avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 438 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale fuziune firme
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

fuziune firme

As vrea sa stiu ce presupune o fuziune prin absorbtie, in principiu. In concret un IMM vrea sa absoarba o microintreprindere. Micro este firma de proiect intr-un proiect greenfield, are 1 angajat, teren, avize si certificat urbanism. Eu sunt IMM si vreau sa fuzionez cu aceasta micro, sa pastrez istoricul meu ca IMM, inclusiv denumire, dar sa ramana valabile avizele si certificatele de pe micro. E posibil si in ce conditii ? sau ce presupune ? Mii de multumiri. Dan
Cel mai recent răspuns: ContSters59477 , utilizator 11:29, 11 Iulie 2008
Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis altei societati deja existente sau unei noi societati care se constituie.
Fuziunea se realizeaza fie prin absorbirea unei societati de catre o alta societate, fie prin contopirea a doua sau mai multe societati
1.Fuziunea prin absorbtie are loc atunci cand o societate este de acord sa transfere patrimoniul altei societati. Transferarea patrimoniului se poate face in totalitate sau partial. Societatea care absoarbe dobandeste atat drepturile cat si obligatiile celei absorbite.
2.Fuziunea prin absorbtie reprezinta operatiunea prin care una sau mai multe societati transmit alteia, ca urmare a dizolvarii fara lichidare, totalitatea activului si pasivului patrimonial, atribuindu-se actionarilor sau asociatilor societatilor absorbite actiuni sau parti sociale si, eventual, o sulta in numerar, care sa nu depaseasca un procent de 10% din valoarea lor nominala sau, in lipsa acesteia, valoarea lor contabila.

Legea nr. 31/1990
Art. 238. - (1) Fuziunea este operaţiunea prin care:
a) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate; sau
b) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate.
(2) Divizarea este operaţiunea prin care:
a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate;
b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile nouconstituite şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate.
(21) Divizarea poate avea loc şi prin transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una sau mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(3) Fuziunea sau divizarea se poate face şi între societăţi de forme diferite.
(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definită la alin. (1) ori (2), poate fi efectuată chiar dacă societăţile dizolvate sunt în lichidare, cu condiţia ca acestea să nu fi început încă distribuirea între asociaţi a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 160 din Legea nr. 441/2006.
- Alineatele (1) şi (2) au fost modificate prin art. I pct. 59 din O.U.G. nr. 82/2007.
- Alineatul (21) a fost introdus prin art. I pct. 60 din O.U.G. nr. 82/2007.

Art. 239. - (1) Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de fiecare societate în parte, în condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societăţii.
(2) Când acţiunile sunt de mai multe categorii, hotărârea asupra fuziunii/divizării, în temeiul art. 113 lit. h), este subordonată rezultatului votului pe categorii, dat în condiţiile art. 115.
(3) Dacă, prin fuziune sau divizare, se înfiinţează o nouă societate, aceasta se constituie în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru forma de societate convenită.
Art. 240. - Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 161 din Legea nr. 441/2006.

Art. 241. - Administratorii societăţilor care urmează a participa la fuziune sau la divizare vor întocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
a) forma, denumirea şi sediul social ale tuturor societăţilor implicate în fuziune sau divizare;
b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării;
c) condiţiile alocării de acţiuni la societatea absorbantă sau la societăţile beneficiare;
d) data de la care acţiunile sau părţile sociale prevăzute la lit. c) dau deţinătorilor dreptul de a participa la beneficii şi orice condiţii speciale care afectează acest drept;
e) rata de schimb a acţiunilor sau părţilor sociale şi cuantumul eventualelor plăţi în numerar;
f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
g) drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deţinătorilor de acţiuni care conferă drepturi speciale şi celor care deţin alte valori mobiliare în afară de acţiuni sau măsurile propuse în privinţa acestora;
h) orice avantaj special acordat experţilor la care se face referire la art. 2433 şi membrilor organelor administrative sau de control ale societăţilor implicate în fuziune sau în divizare;
i) data la care au fost aprobate situaţiile financiare ale societăţilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii sau ale divizării;
j) data de la care tranzacţiile societăţii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinând societăţii absorbante sau uneia ori alteia dintre societăţile beneficiare;
k) în cazul divizării:
- descrierea şi repartizarea exactă a activelor şi pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societăţile beneficiare;
- repartizarea către acţionarii sau asociaţii societăţii divizate de acţiuni, respectiv părţi sociale, la societăţile beneficiare şi criteriul pe baza căruia se face repartizarea.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fuziune!!! - neacordare parti sociale mmer mmer exista situatii/cazuri in legatura cu o fuziune, cand e posibil sa nu se acorde actionarilor din societatile absorbite parti sociale la societatea absorbanta ... (vezi toată discuția)
Fuziune firme CAMELIAPINDICHI CAMELIAPINDICHI ASOCIATII FIRMEI ABSORBITE POT CEDA ACTIUNILE ASOCIATULUI UNIC AL FIRMEI ABSORBANTE? (vezi toată discuția)
Plata in numer cu ocazia fuziunii Gabriela  CHIRAZOF Gabriela CHIRAZOF Art. 238 alin. (2) lit. a) din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare prevede că divizarea este operatiunea prin care: a)o societate, dupa ... (vezi toată discuția)