avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 586 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... DESFACERE CONTRACT
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

DESFACERE CONTRACT

O societate poate sa desfaca un contract de munca disciplinar daca angajatul este in concediu medical.
va rog si temei legal....
Cel mai recent răspuns: Corina Capotã , Avocat 13:50, 7 Martie 2009
1.Conform art.60(1) lit.a) din Codul muncii nu se poate concedia un salariat pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii.
2. Concedierea pentru indisciplina se face conform art.61 lit.a) din Codul muncii, dar numai cu respectarea dispozitiilor art.263-268 din Codul muncii.
Decizia de desfacere a CIM este ilegala daca aceasta s-a emis cand salariatul era in concediu medical iar motivul este unul disciplinar si nu unul ce priveste reorganizarea judiciara sau falimentul angajatorului, in conditiile legii.
Angajatul o va ataca in instanta si va obtine cu siguranta anularea deciziei si reintegrarea sa pe postul avut anterior emiterii deciziei de desfacere a CIM.
Temeiul legal vi l-a dat colegul meu tudorvaleriu: art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii.
Art. 60. - (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii.

................................................................
Afirmati ca decizia ar fi fost luata pe motive disciplinare. Va redau dispozitiile Codului muncii incidente in speta:
Art. 61. - Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
...............................................................
Art. 62. - [...] (1/1) In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 263-268.
(2) Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.
Art. 63. - (1) Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile si in termenele stabilite de prezentul cod.
..............................................................
Art. 75. - Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.
...............................................................
CAPITOLUL II
Raspunderea disciplinara
Art. 263. - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art. 264. - (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pt. o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
Art. 265. - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
Art. 266. - Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Art. 267. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
Art. 268. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judec. competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
;)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Comisia de disciplina nemesisnmm nemesisnmm Buna ziua! Ce se intampla daca se schimba sanctiunea propusa de catre comisia de disciplina (ex:diminuarea salariului cu 10% pe o luna ) cu desfacerea ... (vezi toată discuția)
Incetare 61 a) ade31 ade31 Buna ziua, Un angajat al firmei, de 17 ani, nu a mai venit la locul de munca de o saptamana. Daca in regulamentul intern este specificat faptul ca \" la 3 ... (vezi toată discuția)
Absente nemotivate rak0770 rak0770 Un salariat lipseste nemotivat in fiecare luna cate o zi sau doua. Cum se poate desface CIM? (vezi toată discuția)