avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 500 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Paşapoarte, cărţi de ... carte identitate permis pasaport
Discuție deschisă în Paşapoarte, cărţi de identitate, acte de stare civilă - formalităţi, obţinere, probleme

carte identitate permis pasaport

Buna ziua,

Am efectuat o casatorie in strainatate intre cetatean sud african si cetateanca romanca. Certificatul de casatorie (unnabriged) a fost emis de Africa de Sud si dorim a stii ce trebuie sa facem pentru a inregistra casatoria in Romania si ulterior a schimba toate documentele la numele nou dupa numele sotului in urma casatoriei.

Multumim.
Cel mai recent răspuns: Justitiarul71 , utilizator 14:44, 22 Septembrie 2011
ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIERE
CERTIFICAT DE CÃSÃTORIE ÎN LIMBA ROMÂNÃ
1. Certificat de căsătorie – original, cu Apostilla (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961);
2. Certificat de căsătorie – xerocopie legalizată la Notariat;
3. Certificat de căsătorie – tradus în limba româna şi legalizat la Notariat;
4. Certificat de naştere soţ, soţie – xerocopie (dacă este în altă limbă trebuie tradus în limba română şi legalizat la Notariat);
5. Buletin/carte de identitate sau paşaport soţ, soţie –original şi xerocopie;
6. Senţinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
7. Procură specială (dacă este cazul) la Consulatul sau Ambasada Româna din ţara respectivă (în care să se specifice în mod expres că este valabilă pentru transcrierea certificatului de căsătorie şi ridicarea acestuia de la Oficiul stării civile din localitatea ultimului loc de domiciliu) sau dacă se face la un Notariat din ţara respectivă, trebuie să conţină Apostilla;
8. Dosar plic;
9.Taxa timbru 1 leu RON ;
10.Cerere tip (anexa nr. 26) de la SPCLEP de la ultimul domiciliu , biroul de stare civilă .

Notă: actele se depun la Primăria ultimului loc de domiciliu avut în România
al unuia dintre soţi


În conformitate cu prevederile art.43 (3) din Legea nr. 119/1996 si art.63 din
Metodologia nr. 1/1997, actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în
străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele
de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea
în străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
Neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de
autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru
transcriere în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni, constituie
contravenţii la regimul actelor de stare civilă, şi se sancţionează cu amendă între
100-200 RON, dacă nu sunt săvârşite în condiţiile în care, potrivit legii penale, sunt
considerate infracţiuni (art. 62 lit.e din Legea nr.119/1996).
Cetăţenii români pot cere transcrierea, direct (personal) sau prin împuternicit
cu procură specială, autentificată, în ţară de un notar public, iar în străinătate de
oficiul consular român din statul de reşedinţă sau de un notar public din străinătate,
situaţie în care procura trebuie să conţină Apostila conform Convenţiei de la Haga
din 1961 (dacă statul de reşedinţă este semnatar a convenţiei de la Haga). Cererea se
depune la primaria localităţii în raza căreia au avut ultimul domiciliu iar dacă nu au
avut vreodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti, unde se va efectua transcrierea certificatului (art. 63, al.3 din Metodologia
nr.1/1997)
Acte necesare:
· actul de identitate în original şi xerocopie (buletin, carte de identitate,
adeverinţa de identitate provizorie) pentru cetăţenii români cu domiciliul în
ţară şi paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;
· dovada de domiciliu – se prezintă de către cetăţenii români care solicită
transcrierea (fie personal fie prin împuternicit) şi care nu pot face dovada
domiciliului din ţară, din anumite cauze (act de identitate românesc expirat
sau inexistent), dovadă care poate fi obţinută de la serviciul de evidenţă a
persoanelor din cadrul autorităţii publice locale a ultimului loc de domiciliu,
(Circulara I.N.E.P. nr. 17/17.08.2004).
· certificatul ori extrasul de casatorie - în original, CARE VA CUPRINDE
OBLIGATORIU APOSTILA conform convenţiei de la HAGA (in situaţia
ţărilor semnatare a Convenţiei de la Haga din 1961, iar în caz contrar
supralegalizarea Oficiului Consular de carieră al României din ţara respectivă)
· copie legalizată după original şi traducere autentificată în limba română .
Traducerea şi legalizarea se face în România la un notar public iar în
străinătate la Oficiul Consular de carieră a României din ţara de reşedinţă a
titularului actului de căsătorie sau un notar public din ţara de reşedinţă,
situaţie în care VA CUPRINDE OBLIGATORIU APOSTILA conform
convenţiei de la HAGA ( în cazul ţărilor semnatare a Convenţiei de la Haga
din 1961, iar în caz contrar supralegalizarea Oficiului Consular de carieră al
României din ţara respectivă).
! Pentru SUEDIA, actul care se eliberează nu va fi certificat de căsătorie ci un
extras de înregistrare în evidenţa populaţiei (EXTRACT OF THE POPULATION
REGISTER);
! Pentru GERMANIA, pe lângă certificatul de căsătorie se va depune şi cartea de
familie - în original, copie legalizată şi traducere legalizată ;
! Pentru S.U.A., pe lângă certificatul de căsătorie se va depune şi Licenţa de
căsătorie - în original, copie legalizată şi traducere legalizată;
· documente justificative pentru completarea unor rubrici:
- copia certificatului de naştere,
- declaraţie notarială cu numele soţilor după căsătorie, în cazul în care nu rezultă,
în mod explicit, din certificatul de căsătorie numele de familie al soţilor după
căsătorie;
· taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 1 RON;
CAZURI SPECIALE Când unul sau ambii soţi nu sunt la prima căsătorie se vor
depune si următoarele acte:
· În caz de deces -dacă decesul a avut loc în România- copie după certificatul
de deces; când decesul a fost în altă ţară- certificatul în original, copie
legalizată şi traducere în limba română autentificată.
· În caz de divorţ pronunţat de către o instanţă de judecată din România,
pentru o căsătorie anterioară care a avut loc în România, este necesară o copie
legalizată a sentinţei definitive şi irevocabile;
· În cazul în care căsătoria anterioară a fost în România şi divorţul s-a pronunţat
în străinătate, va fi necesară sentinţa de divorţ în original, copie xerox şi
traducere în limba română autentificată. În cazul în care sentinţa de divorţ a
fost eliberată de către o instanţă de judecată a unei ţări care nu este membră
UE este necasar să se facă mai întâi recunoaşterea sentinţei de divorţ pe
teritoriul României. Recunoaşterea se face la Tribunalul competent, la ultimul
loc de domiciliu avut în ţară.
· În cazul în care căsătoria anterioară a fost în străinătate şi nu a fost transcrisă
în registrele româneşti, iar divorţul s-a pronunţat de către o instanţă străină, se
vor depune şi actele pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ , sunt
necesare atât certificatul de căsătorie cât şi sentinţa de divorţ, în original,
copie xerox şi traducere în limba română autentificată.
· În cazul în care căsătoria a fost transcrisă în registrele române iar ulterior a
intervenit divorţul pronunţat în străinătate, se va solicita mai întâi înscrierea
menţiunii de divorţ pe actul de naştere, respectiv pe actul de casatorie.
Solicitarea se face la primăria unde se află actul de naştere sau la primăria
unde s-a înregistrat transcrierea căsătoriei.
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA TRANSCRIERII
Cererea se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură autentificată, în termen de 6 luni de la primirea certificatului ori extrasului sau de la intoarcerea in tara - Actele se depun la locul de domiciliu,

Actele necesare:
-ACTUL AUTENTIC-certificatul- ELIBERAT DE AUTORITÃŢILE STRÃINE(AFRICANE) APOSTILAT SAU DUPÃ CAZ SUPRALEGALIZAT ( în original şi 2 copii xerox )-
-TRADUCEREA ACTULUI ELIBERAT DE AUTORITÃŢILE STRÃINE LEGALIZAT ªI AUTENTIFICAT DE UN NOTAR PUBLIC DIN ROMANIA ( în original şi 2 copii xerox ).
-CERTIFICATELE DE NAªTERE ( în original şi 2 copii xerox/fotocopie )
-BULETINELE DE IDENTITATE( în original şi 2 copii xerox/fotocopie )
-pasaportul cetateanului strain (în original si copie )
*Certificatul de nastere si pasaportul cetateanului strain nu sunt obligatorii, doar ca se pot completa anumite rubrici in actul de casatorie romanesc pe baza lor(rubrici din certificatul de casatorie)
-DECLARAŢIE NOTARIALÃ din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români sau numai a soţului cetăţean român) CU PRIVIRE LA NUMELE SOŢILOR DUPÃ CÃSÃTORIE(numai dacă în certificatul de casatorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie) ( în original şi 2 copii xerox )
-PROCURÃ SPECIALÃ ELIBERATÃ DE AMBASADÃ, CONSULATUL ROMÂN SAU NOTAR CU APOSTILÃ (când transcrierea este solicitată prin împuternicit + BULETINUL ÎMPUTERNICITULUI) în original şi 2 copii xerox
-DECLARAŢIA SOTIEI(nu a împuternicitului) CARE SOLICITÃ TRANSCRIEREA DIN CARE SÃ REZULTE CÃ TRANSCRIEREA ACTULUI NU A MAI FOST SOLICITATÃ ÎN ŢARÃ(nu mai există un alt act transcris sau reconstituit) ( în original şi 2 copii xerox )
-TAXA DE TIMBRU 2
NOTÃ:
**Împuternicitul nu are calitatea de a declara ce nume vor purta soţii după căsătorie sau dacă a fost sau nu solicitată transcrierea în ţară(toate acestea trebuie să figureze în cuprinsul împuternicirii).

***Cererea o depune sotia, in calitate de cetatean roman, la starea civila de la ultimul loc de domiciliu avut in tara. Daca nu a avut niciodata domiciliul in Romania, cererea se depune la Sc.1 Bucuresti.
****Puteti sa achitati si o taxa de urgenta la SPCJEP si in 7 zile obtineti certificatul românesc.
:love:

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de casatorie eliberate de autoritatile straine Ares-3 Ares-3 [b]Acte necesare:[/b] -cererea de transcriere adresată primarului localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul; ... (vezi toată discuția)
Inregistrarea nasterii si casatoriei din strainatate, in romania claudymaria claudymaria sunt cetatean roman casatorita de 5ani cu un spaniol si avem o fetita de 1 an .cum procedez ptr. a o inregistra in evidenta populatiei in Romania.Mentionez ca ... (vezi toată discuția)
Exequator ANDREEAMIAMI ANDREEAMIAMI Buna seara,am si eu nevoie de ajutor pt a demara aceasta procedura.Trebuie sa obtin transcrierea unui certificat de divort din SUA.In 4 luni max!!!! Am nevoie ... (vezi toată discuția)