avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 646 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general perimetru de consolidare fin contabila
Discuție deschisă în Contabilitate în general

perimetru de consolidare fin contabila

Buna seara!

Am o intrebare legata de perimetru de consolidare:

Este corecta consolidarea dintre o banca cu o SAI (o societate de administrare a investitiilor in care are participatie de 100%) si cu fondurile administrate de catre SAI (si aici alta intrebare: pentru toate sau numai pentru unitatile de fond detinute de banca?)?

Multumesc!
Cel mai recent răspuns: GHEORGHE POPA , Consultant fiscal 11:20, 20 August 2008
Despre consolidarea conturilor de grup se pot spune multe lucruri. Iti voi expune cateva idei principale si la final, o scurta bibliografie care sa te ajute in demersul de cercetare.


Potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, societăţile-mamă, definite astfel in reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, intocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate.
In ceea ce priveşte componentele situatiilor financiare consolidate, potrivit prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a privind conturile consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, acestea sunt bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat şi notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a prevăd, de asemenea, conţinutul, regulile de intocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale consolidate.


Conditii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate
O entitate trebuie să intocmească situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat dacă această entitate, denumită in Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, societate-mamă, face parte dintr-un grup de entităţi şi indeplineşte una din următoarele condiţii:
a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor intr-o altă entitate, denumită filială;
b) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale entităţii in cauză (filială) care au indeplinit aceste funcţii in cursul exerciţiului financiar, in cursul exerciţiului financiar precedent şi pană an momentul intocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate, au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot;
c) este acţionar sau asociat al unei filiale şi deţine singur controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor acelei filiale, ca urmare a unui acord incheiat cu alţi acţionari sau asociaţi;
d) este actionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra acelei filiale, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;
e) societatea-mamă deţine puterea de a exercita sau exercită efectiv, o influenţă dominantă sau control asupra unei filiale;
f) este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale acelei filiale;
g) societatea-mamă şi filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.

Procentajul de control reprezintă drepturile de vot de care dispune societatea controlantă in societatea controlată. Pe baza acestui procentaj se determina tipul de control şi se stabileşte metoda de consolidare ce se va aplica.

Procentajul de deţinere in capitalurile proprii ale societăţii controlate se utilizează la preluarea elementelor din situaţiile financiare ale acesteia, in funcţie de metoda de consolidare aplicată.


Potrivit prevederilor pct. 13 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, o societate-mamă este scutită de la intocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate dacă la data bilanţului său, entităţile care urmează să fie consolidate nu depăşesc impreună, pe baza celor mai recente situaţii financiare anuale ale acestora, limitele a două dintre următoarele trei criterii:

- total active 17.520.000 euro
- cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro
- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250

Potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, situaţiile financiare anuale consolidate se intocmesc la aceeaşi dată ca şi situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă, in condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
Atunci cand situaţiile financiare ale unei filiale, folosite la intocmirea situaţiilor financiare consolidate, sunt intocmite la o dată de raportare diferită de cea a societăţii-mamă, trebuie facute ajustări datorită efectelor tranzacţiilor sau evenimentelor semnificative care au loc intre acea dată şi data situaţiilor financiare ale societăţii-mamă.
Diferenţa dintre data de raportare a filialei şi data de raportare a societăţii-mamă nu trebuie să fie mai mare de trei luni. Lungimea perioadelor de raportare şi orice diferenţe intre datele de raportare trebuie să fie aceleaşi de la o perioadă la alta.


Situaţiile financiare anuale consolidate cuprind:
- bilanţul consolidat;
- contul de profit şi pierdere consolidat; şi
- notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
Aceste documente constituie un tot unitar.


In cazul in care societăţile de consolidat işi intocmesc situaţiile financiare intr-o altă monedă decat cea utilizată de societatea-mamă, este necesară conversia situaţiilor financiare ale societăţilor nerezidente.
Situaţiile financiare anuale ale societăţilor nerezidente sunt convertite după metoda cursului de inchidere.

Această metodă presupune:
a) in bilanţ:
- exprimarea posturilor din bilanţ, cu excepţia capitalurilor proprii, la cursul de inchidere;
- exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;
- inscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, ce reprezintă diferenţa dintre capitalurile proprii la cursul de inchidere şi capitalurile proprii la cursul istoric, precum şi diferenţa dintre rezultatul convertit la cursul mediu şi rezultatul la cursul de inchidere.
Rezerva din conversie inscrisă in bilanţ este repartizată intre societatea-mamă şi interesele minoritare;
b) in contul de profit şi pierderi – exprimarea veniturilor şi a cheltuielilor la cursul mediu.
In cazul in care, pentru conversia elementelor din contul de profit şi pierdere nu sunt disponibile cursuri medii sau cursul inregistrează variaţii semnificative, se vor utiliza cursurile de schimb existente la datele tranzacţiilor (cursurile de la datele angajării veniturilor şi cheltuielilor).

Multumesc pentru raspunsul postat de ghola.

in fapt, as fi dorit un raspuns direct legat de situatia prezentata.

Oricum, ceea ce a postat ghola imi este foarte util. Multumesc, inca o data!
Toate fac obiectul supravegherii pe bază consolidată de către Banca Naţională a României .
Va recomand alaturi de ceea ce este mai sus:
Regulament nr. 17 din 14/12/2006 la 01/01/2007 ,
Regulament nr. 22 din 14/12/2006 la 01/01/2007, emise de Banca Naţională a României si Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Plan de conturi ramona2008 ramona2008 Am o rugaminte, daca poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un plan de conturi, ultimul plan de conturi aparut si normele metodologice de utilizare a ... (vezi toată discuția)
D101+ bilant filofteea filofteea Buna ziua, in data de 21.02.2018 au incetat raporturile de munca cu societatea la care am lucrat in ultimii doi ani. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat ... (vezi toată discuția)
Sa- cenzori Silvia Dumitru Silvia Dumitru Buna ziua! O societate pe actiuni si-a restrans activitatea si mai functioneza decat cu un salariat. Pana acum a avut 3 cenzori care le expira mandatul .Pe ... (vezi toată discuția)