avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 379 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... desfacerea conractului de munca
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

desfacerea conractului de munca

am 2 intrebari si am nevoie de un pic de asistenta
ce se intampla in cazul in care nu te mai prezinti la lucru cat timp esti in preavizul de 15 zile?

se mai desface cartea de munca cu litera "i" (indisciplinat) sau cu alte indicative?

doresc un raspuns urgent va rogCel mai recent răspuns: lex_ad , utilizator 19:51, 14 Octombrie 2008
Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele. Aceasta inseamna ca salariatul trebuie sa se prezinte la locul de munca si sa-si indeplineasca intocmai obligatiile sale profesionale. In caz contrar, angajatorul este in drept sa aplice sanctiuni disciplinare, inclusiv concedierea (art.61 lit. a C.mun.).

Litera "i" nu mai exista. In prezent, desfacerea disciplinara a c.i.m. are ca temei legal art.61 lit.a C.mun.
imi puteti spune va rog ce contine articolul respectiv "inclusiv concedierea (art.61 lit. a C.mun.)."

si sa zicem ca in cazul in care nu te prezinti la lucru in preaviz ce ti se poate intampla ce masuri se pot lua impotriva ta?
Ultima modificare: Marți, 14 Octombrie 2008
lex_ad, utilizator
Art. 61. - Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;

Art. 264. - (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 267. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
cercetarea disciplinara de catre cine se face de catre conducerea firmei respective sau de o alta institutie
Cercetarea abaterii disciplinare constituie prima fază a acţiunii disciplinare şi are scopul de asigura atât dreptul la apărare al salariatului cât şi de a furniza angajatorului date şi informaţii care să conducă la o evaluare obiectivă a situaţiei. Excepţia de la această regulă o constituie avertismentul scris pentru care nu este obligatorie cercetarea. Măsura sancţiunii disciplinare dispusă înaintea efectuării cercetării disciplinare prealabile, este lovită de nulitate absolută.
Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat.
Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, precizandu-se obiectul;
data; ora; locul întrevederii.
În cursul cercetării, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să aducă toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. De asemenea, salariatul poate fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, în virtutea scopului pentru care aceste organizaţii sunt constituite, de a apăra drepturile membrilor lor.
Discuţiile purtate între reprezentatul angajatorului desemnat să efectueze cercetarea prealabilă şi salariat se consemnează într-un proces verbal ce are rolul de a reda împrejurările şi condiţiile în care a fost săvârşită abaterea, precum şi declaraţiile autorului acesteia.
Refuzul salariatului de a face declaraţii cu privire la fapta săvârşită, sau neprezentarea acestuia potrivit notificării, se consemnează, de asemenea, într-un proces verbal.
Următoarea fază a cercetării va fi stabilirea sancţiunii disciplinare ce va fi aplicată salariatului în raport de gravitatea faptei.
Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Valabilitatea deciziei de sancţionare este condiţionată de respectarea ambelor termene cumulativ.

Alte discuții în legătură

Incetare 61 a) ade31 ade31 Buna ziua, Un angajat al firmei, de 17 ani, nu a mai venit la locul de munca de o saptamana. Daca in regulamentul intern este specificat faptul ca \" la 3 ... (vezi toată discuția)
Desfacere contract adelinepiper adelinepiper O societate poate sa desfaca un contract de munca disciplinar daca angajatul este in concediu medical. va rog si temei legal.... (vezi toată discuția)
Comisia de disciplina nemesisnmm nemesisnmm Buna ziua! Ce se intampla daca se schimba sanctiunea propusa de catre comisia de disciplina (ex:diminuarea salariului cu 10% pe o luna ) cu desfacerea ... (vezi toată discuția)