avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 385 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale SA- CENZORI
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

SA- CENZORI

Buna ziua! O societate pe actiuni si-a restrans activitatea si mai functioneza decat cu un salariat. Pana acum a avut 3 cenzori care le expira mandatul .Pe viitor aceasta societate poate sa functioneze decat cu un cenzor ? Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Constantin Vera , Contabil 18:57, 23 Iunie 2020

Buna ziua,

Existența cenzoratului este obligatorie prin Legea 31/1990, a societăților comerciale, actualizată la zi, conform următoarelor articole:

Art. 159:

(1) Societatea pe acțiuni va avea 3 cenzori și un supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(2) Cenzorii sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.

(3) Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul.

(4) La societățile pe acțiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei si Finanțelor.

In cadrul societăților cu răspundere limitată, conform art. 199 alin. 3:

(3) Dacă numărul asociaților trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.

Există și excepții, conform art. 160 alin 12, unde cenzorul poate fi înlocuit, la alegerea Adunarii Generale a Actionarilor, de către auditul financiar:

(12)Societățile pe acțiuni ale căror situații financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau opțiunii, în acest sens, a acționarilor pot să nu aplice prevederile art. 159 alin. (1), hotărârea în acest sens fiind luată de Adunarea Generala a Acționarilor.

Societățile care sunt supuse obligatoriu auditului finaciar, conform OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, sunt:

Art. 563.

(1) Situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit.

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. De asemenea, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două din cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

(3) Situațiile financiare anuale ale entităților mici și microentităților se verifică, după caz, de cenzori, potrivit legii.

În companiile mai mici, care nu se încadrează în condițiile enumerate mai sus, se aplica prevederile art. 199 alin 5:

(5) În lipsa de cenzori sau, dupa caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociați, care nu este administrator al societății, va exercita dreptul de control pe care asociații il au în societatile în nume colectiv.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Auditori la sa??pe ce perioada?? adela05 adela05 Va rog sa-mi spuneti daca legea imi impune un anumit termen pentru mandatul auditorilor la un SA, sau acesta poate sa fie pe orice perioada? Multumesc (vezi toată discuția)
Obligatie legala de auditare financiara robertsega32 robertsega32 Care sunt societatile care au obligatia legala de auditare financiara? Multumesc. (vezi toată discuția)
Situatii financiare contawest contawest La data de 31.12.2012 am depasit limitele celor doua criterii de marime total active si nr.mediu de salariati ce situatii financiare de depun? Va multumesc, (vezi toată discuția)