avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 280 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Temei legal atributii Case judetene de asigurari de ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Temei legal atributii Case judetene de asigurari de sanatate?

Buna ziua,

Poate cineva ma poate ajuta cu un nr./an de act normativ care sa stabileasca atributiile caselor judetene de asig de sanatate? (altul decat regulamentele de organizare proprii, care cam nu exista)
In speta am o petitie de adresat, banuiesc :">competenta pe casa judeteana, dar as vrea sa si indic temeiul.

p.s. petitia priveste modul de constituire a sumei pe care am platit-o ca asigurat.

Multumesc.
Cel mai recent răspuns: smeagull , utilizator 13:10, 15 Octombrie 2008

ORDIN Nr. 637/196 din 14 iunie 2005
privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

CAP. 11
Relaţiile cu asiguraţii

ART. 49
CNAS şi casele de asigurări de sănătate, prin structurile specifice, acordă consultanţă şi asistenţă gratuită asiguraţilor în ceea ce priveşte sistemul de asigurări sociale de sănătate.
ART. 50
În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate asiguraţii beneficiază de un pachet de servicii de bază şi au următoarele drepturi:
1. să aleagă medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea spitalicească ce le va acorda servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură;
2. să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, în condiţiile legii, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
3. să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
4. să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
5. să li se efectueze cel puţin un control profilactic în fiecare an, în funcţie de sex şi de grupa de vârstă căreia îi aparţin;
6. să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
7. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale acreditate;
8. să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
9. să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
10. să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
11. să beneficieze de dispozitive medicale şi de alte materiale specifice;
12. să beneficieze de servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu.
ART. 51
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale stabilit în condiţiile legii.
ART. 52
Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări de sănătate, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuţie şi modalităţii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.
ART. 53
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii, asiguraţii vor fi informaţi permanent de către casele de asigurări de sănătate asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de îmbolnăvire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun.
ART. 54
(1) Asiguraţii în vârstă de peste 18 ani au dreptul la un control medical în fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate.
(2) Neefectuarea în mod nejustificat de către asiguraţi a controalelor medicale periodice preventive poate atrage obligaţia de a suporta, după caz, unele costuri ale tratamentului curativ şi de recuperare pentru afecţiunea nedepistată în timp. Prin contractul-cadru se stabilesc situaţiile în care aceste costuri se suportă de asiguraţi, precum şi stimulentele pentru asiguraţii care efectuează controalele medicale periodice preventive.
ART. 55
(1) Asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicaţiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferinţei, după caz.
(2) Tratamentul medical se aplică de către medici sau asistenţi medicali şi de alt personal sanitar acreditat, la indicaţia şi sub supravegherea medicului.
ART. 56
Asigurarea calităţii pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi revine CNAS prin respectarea următoarelor măsuri:
1. acceptarea încheierii de contracte numai cu furnizori de servicii medicale acreditaţi conform legii, precum şi cu medicii, asistenţii medicali şi cu alte categorii de personal acreditat;
2. existenţa unui sistem informaţional corespunzător asigurării unei evidenţe primare privind diagnosticul şi terapia aplicată;
3. respectarea de către furnizorii de servicii medicale a criteriilor de calitate a asistenţei medicale şi stomatologice, elaborate de Colegiul Medicilor din România şi de Ordinul Asistenţilor Medicali din România;
4. utilizarea pentru tratamentul afecţiunilor numai a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
5. utilizarea materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.
ART. 57
(1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de cooperare în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale beneficiază de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectivă.
(2) Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul acestor state beneficiază, în contrapartidă, de aceleaşi drepturi.
ART. 58
(1) CNAS este obligată să folosească, direct sau prin terţi acreditaţi, orice mijloc de informare în masă pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor.
(2) În vederea informării trimestriale a asiguraţilor, CNAS va edita şi va publica materiale specifice şi un raport anual de activitate.


Sper sa-ti foloseasca .
este exact ceea ce cautam!
multumesc mult!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Schimbare medic familie SGRU2013 SGRU2013 Va rog frumos sa imi comunicati care sunt demersurile in vigoare pt schimbarea medicului de familie. Multumesc! (vezi toată discuția)
Exista garantie pentru lucrari stomatologice ? Poppy Poppy Salut, Ma numesc Bogdan Popescu si am inceput un tratament stomatologic desavarsit cu o lucrare protetica din ceramica la un cabinet particular din Braila, ... (vezi toată discuția)
Dreptul de a prescrie medicamente ContSters292683 ContSters292683 Buna ziua, Un medic poate prescrie legal pe o reteta simpla si medicamente din afara zonei lui de specializare? Orice medicament? Multumesc! (vezi toată discuția)