Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 423 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Ordin nr. 1984 din 11 mai 2011
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Ordin nr. 1984 din 11 mai 2011

Buna,
poate cineva sa-mi spuna daca Ordinul nr. 1984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA este ptr societatile care se infiinteaza sau si ptr cele care sunt deja infiintate.
Cazul meu este urmatorul: societatea am infiintat-o in aug 2010 , am optat ca platitor de tva iar la sf anului nu am avut cifra de afaceri mai mare de 35000euro. In 2011 am ramas in continuare platitor de tva.
As dori sa stiu daca societatea mea se supune acestiu ordin.

Multumesc
Cel mai recent răspuns: me.elena , utilizator 17:08, 28 Mai 2011
Prezentul ordin face referire la persoanele impozabile care solicita inregistrarea ca platitoare de TVA.

Referitor la inregistrarea in scopuri de TVA, ANAF face urmatoarele precizari:

In baza art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, organele fiscale competente stabilesc daca persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (1) lit. a) si lit. c) justifica intentia si
capacitatea de a desfasura activitati economice, pentru a fi inregistrate in scopuri de TVA.

Prezentam continutul art. 153 alin. (1) lit. a) si lit. c) din Codul fiscal :

"Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;

2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
b) (...)
c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.� O.M.F.P. nr. 1984/2011 publicat in M.O. nr. 361/24.05.2011 stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt supuse inmatricularii la Registrul comertului, criterii pe care le prezentam mai jos:

a) persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitatii economice.

Pentru a dovedi ca persoana impozabila nu se afla in aceasta situatie, anexa la declaratia de mentiuni trebuie sa fie insotita de un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte fie ca persoana impozabila indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile prcizate in declaratia-tip, fie ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 75/2001 privind organozarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conditia se refera:

* la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
* la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la paragraful anterior infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) criteriul care face obiectul verificarii faptice, privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, dupa caz, sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara;

d) criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 2 la O.M.F.P. nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Persoanele impozabile mentionate mai sus care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si lit. c) trebuie sa depuna la organul fiscal urmatoarele documente:

- Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica ( formularul 010);

- Anexa potrivit modelului din anexa nr. 1 la O.M.F.P. nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA care serveste la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor respective de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii /prestarii se considera a fi in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

- certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte fie ca persoana impozabila indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile prcizate in declaratia-tip, fie ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

- copia documentului/documentelor din care rezulta detinerea legala a spatiului/spatiilor cu destinatie de sediu social/sedii secundare declarate.

- copii legalizate ale documentelor de identitate ale administratorilor.

Organul fiscal competent in functie de indeplinirea/neindeplinirea criteriilor stabilite, precum si de punctajul obtinut inregistreaza/respinge inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile.

Decizia privind inregistrarea/respingerea inregistrarii in scopuri de TVA se emite si se comunica contribuabilului potrivit procedurii aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1967/11.04.2011 publicat in M.O. nr. 271/18.04.2011.

Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile se considera valabila incepand cu :

a) data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in conditiile art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) prima zi a lunii urmatoare celei in care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul prevazut la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

In baza deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.


Sursa: www.contabilul.manager.ro
Buna ziua
Intrebarea mea este urmatoarea : daca infiintez acum o societate nu pot deveni platitor de tva la infiintare decat daca justific ca pana la sf anului depasesc plafonul de 35000 eur ? Eu asta inteleg din ordinul asta .De unde sa stiu eu cum va merge firma?Si mai ales daca este o firma de distributie care lucreaza numai cu pers juridice cum sa fie neplatitor de tva ?
Oare nu inteleg eu bine???#-o
Ultima modificare: Sâmbătă, 28 Mai 2011
me.elena, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Inregistrare ca platitor de tva za_creature za_creature Tocmai am infiintat un SRL care produce software la comanda, in care sunt unic asociat si administrator. Doresc in continuare sa ma inregistrez ca platitor de ... (vezi toată discuția)
Intreprindere individuala urgent sub_bass2002 sub_bass2002 Buna. Am si eu o intrebare. Am o intreprindere individuala si acuma am facut o lucrare in valoare de trei miliarde lei vechi. Daca fac factura depasesc ... (vezi toată discuția)
Omfp 1984/2011 Ana Muntianu Ana Muntianu In Monitorul Oficial nr. 361 din 24 Mai 2011 s-a publicat OMFP 1984/2011, ce stabileste ca [b][u]inregistrarea in scopuri de TVA[/u][/b] se poate face dupa un ... (vezi toată discuția)