica cu structurile de specialitate in caz de situatii de urgenta.

Remunerarea voluntarilor se va face in baza documentelor care atesta participarea la actiunile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta , avizate de Seful Serviciului si aprobate de Primar
Avand in vedere cele de mai sus propun elaborarea si aprobarea unui proiect de hotarare in acest sens luand in considerare si numarul mare de situatii de urgenta (incendii la gospodariile populatiei si arderi necontrolate pe sute de hectare) de la inceputul anului 2011 si pana in present.

Domnul secretar ,spune ca daca folosesc art.108 din Legea 53/2003 Codul Muncii Muncii nu mai pot obtine compensatii in bani pentru personalul voluntar ce incadreaza Serviciu pe baza unui contract de voluntariat .
Dar acest articol de Lege il invoca tocmai H.G.1579/2005 care spune:
CAP. IV Drepturi si obligatii
SECTIUNEA 1 Drepturi
ART. 7
g) durata timpului de lucru stabilita in conditiile prezentului statut si cu respectarea duratei timpului de munca prevazut de art. 108 si urmatoarele din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, sa nu afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale voluntarului;
h) pastrarea locului de munca si a drepturilor salariale la institutia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada in care participa la interventii, cursuri de pregatire sau concursuri profesionale;
Dl secretar invoca ceva de genul , ca legea nu-i mai permite sa plateasca orele suplimentare apoi ma plimbat in zona posturilor vacante , ma rog nu stiu ce legatura au acestea cu art.108.
Va rog sa-mi spuneti este bine intocmit din punct de vedere juridic referatul .
Va multumesc anticipat.
Cel mai recent răspuns: mihaicalinescu2005 , utilizator 21:30, 14 Aprilie 2011
sincer...parerea mea... e o prostie. :)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Functia de sef svsu amfir amfir Functia de sef Serviciu Serviciu Public Voluntar Pentru Situatii de Urgenta este sau nu o functie de conducere. ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ Nr. 25 din 21 ... (vezi toată discuția)
Svsu În alertà -condiþii de profesioniºti la încadrare,ultimii la renumerare pompierii iernut pompierii iernut În toată lumea civilizată au fost create servicii pentru situaţii de urgenţă care să execute intervenţii rapide şi eficiente pentru salvarea ... (vezi toată discuția)
Statut si salarizare sef svsu zama cristian zama cristian De ce nu toti cei incadrati in aceasta meserie nu au acelasi statut.Sunt colegi care sunt incadrati ca si functionari publici,sunt si altii care sunt personal ... (vezi toată discuția)