avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 574 soluții astăzi
Forum Discuţii diverse Oportunităţi de colaborare CABINET de AVOCAT caut ABSOLVENÞI de DREPT pentru ...
Discuție deschisă în Oportunităţi de colaborare

CABINET de AVOCAT caut ABSOLVENÞI de DREPT pentru COLABORARE

CABINET de AVOCAT caut ABSOLVENŢI de DREPT pentru COLABORARE, inclusiv INDRUMARE pe perioada STAGIATURII

Colaborarea se doreşte ca fiind un răspuns la necesităţile cabinetului şi o oportunitate pentru absolvenţii de drept care doresc să dobândească cunoștințe practice în domeniul dreptului comercial şi al dreptului civil sub forma unei colaborări înainte şi după susţinerea examenului de admitere în barou.

Cerințe minimale obligatorii: licenţiat în drept, cunoștințe solide de drept în domeniul de interes, responsabilitate, comunicativitate, rezistenţă la stres, dinamism, cunoașterea la nivel mediu-avansat a limbii engleze, cunoștințe de operare PC.

Condiţii oferite: cabinet în Bucureşti - Sectorul 3, zonă apropiată instanţelor de judecată, spaţiu de lucru propriu, dotări şi logistică necesară desfăşurării activităţii, program de lucru flexibil.

Candidaţilor care, după perioada de probă în cadrul cabinetului, vor promova examenul de barou, li se asigură îndrumare pe perioada stagiaturii, inclusiv încheierea contractului de colaborare.

Trimiteţi CV-ul dvs., o scrisoare de intenţie şi o copie a foii matricole şi a diplomei de licenţă (în format pdf sau jpg) la adresa de e-mail job.avocat@gmail.com.

Candidaţii selecționați în urma analizei CV-urilor şi a actelor de mai sus vor fi contactaţi în maxim 2 zile de la data primirii mesajului pentru interviu.
Ultima modificare: Joi, 4 Septembrie 2008
JOB - Cabinet de AVOCAT, utilizator
Anunţul dvs. pare în flagrantă contradicţie cu însuşi statutul profesiei de avocat:


www.avocatnet.ro/content/art...
Articolul 175
Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Este interzisa angajarea ca personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice superioare.


Norma aceasta este, într-adevăr, foarte discutabilă, însă continuă totuşi să fie în vigoare şi deci obligatorie.
Anunţul postat NU a avut în vedere "angajarea de personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice superioare" ci o COLABORARE motivată de necesităţile actuale ale cabinetului şi faptul că "la începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar".
Tot statutul la care faceţi referire în mesajul dvs. prevede că în cadrul formelor de exercitare a profesiei - cabinet individual, cabinetul asociat, societatea civilă profesională sau societatea civilă profesională cu răspundere limitată - îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau avocaţi salarizaţi, în baza unui contract de salarizare în interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii şi ale statututului.
Cabinetul urmăreşte a încheia pe viitor cu persoanele interesate / selecţionate un contract de colaborare între avocatul colaborator (stagiar) şi titularul cabinetului individual (ştiut fiind faptul că în general în luna noiembrie se organizează examentul de intrare în profesia de avocat) NU o angajare ca personal auxiliar.
Sperând în clarificarea aspectelor sesizate de utilizator, aşteptăm mesajele persoanelor interesate.
Sperând în clarificarea aspectelor sesizate de utilizator, aşteptăm mesajele persoanelor interesate.

"Utilizatorul şi-a clarificat aspectele sesizate" :) (totuşi, suntem pe un forum, discuţiile sunt directe, nu la persoana a III-a...)

Vă rog să nu înţelegeţi greşit "insistenţa" mea. Nu contest bunele intenţii pe care le aveţi (ca simplu absolvent de drept, ştiu foarte bine ce înseamnă ca un cabinet de avocaţi să facă o astfel de ofertă). Problema pe care încerc să o discut aici ţine mai mult de respectarea normelor care vă reglementează activitatea, ca profesie.

Spuneţi că oferta dvs. nu vizează "angajarea de personal auxiliar...", ci o "COLABORARE" foarte interesant motivată: necesităţile actuale ale cabinetului şi faptul că "la începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar" [citat din articolul 17 din Legea 51/1995].

Cred că amestecaţi puţin lucrurile. Legea amintită permite, într-adevăr, colaborările, însă sfera lor este restrânsă la experţi, specialişti (articolul 6), precum şi la alţi avocaţi (articolul 5). În condiţiile în care dvs. căutaţi absolvenţi de drept, pe care urmează să-i îndrumaţi pentru a deveni avocaţi, cred că nu vorbim tocmai despre "colaborare" în termenii legii. Ceea ce aţi citat se referă la cei care au fost admişi în barou (ca avocaţi stagiari), în urma promovării examenului de admitere - evident, nu cazul persoanelor cărora li se adresa anunţul.

Acum, sunt curios care este temeiul juridic al "colaborării" pe care o intenţionaţi dvs. Care este "negotium iuris", dacă vreţi...
Observ că aşteptaţi CV şi scrisoare de intenţie, oferiţi "program de lucru flexibil" şi menţionaţi o perioadă de probă - indicii inconfundabile ale unui contract de muncă. Dacă ar fi, totuşi, un contract individual de muncă, ar însemna să încălcaţi flagrant statutul profesiei (repet, prevederea este aberantă, dar atât timp cât este în vigoare trebuie respectată). Dacă vă gândiţi la o formă deghizată de prestare a muncii (ex. "contract de colaborare", "convenţie civilă de prestări servicii" etc. etc.), încălcaţi Codul Muncii (v. articolul 276 (1) e)) - subiect "răsdiscutat" pe acest forum.

Oricum, chiar şi cu o formă deghizată de contract de muncă, ştiţi prea bine că un contract nu se interpretează numai după descriptori (ex. titlu, denumirea părţilor etc.), ci după semnificaţia de ansamblu (v. în special articolele 977 şi 982 din Codul Civil). Or, în atare situaţie e greu (imposibil) de argumentat că "angajarea de personal auxiliar" nu ar coincide cu "colaborarea" pe care dvs. o propuneţi.

Q.E.D.

Aş prefera ca, dacă aveţi un răspuns, acesta să nu fie unul evaziv (de genul, "pierdem vremea", "nu înţeleg ce spuneţi", "nu am timp să răspund la aşa ceva"...).
Vă felicit pentru iniţiativă. Într-adevăr, tinerii absolvenţi de drept au mare nevoie de încrederea unor profesionişti din aceeaşi branşă (ştiu asta din propria experienţă), dar, în acelaşi timp este nevoie şi ca legea (oricât de prost făcută) să fie respectată ("chiar de ar pieri lumea"), mai ales de cei a căror ocupaţie este atât de strâns legată de, cel puţin, cunoaşterea legii.
Ultima modificare: Marți, 9 Septembrie 2008
klewos, utilizator
Pretindeţi cunoaşterea în amănunt a acestor chestiuni şi invocaţi prevederi legale.

Dacă analiza amănunţită a anunţului nostru NU v-a condus încă la scopul acestui mesaj (înţeles ca atare de cei interesaţi, dovadă fiind numărul mare de persoane care ne-au contactat) încercăm să vă explicăm mai clar: ne adresăm absolvenţilor de drept, firesc, în mare majoritate fără cunoştiinţe practice (şi afirmaţia nu este tendenţioasă, pentru că şi noi, cei ce propunem o astfel de colaborare, am fost în aceeaşi situaţie şi am parcurs aceleaşi etape), care intenţionează să susţină în anul 2008 examenul de admitere în avocatură (tocmai de aceea am solicitat copie a foii matricole şi a diplomei de licenţă, pentru a putea avea cel puţin o prezumţie că acest examen va fi promovat), profesie pe care nu o pot exercita, după promovare şi dobândirea calităţii de avocat stagiar, decât în condiţiile încheierii unui contract de colaborare cu un avocat definitiv, în condiţiile stabilite de lege (inclusiv aspectele financiare - retrocedarea lunară către avocatul stagiar - colaborator a unei sume din onorariile încasate de avocatul titular).

Profesia de avocat este una liberală şi prin urmare greşiţi când îi atribuiţi indicii specifice dreptului muncii.
Pentru o exemplificare a celor de mai sus vă cităm din cuprinsul contractului de colaborare - model prevăzut în Statul prefesiei de avocat:
Art. 3. - Beneficiarul se obligă:
4.1. să acorde sprijin şi informaţii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredinţate şi pentru a se valorifica/dobândi/perfecţiona pregătirea profesională şi deontologică a Colaboratorului;*)
*) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, Contractul se completează cu clauze specifice pentru formarea profesională iniţială.
Următoarele clauze fac parte de drept din conţinutul contractului atunci când colaboratorul este avocat stagiar:
Beneficiarul se obligă:
a) să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea profesională iniţială a colaboratorului pe dl./d-na .................... pe toată durata stagiului, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege şi Statutul profesiei;
b) să permită colaboratorului să participe la formele de pregătire şi formare profesională iniţială prevăzute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;
c) să asigure avocatului stagiar condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor specifice prevăzute de Lege şi Statutul profesiei;
d) să contribuie financiar la fondul pentru formarea profesională iniţială şi să achite contribuţia stabilită de barou, potrivit prevederilor Statutului;
e) să supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale şi la însuşirea regulilor deontologice de către colaborator pe toată perioada stagiului;
f) să repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrumător pentru asigurarea unui stagiu efectiv al colaboratorului;
Colaboratorul se obligă:
a) să informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participă pentru pregătirea şi formarea profesională iniţială, hotărâtă de organele profesiei, în termen rezonabil;
b) să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumător;
c) să respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract cu titlu de contribuţie la suportarea cheltuielilor de formare profesională iniţială prevăzute la capitolul VIII din prezentul contract.
4.1. să pună la dispoziţia "Colaboratorului" spaţiul de lucru, dotările şi logistica, pentru desfăşurarea activităţii, asigurând condiţii pentru păstrarea secretului profesional, primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, în spaţiile afectate desfăşurării activităţii "Beneficiarului".
4.2. să nu impună Colaboratorului un client sau un dosar/cauză ori să nu impună acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consultaţii etc. contrar principiilor deontologice;
4.3. să retrocedeze lunar Colaboratorului o cotă din onorariile încasate de Beneficiar în cuantum minim de ................ brut**);
4.4. să acorde Colaboratorului referinţele solicitate de acesta la încetarea Contractului;
4.5. să asigure Colaboratorului cel puţin ......... zile lucrătoare libere pe an, în vederea refacerii capacităţii sale de muncă;
4.6. să permită Colaboratorului accesul la formele de pregătire profesională iniţiale şi continuă, potrivit hotărârilor organelor profesiei.
**) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în Statutul profesiei.
Art. 4. - COLABORATORUL se obligă:
4.1. să-şi organizeze activitatea şi timpul de muncă în funcţie de obligaţiile profesionale asumate;
4.2. să depună toată diligenţa pentru a servi clientela încredinţată de Beneficiar, şi rezolva întocmai şi la timp lucrările repartizate;
4.3. să nu asiste, să nu reprezinte şi să nu acorde consultaţii juridice unor părţi cu interese contrare sau unor clienţi cu interese contrare Beneficiarului ori ale căror interese vin în conflict cu interesele altor clienţi ai Beneficiarului;
4.4. să respecte secretul profesional şi regulile de confidenţialitate cuprinse în prezentul Contract şi Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului;
4.5. să respecte Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului ale cărui prevederi i-au fost aduse la cunoştinţă Colaboratorului odată cu semnarea acestui Contract;
4.6. să depună toată diligenţa pentru a respecta strategia profesională generală a Beneficiarului şi să se abţină de la orice act de natură a afecta interesele clienţilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului;
4.7. să-şi îndeplinească întocmai şi la timp toate obligaţiile profesionale prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutul profesiei şi să-şi plătească la zi toate taxele şi contribuţiile datorate pentru formarea bugetului U.N.B.R., al baroului şi al Casei de Asigurări a Avocaţilor.

La începuturile profesiei, noi cei care am postat această propunere de colaborare, ne-am confruntat cu o situaţie mult mai "dramatică" decât a actualilor absolvenţi (numărul avocaţilor definitivi "dispuşi" la astfel de colaborări fiind cu mult, cu foarte mult mai mic şi în condiţii cu mult, cu foarte mult diferite ce cele oferite de noi ... şi poate înţelegeţi printre rânduri ceea ce nu este elegant să explicăm în scris).
Căutăm parteneri cu care să avem o colaborare constructivă pentru ambele părţi şi cu care, în viitor, să ne adresăm, privindu-ne în ochi, tradiţionalul "salut maestre". Dacă propria dvs. experienţă nu a fost tocmai plăcută, cred că ar trebui să ignoraţi mesajul nostru, atât timp cât nu vă suscită interesul în sesns pozitiv şi să nu ne mai faceţi să "pierdem vremea" cu răspunsuri mai mult decât evidente, pe care inexplicabil nu le sesizaţi.

Dacă nici aceste precizări nu vă sunt suficiente, aşteptăm din partea dvs. o altă propunere de rezolvare legală a acestei situaţii - colaborarea între un cabinet de avocat şi un absolvent de drept ce urmează a deveni avocat - deghizate, aşa cum lăsaţi să se înţeleagă, într-o adevărată exploatare a celor interesaţi şi o reală eludare a unor prevederi fiscale.
Vă dorim succes în rezolvarea "speţei".
Puteaţi salva spaţiul de pe această pagină evitând să trântiţi un citat imens, complet lipsit de relevanţă. Dacă aţi fi citit mai cu atenţie la ce părţi se referă contractul din care citaţi copios, aţi fi ajuns probabil la aceeaşi concluzie ca şi mine. Actul pe care îl invocaţi ca argument se referă la "avocat colaborator" (v. punctul 2 din "preambul"), respectiv la "avocat stagiar" (v. chiar citatul dvs. - articolul 4.1). O întrebare pentru dvs.: cum se face că o persoană care s-ar pregăti pentru admiterea în barou ar putea fi parte într-un contract în care calitatea care i se cere este aceea de avocat (stagiar sau definitiv)?!

V-aş putea reproşa pe un ton la fel de zeflemitor ca acela folosit de dvs. că "pare inexplicabil că nu sesizaţi nişte răspunsuri mai mult decât evidente". Prefer să vă las plăcerea de a vă descalifica singur şi voi atribui tipul ăsta de atitudine setului de "abilităţi" necesare meseriei...

Ca să răspund şi restului de susţineri pe care le faceţi, de asemenea, pe un ton total nepotrivit unei discuţii decente:

- nu pretind nimic, cu atât mai puţin "cunoaşterea în amănunt a unor chestiuni", invoc prevederile legale tocmai pentru că ele mă scutesc de justificări suplimentare (sper că "prevederile legale" pot fi acceptate ca un dat obiectiv, de netăgăduit);

- nicăieri în mesajele mele nu am lăsat nici măcar aluzia asocierii ofertei dvs. cu o "adevărată exploatare a celor interesaţi şi o reală eludare a unor prevederi fiscale"... aici fie sunteţi tendenţios, fie involuntar sunteţi trădat de propriul subconştient;

- faptul că profesia de avocat este una "liberală" nu este temei suficient pentru a susţine că "greşesc când îi atribui indicii specifice dreptului muncii"; văd iarăşi pe acest forum inepţia că o profesie, doar pentru că e "liberală", nu se subordonează legislaţiei în vigoare (deşi legea nu face o astfel de distincţie; nicăieri în toată stufoasa noastră legislaţie nu veţi găsi o listă cu profesii liberale/libere, reglementate substanţial, din care să reiese şi criteriul după care o ocupaţie capătă "distincţia" de "profesie liberală" precum şi posibilitatea de a deroga de la dreptul comun în domeniul muncii...).

Răspunsul la ultima dvs. întrebare este banal de simplu:

- faceţi oferta publică de colaborare, ca "maestru" pentru viitorii avocaţi stagiari;
- cereţi CV, scrisori de intenţie, foi matricole etc., creaţi-vă o bază de date pentru recrutarea viitorilor absolvenţi ai examenului de admitere în barou;
- puneţi condiţia ca eventuala colaborare să se desfăşoare numai după promovarea examenului de admitere în barou;
- ţinând cont că, după spusele dvs., examenul de admitere în barou se va susţine în noiembrie, aveţi puţină răbdare şi lăsaţi absolvenţii să se pregătească pentru examen;
- nu chemaţi la "program de lucru flexibil" persoane care, deşi au absolvit dreptul, încă nu au dobândit şi calitatea de avocat; nu aduceţi la muncă simpli absolvenţi dispuşi să renunţe la drepturile lor doar pentru că le oferiţi speranţa că vor lucra în avocatură - nu le cereţi, ca "discipoli", să facă activităţile non-juridice ale biroului dvs. (ex. diverse sarcini mărunte de secretariat: răspuns la telefoane, e-mail-uri şi faxuri, copiat şi arhivat acte, plimbat documente la diverse instituţii etc. etc.);
- după ce veţi avea rezultatele examenului de admitere în barou, faceţi selecţia celor care întrunesc exigenţele dvs. şi propuneţi-le contractele de colaborare din care aţi oferit citate - va fi totul perfect legal şi elegant rezolvat.

Mult succes.
Ultima modificare: Joi, 11 Septembrie 2008
klewos, utilizator

Alte discuții în legătură

Stagiatura 2theadvocate 2theadvocate Buna ziua! Ce costuri implica pt un avocat definitiv preluarea unui avocat stagiar, pe parcursul celor 2 ani de stagiatura? Multumesc pt eventualul raspuns. (vezi toată discuția)
Cabinet de avocat caut absolvenÞi de drept pentru colaborare JOB - Cabinet de AVOCAT JOB - Cabinet de AVOCAT [b]CABINET de AVOCAT caut ABSOLVENŢI de DREPT pentru COLABORARE, inclusiv INDRUMARE pe perioada STAGIATURII [/b] [i]Colaborarea se doreşte ca fiind un ... (vezi toată discuția)
Stagiatura valery valery As vrea sa stiu daca se poate sa faci stagiatura in alt judet decat cel unde ai luat examenul! Normal ca mi s-a spus ca nu, dar atata timp cat nu esti inscris ... (vezi toată discuția)