avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 741 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie

cat este valabila adeverinta medicala eliberata de medicul de faminie -apt pentru munca. unde este reglementat?
Cel mai recent răspuns: voinea severica constantin , utilizator 13:58, 27 Mai 2011
Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii au elaborat un Dosar medical (care se gaseste la orice magazin care comercializeaza tipizate de birou). Acesta se completeaza de angajator cu datele viitorului salariat si cu riscurile postului si i se inmaneaza acestuia pentru a se prezenta la medicul de medicina muncii. Acesta stabileste ce investigatii medicale se fac (in functie de post) si apoi completeaza Fisa de aptitudine cu apt/inapt pentru postul respectiv. Dosarul medical ramane la medicul de medicina muncii iar un exemplar din Fisa de aptitudine merge la angajator si se ataseaza dosarului de personal al salariatului.
Astfel, HG 355/2007 stabileste:
ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor fata de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea imbolnavirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum şi a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.
ART. 2
În sensul prezentei hotărâri, supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de munca a lucrătorilor.
ART. 4
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurata de către medicii specialişti de medicina muncii.
ART. 5
(1) Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor.
(2) Evaluarea riscului asupra sănătăţii se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii o impun.
ART. 6
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din sectorul privat, sunt obligaţi sa respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
ART. 7
Angajatorii sunt obligaţi sa asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
ART. 8
(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în munca, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, promovarea sănătăţii la locul de munca.
ART. 9
(1) În sensul prezentei hotărâri, aptitudinea în munca reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/funcţia pentru care se solicita examenul medical.
ART. 13
Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în munca stabileşte aptitudinea/aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea permanenta sau temporară în munca pentru profesia/funcţia şi locul de munca în care angajatorul îi va desemna sa lucreze privind:
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de munca;
b) existenta/inexistenta unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de munca;
c) existenta/inexistenta unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
d) existenta/inexistenta unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigura servicii.
ART. 14
În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:
a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului, în situaţia prevăzută la art. 15 lit. b);
b) îndrumarea persoanei care urmează a fi angajata către alte locuri de munca;
c) includerea în circuitul informaţional şi operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicală deosebita.
ART. 15
Examenul medical la angajarea în munca se efectuează pentru:
a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminată;
b) lucrătorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati în alte locuri de munca ori alte activităţi;
c) lucrătorii care isi schimba meseria sau profesia.
ART. 16
(1) Examenul medical la angajarea în munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) În situaţia schimbării locului de munca, lucrătorul este obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior.
(3) Examenul medical la angajarea în munca consta în:
a) anamneza medicală profesională şi neprofesionala şi examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;
b) examenele medicale clinice şi paraclinice, conform modelului de fişa prevăzut în anexa nr. 1.
(4) La indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în munca pentru locurile de munca şi activităţile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde şi examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.
(5) Rezultatele examenului clinic şi ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical.
(6) Medicul specialist de medicina muncii, în baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical şi a examenelor medicale efectuate, completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.
(7)Numai medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical prevăzut la alin. (3).
3 luni de la data emiterii
unde este prevazut termenul de 3 luni de la data emiterii. Multumesc.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fisa aptitudini daniela-claudia daniela-claudia Va rog sa-mi spuneti daca fisa de aptitudini este obligatorie, cand se elibereaza si daca trebuie sa fie pastrata la dosarul personal sau in alta parte. (vezi toată discuția)
Medic medicina muncii Floricica55 Floricica55 Buna ziua! lucrez intr-o unitate de sanatate publica si am incheiat contract de prestari servicii pentru servicii de medicina muncii cu firma privata.As dori ... (vezi toată discuția)
Angajatorii si medicina muncii Octavia Turbatu Octavia Turbatu http://www.legislatiamuncii.manager.ro Potrivit art. 6 din Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006, angajatorul are obligatia de a asigura ... (vezi toată discuția)