avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 559 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Fonduri europene, finanţări ... Salut. Pentru infiintare SRL-D care e procedura?
Discuție deschisă în Fonduri europene, finanţări nerambursabile, grant-uri

Salut. Pentru infiintare SRL-D care e procedura?

am si eu o intrebare?Daca imi deschid SRL D trebuie sa am neaparat proiect si care sunt pasi pe care trebuie sa i parcurg.
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 21:31, 15 Mai 2011
Normele de aplicare ale Ordonantei nr. 6/2011,referitoare la SRL-D

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti, care indeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de inscriere in program, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridica deplina de exercitiu, au varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului
b) anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei intreprinderi constituite in spatiul economic european;
c) infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei Ordonante de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;
d) declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.
Daca la data inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului, conditia referitoare la varsta este indeplinita, aceasta se considera indeplinita pe intreaga perioada de acordare a facilitatilor.

Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale ordonantei de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;
b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordonantei de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;
c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, asa cum se prevede in Art. 3.1 al prezentului Ghid;
d) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e) are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).

Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la Registrul Comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social. Prin derogare de la art. 36 din Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numele unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime “societate cu raspundere limitata – debutant” sau abrevierea “S.R.L. – D.”.

In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:
a) sa notifice in scris cu privire la infiintare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. si Cooperatie(O.T.I.M.M.C.) al Agentiei, in a carui raza de competenta isi are sediul, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta. Lista O.T.I.M.M.C. se gaseste in anexa nr.4 la prezentul ghid;
b) sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga si sa mentina in activitate cel putin 2 (doi) salariati de la momentul obtinerii facilitatilor mentionate la art. 5 lit. a) si/sau b) si/sau c) din OUG nr. 6 din data de 09.02.2011, pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant;
c) sa reinvesteasca, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;
d) sa depuna la Agentie prin O.T.I.M.M.C in a carui raza de competenta isi are sediul, situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres, pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul in care s-a obtinut ajutorul nerambursabil.

Tipurile de facilitati pentru microintreprinderea S.R.L. – D.
a) acordarea de catre Agentie a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro,echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
b) garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Agentie, cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;
c) scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii;
e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C., in a carui raza de competenta isi are sediul social.

Cheltuieli eligibile

Planul de afaceri trebuie sa cuprinda investitii in active corporale si/sau necorporale, pe o perioada determinata, in scopul realizarii unor obiective clare, concrete si reale.

1)Investitiile in active corporale:
a) terenuri pentru realizarea de constructii si/sau amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
b) constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea6;
c) achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Costurile de spatiu cuprind:
- Spatiu de birouri
- Spatiu de productie
- Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii
- Spatiu de depozitare
d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
f) Mijloace de transport, cu exceptia achizitiei de vehicule de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor.

2) Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare(francize, etichetare ecologica, etc.)

Sursa: www.costyconsult.wordpress.com

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Srl-d  am o firma infiintata acum aprox. 5 ani, care are activitatea suspendata si pe care nu am avut activitate in realitate, dar probabil 2-3 luni la inceput, pana ... (vezi toată discuția)
Pot sa-mi infiintez un srl-d si apoi sa aplic pt o finantare nerambursabila? LianaG LianaG Doresc sa obtin o finantare nerambursabila pentru infiintarea unei ferme. Stiu ca pentru ca sa pot incepe demersurile pentru asa ceva trebuie sa am o ... (vezi toată discuția)
Facilitati firme nou infiintate ancaciu ancaciu ce facilitati au firmele nou infiintate :impozit pe profit ,viramente salarii (vezi toată discuția)